Regulamin użytkowania

Regulamin użytkowania

Serdecznie witamy na stronie BERNINA

Aby nasza strona internetowa była zawsze atrakcyjna, informacyjna i bezpieczna dla wszystkich użytkowników, ustaliliśmy kilka podstawowych zasad. Jako użytkownik naszej strony internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi uwagami prawnymi.

1. Ogólne warunki korzystania z serwisu

Uzyskując dostęp do tej witryny i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, nie korzystaj z naszej strony internetowej.

Operatorem tej witryny i wydawcą niniejszych Warunków korzystania jest firma BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Szwajcaria („BERNINA”, „my”, „nas”, „nasz”). ( Nota prawna )

Warunki korzystania ze strony internetowej oraz wymogi prawne dotyczące prywatności i ochrony danych są okresowo dostosowywane, uzupełniane lub zmieniane. Za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę lub ją odwiedzasz, obowiązują wersje dostępne w tym czasie. Proszę odwiedzać tę stronę za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, aby zapoznać się z najnowszymi Warunkami użytkowania.


2. Ochrona praw autorskich i znaków towarowych

Niniejsza witryna internetowa, zawarte w niej elementy treści, takie jak informacje, teksty, obrazy, fotografie, projekty i wszystkie inne pliki danych w naszej witrynie internetowej są chronione prawem. O ile nie zaznaczono inaczej, podlegają one prawom autorskim, ochronie znaków towarowych lub innym prawom BERNINA International AG lub jej spółek zależnych i stowarzyszonych lub licencjodawców. Żadne prawa nie są przenoszone na Ciebie przez pobieranie, kopiowanie, tłumaczenie lub przetwarzanie w innych mediach - np. na Twojej własnej stronie internetowej lub w bazie danych. BERNINA, bernette, bernina.com i berninausa.com są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy BERNINA International AG.

Treść jest dostępna bezpłatnie wyłącznie do celów przeglądania. Jeśli treść jest powielana w całości lub w części w jakiejkolwiek formie – elektronicznej lub pisemnej – do użytku osobistego i niekomercyjnego, należy podać źródło z imienia i nazwiska oraz przestrzegać wszystkich istniejących informacji o prawach autorskich i innych prawach własności.

Jakiekolwiek wykorzystanie, powielanie, kopiowanie itp. naszej strony internetowej, w całości lub w części, w jakimkolwiek celu komercyjnym lub nieosobistym jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą BERNINA International AG.


3. Brak odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich

Strona internetowa BERNINA zawiera również linki (hiperłącza) do stron internetowych utworzonych i utrzymywanych przez osoby trzecie. BERNINA nie ma wpływu na te strony internetowe osób trzecich i dlatego nie może szczegółowo poznać ich zawartości.

Hiperłącza na stronie służą wyłącznie ułatwieniu nawigacji użytkownikowi strony internetowej BERNINA. Włączając hiperłącza, BERNINA po prostu ułatwia dostęp do tych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość. W szczególności BERNINA nie popiera treści stron internetowych dostępnych przez hiperłącze. Tylko właściciele stron, do których prowadzą linki, ponoszą odpowiedzialność za ich treść oraz za oferowane tam produkty i ich zamawianie.

Korzystając z tej strony, zgadzasz się, że BERNINA nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek prawnie zabronione oświadczenia lub oświadczenia na stronach internetowych, do których odsyła hiperłącze. W szczególności BERNINA nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, praw do znaków towarowych lub dóbr osobistych przez zawartość tych stron internetowych.


4. Cel i zawartość serwisu – brak ofert

Ta strona internetowa zawiera ogólne informacje, materiały promocyjne i opisy produktów BERNINA. Zawarte w nim informacje i zdjęcia stanowią przykłady bogatego asortymentu produktów BERNINA, ale nie stanowią ofert produktów lub usług, ofert wiążących ani zaproszenia do złożenia oferty przez BERNINA, spółki z Grupy BERNINA lub dystrybutorów. Jeśli przewidziany jest sklep internetowy, wszystkie oferty e-commerce są niewiążące.

BERNINA nie gwarantuje, że wszystkie produkty wymienione na stronie są dostępne w Twoim kraju. Niektóre z wymienionych akcesoriów są opcjonalne, w zależności od kraju. Twój dealer BERNINA może udzielić Ci szczegółowych informacji na temat produktów BERNINA dostępnych w Twoim kraju.


5. Brak gwarancji!

BERNINA podejmuje wszelkie uzasadnione środki, aby zapewnić dokładność informacji na tej stronie. BERNINA nie może jednak udzielać żadnych zapewnień ani gwarancji co do ich aktualności, kompletności, poprawności, funkcjonalności, linków lub treści. W szczególności BERNINA nie może zapewnić ani zagwarantować, że korzystanie ze strony internetowej nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich, które nie są własnością BERNINA lub spółek z Grupy BERNINA.


6. Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje, strony i funkcje tej witryny internetowej mogą zostać tymczasowo zawieszone lub całkowicie wyłączone przez firmę BERNINA. Firma w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek tymczasowe lub trwałe przerwanie lub zawieszenie informacji, stron lub funkcji tej witryny.

W zakresie dozwolonym przez prawo BERNINA i jej spółki z Grupy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności ani prawnej za szkody, wady lub straty, w szczególności roszczenia odszkodowawcze za szkody bezpośrednie, pośrednie, wynikowe lub późniejsze, utratę zysku, utratę możliwości użytkowania lub uszkodzenie danych lub straty poniesione przez Ciebie lub osobę trzecią powstałe w związku z tą witryną. BERNINA w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne treści przechowywane przez użytkownika lub ich niewłaściwe wykorzystanie przez niego, za utratę danych lub obecność wirusów lub innych szkodliwych komponentów. To ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności. Dalsza obowiązkowa odpowiedzialność prawna, na przykład w przypadku rażącego niedbalstwa lub niezgodnego z prawem zamiaru, zostaje zachowana.


7. Prywatność

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas ważna. Informacje o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi, można znaleźć w naszej Polityce prywatności , która podlega niniejszym Warunkom użytkowania.


8. Inne postanowienia

Jeżeli poszczególne postanowienia lub części niniejszych Warunków użytkowania okażą się nieważne lub nieskuteczne, nie wpłynie to na ważność pozostałych Warunków użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu szwajcarskiemu; nie ma zastosowania Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (znana również jako Konwencja Wiedeńska). W zakresie dozwolonym przez prawo, sądy powszechne we Frauenfeld w Szwajcarii są właściwe dla wszystkich sporów prawnych wynikających z niniejszych Warunków korzystania lub korzystania ze strony internetowej, ale BERNINA zastrzega sobie prawo do pozwania użytkownika w jego miejsce rezydencja.


9. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania prosimy o kontakt pisemny pod adresem BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Szwajcaria lub [email protected] .