Stap 2: Installeer de update

Picture: FAQ

Download het zip-bestand dat in de volgende stap wordt verstrekt en pak het uit op uw computer.

Voer het toepassingsbestand Setup.exe als Administrator uit.

Picture: FAQ

  • Start de installatie door te klikken op Next (Volgende) > :
  • Selecteer ‘Complete’ (Volledige) installatie.
  • Kies de taal waarin u het programma wilt installeren.
  • Accepteer de standaard ‘Destination Folder’ (Doelmap).

Picture: FAQ

Er verschijnt een nieuw venster, waarin wordt gevraagd of verouderde versies van bepaalde software mogen worden verwijderd. BERNINA adviseert om het keuzevakje aangevinkt te laten, zoals standaard ingesteld.
 
Standaard deïnstalleert

  • de software de proefversie van V8 (indien deze geïnstalleerd was) en
  • CorelDRAW Essentials X6.
Klik op Next>  (Volgende) en dan op Install  (Installeren) om het programma te installeren.
 
Let op: Met deze update wordt CorelDRAW Essentials X6 vervangen door de nieuwe CorelDRAW Graphics Suite SE, waardoor er geen contact meer wordt gelegd met Artwork Canvas. In het zeldzame geval dat CorelDRAW Essentials X6 ook contact maakt met een ander programma, moet u het niet laten deïnstalleren.

Picture: FAQ

Aan het eind van de installatie wordt u gevraagd of de computer opnieuw opgestart mag worden.

Selecteer Yes (Ja) en klik op Finish (Voltooien) om de computer opnieuw op te laten starten.

Picture: FAQ

Log opnieuw in als administrator. Klik op OK bij het bericht ‘Installation Complete’ (Installatie geslaagd).

Ga door met stap 3