Ochrona danych

Ochrona danych

Poważnie traktujemy ochronę Twoich danych

Poniższe strony zawierają informacje na temat gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej www.bernina.com oraz naszych innych stron blog.bernina.com, Inspiracje.bernina.com, kurse.bernina.com i www.bernette.com ( zwanych dalej łącznie „naszą stroną internetową” lub „naszą witryną”).

Oprócz naszej strony internetowej udostępniamy bezpłatną aplikację mobilną, którą możesz pobrać na swoje urządzenie mobilne. W związku z tym podawane są również informacje o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej aplikacji mobilnej „BERNINA” (zwanej dalej „aplikacją”).

Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do Ciebie osobiście, na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika.

Podstawą przetwarzania danych osobowych wraz z regulaminem jest polityka prywatności. Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celach, dla których zostały przekazane.

1. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe odpowiedzialnego podmiotu przetwarzającego dane, inspektora ochrony danych oraz lokalizacja serwera

Odpowiedzialny zgodnie z art. (art.) 4 ust. (paragraf) 7 Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych (RODO) jest

BERNINA International AG
Seestraße 161
8266
Szwajcaria


E-mail: [email protected]
Tel.: +41 (0)52 762 11 11 (patrz Nota prawna)

Z naszym inspektorem ochrony danych, panem Denkingerem, można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] lub pod wyżej wymienionym adresem pocztowym, zaadresowanym do „Inspektora ochrony danych”.

Ponadto możesz również skontaktować się z organizacją rynku odpowiedzialną za Ciebie w zakresie operacji przetwarzania danych: [email protected]

BERNINA będzie przechowywać dane osobowe na serwerach w UE.

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych; rodzaj i cel jego użytkowania

Podczas odwiedzania strony internetowej i korzystania z aplikacji

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, informacje są automatycznie przesyłane do nas za pośrednictwem przeglądarki na Twoim urządzeniu. Podczas korzystania z aplikacji, za pośrednictwem której można uzyskać dostęp do treści naszych stron internetowych bernina.com,inspiration.bernina.com i blog.bernina.com, zbieramy opisane poniżej dane osobowe w celu umożliwienia wygodnego korzystania z funkcji. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z naszej aplikacji, następujące dane – bez żadnych działań z Twojej strony – będą gromadzone i tymczasowo przechowywane w pliku dziennika:

 • Adres IP
 • Data i godzina zgłoszenia
 • Różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego Greenwich (GMT)
 • Treść wniosku (konkretna strona)
 • Status dostępu/kod statusu HTTP
 • Ilość przesłanych danych
 • Strona internetowa, z której otrzymano żądanie
 • Używana przeglądarka
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Wersja aplikacji

Podane dane będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • Aby zapewnić bezproblemowe nawiązanie połączenia ze stroną internetową lub aplikacją
 • Aby zapewnić wygodną obsługę naszej strony internetowej lub aplikacji
 • Aby ocenić bezpieczeństwo i stabilność systemu
 • Aby określić właściwą witrynę krajową
 • Inne cele administracyjne

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. (dosł.) b i lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO). Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i korzystasz z naszej aplikacji, korzystamy również z usług analitycznych, zakładek/wtyczek mediów społecznościowych oraz plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie i usług analitycznych można znaleźć w sekcjach 4 i 5 niniejszej polityki prywatności, a informacje na temat zakładek/wtyczek mediów społecznościowych można znaleźć w sekcji 6. Sekcje 7 i 8 zawierają informacje o integracji filmów YouTube i Google Mapy.

Uwaga: strony internetowe BERNINA skierowane są do użytkowników na całym świecie. Jeśli wyświetlasz treści za pośrednictwem przeglądarki lub aplikacji, które nie są skierowane do klientów europejskich, treści te nie podlegają przepisom Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Dotyczy to w szczególności treści na www.bernina.com, www.bernette.com oraz blogu WeAllSew naszego oddziału w USA.

Dalsze czynności związane z przetwarzaniem danych podczas korzystania z aplikacji

Kiedy pobierasz aplikację, wymagane informacje są przekazywane do sklepu z aplikacjami, w szczególności nazwa użytkownika, adres e-mail i numer klienta Twojego konta, czas pobrania, informacje o płatnościach oraz unikalny numer identyfikacyjny Twojego urządzenia. Nie mamy wpływu na gromadzenie danych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Przetwarzamy dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do pobrania aplikacji mobilnej na Twoje urządzenie mobilne.

Potrzebujemy również identyfikatora urządzenia, unikalnego numeru urządzenia (IMEI = International Mobile Equipment Identity), unikalnego numeru abonenta sieci (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), numeru telefonu komórkowego (MSISDN), adresu MAC dla Wykorzystanie sieci WLAN, nazwa urządzenia mobilnego, adres e-mail.

Kiedy logujesz się do portalu klienta za pośrednictwem aplikacji, przetwarzamy następujące informacje, które są wymagane od Ciebie w celu jednoznacznej identyfikacji: nazwa klienta i hasło. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w celu zarządzania dostępem w oparciu o nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Uzasadnionym interesem jest umożliwienie Ci zalogowania się do portalu klienta za pośrednictwem aplikacji. Po przypisaniu hasła istnieje możliwość zalogowania się za pomocą Touch ID/face ID (iOS) lub rozpoznawania odcisków palców/twarzy (Android). Dane te są przechowywane tylko lokalnie na urządzeniu i nie są przekazywane do przetwarzania.

Aby móc korzystać z aplikacji, wymagany jest dostęp do funkcji sieciowych (WLAN lub mobilny Internet/dane mobilne) urządzenia. Możesz to skonfigurować samodzielnie, korzystając z ustawień na swoim urządzeniu (poszukaj „ustawień/ochrony danych”). Ten dostęp do sieci jest konieczny, ponieważ z aplikacji można korzystać tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trybie online. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Do wysyłania wiadomości (zwanych dalej wiadomościami, powiadomieniami push lub powiadomieniami push) korzystamy z usługi push dostawców systemów operacyjnych Apple Inc. i Google LLC. Po zainstalowaniu aplikacji zostaniesz zapytany przez Apple Inc., jako dostawcę, czy wyrażasz zgodę na wysyłanie wiadomości. Możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać powiadomienia push. Jeśli wyrazisz na to zgodę, token urządzenia zostanie przydzielony przez Apple Inc. Jedynym celem przetwarzania tokena urządzenia jest świadczenie usługi push. Token urządzenia to zaszyfrowany identyfikator urządzenia. Google LLC uważa powiadomienia push za „normalną” autoryzację. Gdy aplikacja zostanie uruchomiona po raz pierwszy, funkcja Android Push Notification permission.notifications_enabled zostanie ustawiona na wartość TRUE. Możesz odwołać tę autoryzację na stronie z ustawieniami aplikacji, ustawiając wartość FALSE.
Twoje dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Twoje dane są zatem przechowywane tak długo, jak długo zgoda na otrzymywanie powiadomień push jest aktywna.
Oceniamy wiadomości push statystycznie i dlatego możemy określić, czy i kiedy powiadomienia push były wyświetlane i klikane. Dzięki temu możemy określić, które powiadomienia push interesują odbiorców, dzięki czemu możemy dostosować przyszłe powiadomienia do przypuszczalnych interesów wszystkich lub poszczególnych odbiorców, a tym samym zwiększyć zainteresowanie naszymi usługami.
Możesz dezaktywować powiadomienia push w dowolnym momencie w ustawieniach swojego urządzenia. Instrukcje są dostępne pod następującymi linkami:

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z powiadomieniami push jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Aplikacja zawiera funkcję geolokalizacji (dane lokalizacyjne – dane GPS). Umożliwia to wskazanie lokalizacji użytkownika. Dane te nie są nigdzie przesyłane przez oprogramowanie, ale pozostają na urządzeniu użytkownika. Dane o lokalizacji są usuwane po 18 miesiącach.
Podstawą prawną korzystania z danych o lokalizacji użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. RODO.
Jeśli aplikacja nie będzie przetwarzać danych o lokalizacji, można odmówić dostępu do funkcji geolokalizacji urządzenia mobilnego w całości lub – o ile odpowiedni system operacyjny to obsługuje – tylko w odniesieniu do tej aplikacji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:

Korzystając z formularza kontaktowego lub kontaktując się z nami przez e-mail
Dotyczy wszystkich wymienionych witryn

Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila, przekazane przez Ciebie dane (Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres i wszelkie inne informacje podane w formularzu kontaktowym) są przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania . W zakresie, w jakim jest to konieczne na podstawie Twojego żądania, dane mogą być również przekazywane do firm powiązanych z BERNINA lub niezależnym firmom stowarzyszonym (organizacje sprzedaży) i przez nie przetwarzane. Wszelkie dane powstałe w tym kontekście usuwamy, jeśli nie jest już konieczne ich przechowywanie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Przetwarzanie danych w celu kontaktu z nami odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. RODO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przetwarzanie danych będzie odbywać się na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1f RODO.

Pobierając bezpłatne pliki do pobrania z www.bernina.com

Na naszej stronie internetowej i w aplikacji zapewniamy możliwość bezpłatnego pobrania (np. wersji testowych oprogramowania do haftowania lub aktualizacji już zakupionego oprogramowania). Zanim zaczniesz pobierać, musisz wypełnić formularz, w tym podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy / pocztowy i lokalizację. Za Twoją zgodą przechowujemy i udostępniamy te dane odpowiedniej organizacji sprzedaży lub dealerowi w Twojej okolicy. Celem przetwarzania jest stworzenie rejestru statystycznego pobranych plików, a także promocji i reklam ze strony BERNIINA, odpowiedniej organizacji sprzedaży lub dealera w Twojej okolicy. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

Ponadto, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie swoich danych w celu wysyłania newsletterów, będziemy przetwarzać dane w celach marketingu bezpośredniego i łączyć je w profilu klienta z innymi informacjami, które BERNINA o Tobie zapisała. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

Korzystając z naszego bloga blog.bernina.com

Jeśli zapiszesz się do BERNINA-Blog , obowiązkowe informacje podane przez Ciebie podczas rejestracji (imię i nazwisko, adres e-mail, kraj) oraz wszelkie dodatkowe dane, które dobrowolnie podajesz w celu uzupełnienia profilu, są zapisywane na potrzeby bloga i w celach marketingu bezpośredniego i, w stosownych przypadkach, jest powiązany z innymi danymi, które firma BERNINA zapisała na Twój temat. Na blogu możesz publicznie zamieszczać tematy, posty, linki, komentarze, zdjęcia, szkice, instrukcje itp. Jeśli wykonasz taką akcję, zapiszemy to wewnętrznie, opublikujemy Twoją akcję na blogu BERNINA i skorzystamy z tych działań, w stosownych przypadkach, w celu dostarczania spersonalizowanych treści. Na podstawie przesłanych przez Ciebie projektów (liczba napisanych artykułów, kategorie, udział we wspólnych akcjach, tagi używane do opisu artykułów, pierwszy/ostatni wpis) postaramy się wyciągnąć wnioski dotyczące Twoich zainteresowań i wykorzystać te informacje do celów marketingu bezpośredniego.

Możesz także zapisać się do naszego specjalnego biuletynu na blogu. Poniższe instrukcje zawarte w części „Podczas rejestracji do naszego newslettera” mają zastosowanie do biuletynu na blogu.

Informacje obowiązkowe są wymagane do korzystania z bloga, ponieważ potrzebujemy Twojego adresu e-mail do uwierzytelnienia, Twojego imienia i nazwiska w celu identyfikacji jako autora projektów/komentarzy, a także do osobistej odpowiedzi od nas i Twojego kraju, aby być związane z organizacją sprzedaży. Nie jesteś ani prawnie, ani umownie zobowiązany do dostarczania informacji. Korzystanie z naszego bloga jest jednak możliwe tylko po podaniu wymaganych informacji, o których mowa powyżej.

Jeśli chcesz zostawić komentarz na blogu, przeprowadzana jest kontrola spamu, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych blogów. W ramach tego Twój adres e-mail i adres IP zostaną zapisane i porównane z lokalną czarną listą. Ponadto używamy wtyczki Anti Spam Bee, która pomaga wykrywać spam. Wtyczka umożliwia dodawanie niewidocznych pól wejściowych do formularza komentarza. Ponieważ spamboty często wypełniają wszystkie możliwe pola, możliwe jest określenie, czy komentarz jest sklasyfikowany jako spam. Wtyczka dopasowuje również nowe komentarze do metadanych z poprzednich komentarzy spamowych i sprawdza komentarze pod kątem treści, które są często używane przez spamerów (linki itp.). Wszystkie powyższe kontrole są przeprowadzane lokalnie na naszych serwerach. Żadne dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Po przeprowadzeniu powyższych testów zostanie opublikowany Twój komentarz wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo autor skomentowanego przez Ciebie posta otrzyma powiadomienie o Twoim komentarzu, w którym będzie również podane Twoje imię i nazwisko.

Zdjęcia przesłane do bloga muszą być najpierw skompresowane. Do wykonania kompresji obrazu używamy optymalizatora obrazu Optimus od zewnętrznego dostawcy usług proinity GmbH, Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur, Szwajcaria. proinity GmbH kompresuje zdjęcia, a następnie, po zakończeniu procesu przesyłania, natychmiast usuwa wszystkie dane z pamięci podręcznej. Na serwerach usługodawcy nie pozostają żadne dane osobowe. Twoje dane są przetwarzane przez proinity GmbH wyłącznie w imieniu i zgodnie z instrukcjami BERNINA z zastrzeżeniem niniejszych przepisów o ochronie danych.

Do wysyłania wiadomości e-mail generowanych przez bloga (np. kod do utworzenia konta użytkownika, informacje o nowym komentarzu itp.) używamy Mailjet. Mailjet jest obsługiwany przez Mailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA, z którą zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzanie danych. Centra danych Mailjet znajdują się wyłącznie w UE. Mailjet przetwarza Twój adres e-mail w celu dostarczenia Ci wiadomości e-mail. Mailjet zbiera dane osobowe w celu wypełnienia swoich zobowiązań umownych i przechowuje te dane tylko przez okres niezbędny do świadczenia usług. Poprzez swoją certyfikację zgodnie z ISO 27001 ( https://www.mailjet.com/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified ) Mailjet, jako dostawca usług poczty elektronicznej zgodny z RODO, gwarantuje zgodność z przepisami o ochronie danych UE. Mailjet udostępnia dalsze informacje dotyczące ochrony danych pod adresem https://www.mailjet.com/security-privacy/ .

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w blogu BERNINA jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

Dane zebrane w ramach naszego bloga będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Proszę zapoznać się ze specjalnymi warunkami korzystania z bloga BERNINA.

Korzystając z naszego sklepu internetowego inspiration.bernina.com

Jeśli chcesz coś zamówić w naszym sklepie internetowym, w celu zawarcia umowy, musisz podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia (informacje obowiązkowe). Obowiązkowe informacje wymagane do realizacji zamówienia są oznaczone osobno; wszystkie inne informacje są dobrowolne. Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu realizacji Twojego zamówienia.

Możesz również dobrowolnie założyć konto klienta, dzięki któremu będziemy mogli przechowywać Twoje dane do dalszych zakupów. Kiedy tworzysz konto klienta, podane przez Ciebie opcjonalne dane i Twoje poprzednie zakupy będą przechowywane, chyba że zgoda zostanie odwołana. Jedną z zalet jest to, że w dowolnym momencie możesz pobrać zakupione treści cyfrowe (np. cyfrowe wydanie naszego magazynu dla klientów) ze swojego konta klienta.

Jeśli zamówisz media drukowane, przekażemy Twoje dane do Medienwerkstatt AG, Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Szwajcaria. Medienwerkstatt AG odpowiada za wysyłkę pojedynczych zamówionych wydań oraz wydań objętych abonamentem. Jeśli płacisz kartą kredytową lub PayPal, przekażemy Twoje dane dotyczące płatności do dostawcy usług płatniczych SIX Payment Services AG, Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Szwajcaria. Informacje o kartach kredytowych są przechowywane i przetwarzane wyłącznie przez SIX Payment Services AG. BERNINA nie zapisuje ani nie przetwarza danych Twojej karty kredytowej. Jeśli zdecydujesz się zapłacić fakturą, faktura zostanie wystawiona przez Medienwerkstatt AG.

Ze względu na przepisy handlowe i podatkowe jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych adresowych, danych płatności i zamówień przez okres dziesięciu lat. Twoje dane zostaną usunięte, gdy cel, dla którego zostały zebrane, przestanie obowiązywać i nie ma podstawy prawnej do dalszego ich przechowywania. Na swoim koncie klienta możesz samodzielnie edytować lub usuwać wszystkie opcjonalne dane w sekcji „Adresy” lub „Dane profilu”. Całe Twoje konto klienta może zostać usunięte na żądanie (które możesz wysłać na przykład na adres [email protected] ). Więcej informacji o prawach do wycofania informacji i zgody można znaleźć w sekcji 10 niniejszej polityki prywatności.

Jeśli otworzysz konto klienta, połączymy dane podane przez Ciebie podczas otwierania konta i dokonane zakupy z innymi informacjami, które przechowujemy o Tobie w profilu klienta. Czyniąc to, przestrzegamy zasady ograniczenia celu i łączymy tylko te dane, które zostały zebrane w tych samych celach (np. w celu spersonalizowanej reklamy).

Do wysyłania wiadomości e-mail generowanych przez sklep internetowy (np. potwierdzenia zamówienia, faktury, kod do utworzenia konta użytkownika itp.) używamy Mailjet. Mailjet jest obsługiwany przez Mailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA, z którą zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzanie danych. Centra danych Mailjet znajdują się wyłącznie w UE. Mailjet zbiera i przetwarza następujące dane: Twój adres e-mail w celu dostarczenia wszelkich wiadomości e-mail. Ponadto tytuł, imię, nazwisko, adres do faktury i (jeśli jest inny) adres dostawy (ulica i numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, stan) oraz podana przez Ciebie nazwa firmy, jeśli podałeś wszystkie tych danych są przetwarzane i przechowywane przez Mailjet w kontekście zamówienia w celu dostarczenia potwierdzenia zamówienia i faktury. Mailjet zbiera dane osobowe w celu wypełnienia swoich zobowiązań umownych i przechowuje te dane tylko przez okres niezbędny do świadczenia usług. Poprzez swoją certyfikację zgodnie z ISO 27001 ( https://www.mailjet.com/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified ) Mailjet, jako dostawca usług poczty elektronicznej zgodny z RODO, gwarantuje zgodność z przepisami o ochronie danych UE. Ponadto Mailjet udostępnia dalsze informacje dotyczące ochrony danych pod adresem https://www.mailjet.com/security-privacy/ .

Podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych do zawarcia umowy jest art. 6 ust. 1 zd. 1 b) RODO oraz, w odniesieniu do wszystkich innych danych, art. 6 ust. 1 zd. 1 a) RODO (jeżeli i o ile wyrazisz na to zgodę). Ponadto przetwarzamy dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli jest to wymagane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich, o ile interesy lub podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby wymagającej ochrony jej danych osobowych nie panują.

Zapisując się do naszego newslettera
Dotyczy www.bernina.com, blog.bernina.com,spiration.bernina.com , kurse.bernina.com

Możesz zapisać się do naszego newslettera, aby otrzymywać informacje o najnowszych trendach w szyciu, pikowaniu i haftowaniu oraz atrakcyjnych ofertach firmy BERNINA.

Rejestrując się do naszego newslettera, korzystamy z procedury podwójnej zgody. Oznacza to, że na podany adres e-mail wysyłamy wiadomość e-mail, w której prosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania biuletynu. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji, Twoje dane zostaną automatycznie usunięte. Ponadto zapiszemy Twoje adresy IP oraz datę i godzinę rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest weryfikacja Twojej rejestracji i, jeśli to konieczne, zbadanie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania Twoich danych osobowych.

Oprócz adresu e-mail, w niektórych formularzach, imię i nazwisko i/lub kod pocztowy są obowiązkowe do wysłania biuletynu. Chcemy wysyłać naszym użytkownikom newslettery wysokiej jakości, dostosowane do ich potrzeb. W celu osobistego zwrócenia się do Ciebie w biuletynie i dostosowania biuletynu do Twoich potrzeb, podczas subskrypcji biuletynu wymagamy również podania Twojego imienia, a w niektórych przypadkach kodu pocztowego. Nie jesteś ani prawnie, ani umownie zobowiązany do dostarczania informacji. Jednak korzystanie z naszej usługi newslettera jest możliwe tylko wtedy, gdy podane zostaną wyżej wymienione obowiązkowe informacje.

Jeśli zapiszesz się do newslettera BERNINA, dane, które wprowadzasz podczas rejestracji (imię i nazwisko, adres e-mail, zainteresowania, kod pocztowy i, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje) są przechowywane w celu marketingu bezpośredniego (w tym dostarczania spersonalizowanych treści w ramach biuletynów). ale także na stronie internetowej BERNINA) i mogą być powiązane z innymi danymi, które BERNINA zapisała na Twój temat.

Należy pamiętać, że wykorzystujemy nasz biuletyn do oceny zachowania użytkownika. Można to zrobić za pomocą algorytmu lub ręcznie. Jeśli klikniesz w link w newsletterze, zostaniesz przekierowany do jednej z naszych stron internetowych za pośrednictwem serwera Salesforce Marketing Cloud. Salesforce Marketing Cloud ocenia różne parametry, np. kiedy klikasz, które linki w newsletterze i które z naszych stron odwiedzasz. Aby ocenić zachowanie użytkownika, łączymy wygenerowane w ten sposób dane z innymi danymi użytkownika, w szczególności danymi zebranymi za pośrednictwem pliku cookie Salesforce Marketing Cloud (więcej informacji można znaleźć w sekcji 5 i) niniejszej polityki prywatności poniżej). Wyżej wymienione dane wykorzystujemy do tworzenia profilu użytkownika, aby dostosować nasze oferty cyfrowe , takie jak biuletyn lub strony internetowe , do indywidualnych zainteresowań.

Do wysyłania biuletynów i późniejszej oceny zachowania użytkownika korzystamy z rozwiązań zewnętrznego dostawcy usług Salesforce.com, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Może to spowodować, że Salesforce.com, Inc. będzie mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Zebrane dane są przechowywane na serwerach Salesforce.com, Inc.

Oprócz wyżej wspomnianej analizy użytkowników przeprowadzonej przez usługi Salesforce Marketing Cloud, wykorzystywane są również niektóre usługi oferowane przez Email on Acid, 5500 Greenwood Plaza Blvd, Suite 220, Greenwood Village, CO 80111, USA, przy czym powyższe stwierdzenia dotyczące gromadzenia danych/ przetwarzanie i analiza użytkowników przez Salesforce Marketing Cloud stosuje się odpowiednio do usług analizy i śledzenia Email on Acid.

Ponadto korzystamy z usług Email on Acid, aby przetestować prezentację biuletynów na różnych platformach pocztowych i na różnych urządzeniach mobilnych. W pojedynczych przypadkach może to skutkować przekazaniem danych osobowych do Email on Acid.

Email on Acid przetwarza te dane wyłącznie w imieniu i zgodnie z instrukcjami BERNINA.

Do wysyłania biuletynów i późniejszej oceny zachowania użytkownika korzystamy z rozwiązań zewnętrznego dostawcy usług MailChimp, The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Może to spowodować, że MailChimp będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych.

Podstawą prawną ww. przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 ust. 1 a) RODO lub, o ile w indywidualnych przypadkach nie została wyrażona zgoda, art. 6 ust. 1 ust. 1 f) RODO.

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera i wypisać się z newslettera. Możesz oświadczyć, że cofniesz zgodę, klikając w link znajdujący się w każdej wiadomości newslettera, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w wydawnictwie. Dotyczy to również sprzeciwu wobec wykorzystania komercyjnego w przypadku, gdy nie wyraziłeś zgody na wysyłanie biuletynów.

Zebrane w związku z tym dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody.

3. Korzystanie z usługodawców, przekazywanie danych

BERNINA korzysta z usług wybranych zewnętrznych dostawców usług w celu zapewnienia wsparcia i funkcji administracyjnych dla naszej strony internetowej i aplikacji. Tacy usługodawcy mogą od czasu do czasu mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Usługodawca przetwarza Twoje dane wyłącznie w imieniu i zgodnie z instrukcjami BERNINA oraz zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.

Obecnie korzystamy z następujących usługodawców:

Partner Adres zamieszkania Usługi
CSS Computer-Systems-Support GmbH Landstraßer Hauptstraße 167, 1030 Wiedeń, Austria www.bernina.com i CRM
partner wdrożeniowy
Kentico software sro Nowe Sady 996/25, 602 00 Brno, Czechy dostawca systemu bernina.com
internex GmbH Lagerstrasse 15, 3950 Gmünd, Austria Dostawca usług hostingowych www.bernina.com, blog.bernina.com ispire.bernina.com
Colada Ag Mühlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, Szwajcaria Zarządzanie klasą
Centrum Kreatywne BERNINA na kurse.bernina.com
edudip GmbH ul.Jülichera 306, 52070 Akwizgran, Niemcy Prowadzenie kursów online w formie webinaru. Rejestracja przez kurse.bernina.com
Inpsyde GmbH Mutzer Heide 3, 51467 Bergisch Gladbach, Niemcy partner wdrożeniowy
blog.bernina.com i inspiracja.bernina.com
proinity GmbH Rümikerstrasse 60,
8409 Winterthur, Szwajcaria
Kompresja obrazu
blog.bernina.com i inspiracja.bernina.com
Mailgun Technologies, Inc. 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA Wysyłanie wiadomości systemowych z blog.bernina.com ispire.bernina.com
Zeta Global Deutschland GmbH Leonrodstraße 52, 80636 Monachium, Niemcy Profilowanie użytkowników w celu generowania leadów na www.bernina.com i blog.bernina.com
Korporacja Microsoft Jeden, Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA Dostawca systemu CRM +
Usługi w chmurze (Azure)
Doradztwo online AG Weststrasse 38, 9500 Wil, Szwajcaria Partner wdrożeniowy CRM
Salesforce.com, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3 piętro, San Francisco, CA 94105, USA Dostawca usług rozwiązań marketingowych
E-mail on Acid 5500 Greenwood Plaza Blvd, apartament 220, Greenwood Village, CO 80111, USA Testy i analiza newslettera
nexum ag Vogelsanger Strasse 321a, 50827 Kolonia, Niemcy Partner wdrożeniowy Salesforce Marketing Cloud
Bryj Technologies, Inc. 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA Partner wdrożeniowy i dostawca systemu dla aplikacji mobilnej BERNINA
Digital River GmbH Scheidtweilerstr. 4, 50933 Kolonia, Niemcy Sprzedaż oprogramowania przez www.bernina.com
SECONDRED Newmedia GmbH Peterstraße 5, 99084 Erfurt, Niemcy Usługi marketingowe, partner wdrożeniowy www.bernette.com
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy dostawca hostingu bernette.com
medienwerkstatt ag Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Szwajcaria Obsługa magazynu inspiracji dla klientów
SIX Payment Services AG Hardturmstrasse 201, 8021 Zurych, Szwajcaria Elektroniczne usługi płatnicze na Inspiracja.bernina.com
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA różne usługi marketingowe na wszystkich stronach internetowych, patrz sekcje 5, 7 i 8
Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA Spersonalizowane wyświetlanie reklam za pośrednictwem Facebooka i Instagrama w oparciu o dane o użytkowaniu wygenerowane na www.bernina.com
Wingify Software Private Limited 14. piętro, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, IN Testy A/B na www.bernina.comPrzekazywanie Państwa danych osobowych innym stronom trzecim ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie określone w niniejszej polityce prywatności lub dzieje się to z jednego z następujących powodów:

 • Wyrazili Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.
 • Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO ujawnienie jest wymagane w związku z dochodzeniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń prawnych lub w celu dostarczenia naszej strony internetowej lub aplikacji i nie ma powodu, aby sądzić, że masz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu twoich informacji
 • W przypadku, gdy ujawnienie jest obowiązkiem prawnym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c RODO
 • Ujawnienie jest dozwolone przez prawo i jest wymagane do zawarcia z Tobą stosunku umownego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO.

4. Pliki cookie

BERNINA używa plików cookie na tej stronie internetowej lub w aplikacji. Pliki cookie to małe fragmenty informacji tekstowych, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę (np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox) na dysku twardym Twojego komputera lub przez Twoją aplikację w pamięci Twojego urządzenia mobilnego i które umożliwiają przepływ do nas określonych informacji. Nie oznacza to jednak, że możemy od razu ustalić Twoją tożsamość.

Z jednej strony korzystanie z plików cookie ma na celu ułatwienie korzystania z naszej strony internetowej i aplikacji. Dlatego używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony naszej witryny lub aplikacji. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny lub aplikacji.

Ponadto używamy również tymczasowych plików cookie, aby poprawić wrażenia użytkownika; są one przechowywane na Twoim urządzeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą witrynę lub aplikację, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie wykryje ona, że odwiedziłeś ją wcześniej, co wprowadziłeś i jakie ustawienia wybrałeś, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać.

Używamy również plików cookie do zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej witryny lub aplikacji i oceny ich w celu optymalizacji naszej witryny i aplikacji dla Ciebie (patrz punkty 5 i 6 niniejszej polityki prywatności). Podczas ponownej wizyty te pliki cookie umożliwiają naszej witrynie lub aplikacji automatyczne wykrywanie, że wcześniej nas odwiedziłeś. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po każdym określonym czasie.

Dane przetwarzane za pomocą plików cookie są niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów w wyżej wymienionych celach oraz osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.
Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki lub ustawienia mobilnego systemu operacyjnego i aplikacji zgodnie ze swoimi życzeniami i na przykład odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Jeśli zrezygnujesz z używania plików cookie, Twoja zdolność do korzystania z każdej funkcji tej witryny lub aplikacji w pełnym zakresie może być ograniczona.

Podstawą prawną wykorzystywania plików cookies jest art. 6 ust. 1a RODO na podstawie Twojej zgody. Niezbędne pliki cookie są ustawiane na podstawie art. 6 ust. 1f RODO.

Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć na naszej liście plików cookie:

5. Analiza sieci i aplikacji

Google Analytics
Dotyczy wszystkich wymienionych witryn

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Korzystając z Google Analytics, chcemy zapewnić projektowanie dostosowane do potrzeb i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej, a także statystyczne rejestrowanie korzystania z naszej strony internetowej w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

Google Analytics używa „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w USA. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z funkcją „_anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w skróconej formie, aby nie było możliwe powiązanie ich z osobą. O ile dane gromadzone na temat w związku z tym są one natychmiast wykluczone, a dane osobowe w ten sposób niezwłocznie usunięte.Google prowadzi centra danych na całym świecie (wewnątrz i poza UE, USA).Nie wiemy, czy Twoje dane mogą być również przesyłane przez Google na serwery poza UE i USA .

Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu BERNINA w celu analizy korzystania z witryny przez BERNINA, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu (w szczególności funkcji wyświetlania reklam, takich jak remarketing, raporty dotyczące Wyświetlenia w sieci reklamowej Google, integracja z DoubleClick Campaign Manager oraz raporty demograficzne i o zainteresowaniach Google Analytics).

W pewnych okolicznościach Google może analizować zachowanie użytkownika na kilku urządzeniach końcowych (komputer, smartfon, tablet itp.) i oceniać je pod kątem BERNINA za pomocą tak zwanych funkcji cross-device. W tym celu Google może łączyć informacje generowane przez odpowiednie urządzenia końcowe w celu spersonalizowanej reklamy z innymi takimi danymi oraz danymi z Twojego konta Google, jeśli masz konto Google i Twoje preferencje są ustawione tak, aby umożliwić Google powiązanie historii przeglądania z kontem Google i wykorzystanie informacji z konta Google do personalizacji reklamy, które otrzymujesz.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie Google Analytics na swoim komputerze, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie danych generowanych przez plik cookie dotyczących korzystania z witryny (w tym adresu IP) przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Jako alternatywę dla wtyczki do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych, możesz kliknąć poniższy link, aby ustawić plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych Google Analytics z tej witryny w przyszłości (ten plik cookie rezygnacji działa tylko w tej przeglądarce i dla tej domeny; jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, będziesz musiał ponownie kliknąć ten link): Kliknij tutaj, aby ustawić plik cookie rezygnacji dla Google Analytics.

Informacje osób trzecich: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Warunki korzystania: https://www.google.com/analytics/terms/ , Przegląd ochrony danych: https:// support.google.com/analytics/answer/6004245 , a także polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

DoubleClick od Google
Dotyczy wszystkich wymienionych witryn

Ta strona internetowa dalej korzysta z internetowego narzędzia marketingowego DoubleClick by Google, będącego częścią Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”). DoubleClick wykorzystuje pliki cookie do umieszczania reklam odpowiednich dla użytkowników, ulepszania raportów skuteczności kampanii lub zapobiegania wielokrotnemu oglądaniu tych samych reklam przez użytkownika. Google używa identyfikatora pliku cookie, aby określić, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce i dlatego może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto DoubleClick wykorzystuje identyfikatory plików cookie do przechwytywania tak zwanych konwersji, które są związane z żądaniami reklam. Dzieje się tak, gdy użytkownik widzi reklamę DoubleClick, a następnie odwiedza witrynę reklamodawcy przy użyciu tej samej przeglądarki, a następnie coś kupuje. Według Google pliki cookie DoubleClick nie zawierają danych osobowych.

Dzięki używanym narzędziom marketingowym Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Nie mamy kontroli nad zakresem i dalszym wykorzystaniem danych zebranych za pomocą tego narzędzia przez Google i dlatego informujemy Cię zgodnie z naszą najlepszą wiedzą: Dzięki integracji DoubleClick, Google otrzymuje informacje, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej części naszej witryny lub kliknąłeś naszą reklamę. Jeśli jesteś zalogowany w usłudze Google, Google może powiązać wizytę z Twoim kontem. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Google lub nie zalogowałeś się, istnieje szansa, że dostawca wykryje i zapisze Twój adres IP. Google prowadzi centra danych na całym świecie (wewnątrz i poza UE, USA). Nie wiemy, czy Twoje dane mogą być również przekazywane przez Google na serwery poza UE i USA.

Możesz uniemożliwić udział w tej metodzie śledzenia na różne sposoby: a) odpowiednio zmieniając ustawienia w oprogramowaniu swojej przeglądarki. W szczególności eliminując pliki cookie stron trzecich, nie będziesz otrzymywać żadnych reklam od stron trzecich; b) wyłączając pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny www.googleadservices.com https://adssettings.google.co.uk/authenticated , Kiedy wyczyścisz pliki cookie, usuniesz również to ustawienie ; c) wyłączając reklamy oparte na zainteresowaniach od dostawców, którzy są częścią kampanii samoregulacyjnej „O reklamach”, korzystając z linku https://www.aboutads.info/choices . To ustawienie jest usuwane po wyczyszczeniu plików cookie; d) poprzez trwałe wyłączenie ich w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome za pomocą linku https://www.google.com/settings/ads/plugin . Zwracamy uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej oferty.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat DoubleClick by Google można znaleźć pod adresem https://www.doubleclickbygoogle.com/ i http://support.google.com/adsense/answer/2839090 , a także ogólną Politykę prywatności Google: https://policies .google.com/privacy?hl=pl . Możesz też odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem https://www.networkadvertising.org .

Śledzenie konwersji Google AdWords
Dotyczy www.bernina.com

Ta strona internetowa korzysta również ze śledzenia konwersji Google AdWords, usługi analizy internetowej firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“), w celu ulepszania strony internetowej i działań reklamowych. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

Plik cookie do śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie reklamę kontrolowaną przez Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Jeśli odwiedzasz określone strony naszej witryny w ciągu tych 30 dni, zarówno my, jak i Google w USA możemy rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany do tej witryny. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. W rezultacie pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania dla nas statystyk konwersji. Poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i zostali przekierowani do naszej witryny. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji, dzięki którym można by Cię zidentyfikować. Google prowadzi centra danych na całym świecie (wewnątrz i poza UE, USA). Nie wiemy, czy Twoje dane mogą być również przekazywane przez Google na serwery poza UE i USA.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz po prostu wyłączyć plik cookie śledzenia konwersji Google w ustawieniach użytkownika przeglądarki internetowej. W takim przypadku nie jesteś uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Dodatkowe opcje ustawień można znaleźć na stronie internetowej dotyczącej wyłączania reklam Google pod adresem https://www.google.com/policies/technologies/ads/ .

Informacje zawarte w punkcie 5. a) w odniesieniu do Google jako dostawcy zewnętrznego obowiązują mutatis mutandis.

Remarketing Google AdWords
Dotyczy www.bernina.com

W ramach kampanii czasami korzystamy z aplikacji Google Remarketing firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”). Jest to proces, z którego korzystamy, gdy chcielibyśmy ponownie się z Tobą skontaktować. Po odwiedzeniu naszej witryny ta aplikacja umożliwia wyświetlanie naszych reklam podczas dalszego korzystania z Internetu. Odbywa się to za pomocą plików cookie przechowywanych w przeglądarce, które pozwalają Google rejestrować i oceniać informacje o zachowaniu użytkownika podczas odwiedzania różnych stron internetowych. W ten sposób Google może określić wszelkie wcześniejsze wizyty na naszej stronie internetowej. Google twierdzi, że nie łączy żadnych danych zebranych w procesie remarketingu z żadnymi danymi osobowymi, które mogą być przez niego przechowywane. W szczególności Google oświadcza, że wykorzystuje pseudonimy w ramach procesu remarketingu.

Podstawą prawną korzystania z Google AdWords Remarketing jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f RODO. . Podstawowy cel reklamy jest uważany za uzasadniony interes w rozumieniu RODO.

Informacje zawarte w punkcie 5. w odniesieniu do Google jako dostawcy zewnętrznego obowiązują mutatis mutandis.

Menedżer tagów Google
Dotyczy wszystkich wymienionych witryn

BERNINA korzysta z Google Tag Manager, usługi świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Korzystając z tej usługi, tagi strony (tagi to małe elementy kodu na stronie, które służą między innymi do pomiaru ruchu i zachowań odwiedzających) mogą być zarządzane za pośrednictwem jednego interfejsu. Sam Menedżer tagów Google (który implementuje poszczególne tagi) jest domeną bez plików cookie. Dane osobowe nie są gromadzone przez Menedżera tagów Google. Jego jedynym celem jest wyzwalanie innych tagów, które z kolei mogą przechwytywać dane. Menedżer tagów Google nie ma jednak dostępu do tych danych. Jeśli zostanie wyłączona na poziomie domeny lub pliku cookie, będzie obowiązywać dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych w Menedżerze tagów Google.

Informacje zawarte w punkcie 5. a) w odniesieniu do Google jako dostawcy zewnętrznego obowiązują mutatis mutandis.

Korzystanie z testów A/B przez Visual Website Optimizer
Dotyczy www.bernina.com

Witryna BERNINA korzysta z usługi analizy internetowej Visual Website Optimizer firmy Wingify Software Private Limited, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indie („Wingify”), która jest wykorzystywana dla A/B i multi -testy wersji. Ta usługa wykorzystuje pliki cookie do identyfikacji przeglądarki użytkownika i analizy korzystania z tej witryny. Pliki cookie umieszczone przez Visual Website Optimizer nie gromadzą danych osobowych. Wingify wykorzystuje te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z aktywnością na stronie. Więcej informacji o tym, jak Visual Website Optimizer przetwarza Twoje dane, znajdziesz na https://vwo.com/privacy-policy/ . Śledzenie za pomocą Optymalizatora witryny wizualnej można wyłączyć w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie https://vwo.com/opt-out/ .

Podstawą prawną stosowania testów A/B jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f RODO. Podstawowy cel reklamy jest uważany za uzasadniony interes w rozumieniu RODO.

Zeta Global
Dotyczy www.bernina.com i blog.bernina.com/de

Strona internetowa i aplikacja BERNINA korzystają z Digital Marketing Suite (DMS), usługi analizy internetowej firmy Zeta Global Deutschland GmbH, Leonrodstr. 52, 80636 Monachium, Niemcy („Zeta Global”). DMS pomaga firmie BERNINA analizować zachowanie użytkowników podczas korzystania z bernina.com lub aplikacji w celu ciągłego ulepszania i optymalizacji strony internetowej lub aplikacji oraz dostarczanych treści. DMS jest również wykorzystywany do celów marketingu bezpośredniego, jeśli wyraziłeś zgodę na promocyjne wykorzystanie Twoich danych.

Korzystając ze znacznika działającego w tle bernina.com, Zeta Global zbiera informacje o zachowaniach użytkowników, takie jak zainteresowania produktami w witrynie lub aplikacji. Po otwarciu strony do Zeta Global zostaną przesłane następujące dane: pełne adresy URL załadowane w celu wejścia na stronę, strona odwiedzona przed wejściem na aktualnie otwartą stronę, czas przebywania na naszych stronach, typ przeglądarki, działanie typ systemu i urządzenia, ustawienia plików cookies oraz czas wejścia na stronę. Dane te służą do tworzenia anonimowego profilu. Ponadto przypisujemy Ci identyfikator użytkownika, który jest przechowywany w pliku cookie w Twojej przeglądarce, pod warunkiem, że akceptujesz pliki cookie i nie wycofałeś zgody na analizę Twojego zachowania (procedury odwoławcze są opisane poniżej). Za każdym kliknięciem przycisku lub łącza aktualizowany jest anonimowy profil na podstawie aktualnie odwiedzanej strony i odwiedzanej wcześniej strony. Informacje o profilu będą przechowywane w bazie danych użytkowników BERNINA na serwerach Zeta Global w Unii Europejskiej. Zebrane dane zostaną częściowo przesłane na serwer BERNINA, gdzie będą przechowywane i za Twoją zgodą zostaną połączone z innymi danymi, które BERNINA przechowuje na Twój temat. W zależności od sposobu korzystania z serwisu mogą być wyświetlane określone formularze i oferty.

W przypadku wypełnienia na naszej stronie internetowej wyskakującego formularza kontaktowego opartego na użytkowaniu i wyrażenia zgody na kontakt ze sprzedawcą, a także zgody na komercyjne wykorzystanie Twoich danych, połączymy dane wprowadzone w formularzu kontaktowym (imię i nazwisko , adres, numer telefonu, adres e-mail, zainteresowanie produktem) z wcześniej zanonimizowanymi danymi zebranymi za pośrednictwem tagu Zeta Global, połącz je z profilem użytkownika i przetwarzaj te informacje w celach marketingu bezpośredniego. Przy wielokrotnym wyszukiwaniu w witrynie dane są odpowiednio aktualizowane. W powyższym celu dane te będą przekazywane do Zeta Global i przetwarzane. Ponadto informacje, które podałeś w wyskakującym formularzu kontaktowym opartym na użytkowaniu, zostaną wysłane, za Twoją zgodą, do sprzedawcy w Twojej okolicy.

W każdej chwili możesz dezaktywować pliki cookie. Może to jednak spowodować, że strona internetowa lub aplikacja nie będą mogły być używane bez ograniczeń. Alternatywnie możesz dokonać rezygnacji pod adresem https://privacyportal-cdn.onetrust.com/dsarwebform/bc2d3301-11a5-4de5-b15e-ce796187a352/d0720d0f-d427-4a7d-a773-5d6793229f15.html . Gdy to zrobisz, Zeta Global usunie wszystkie istniejące pliki cookie i spróbuje ustawić nowy (bez śledzenia plików cookie), aby upewnić się, że dezaktywacja plików cookie jest ważna dla przyszłych wizyt na stronie internetowej lub w aplikacji. , wszystkie dane, które zostały już zebrane przez tag zbierania danych Zeta Global zostaną usunięte. Plik „no-track-cookie” informuje serwer Zeta Global, że w przyszłości nie będą tworzone żadne dalsze analizy użytkowników. Jeśli Twoja przeglądarka lub aplikacja jest skonfigurowana w taki sposób, że pliki cookie nie są ogólnie akceptowane, nie można ustawić pliku cookie bez śledzenia. Ponadto, jeśli usuniesz pliki cookie lub użyjesz innej przeglądarki lub urządzenia, musisz ponownie wykonać procedurę rezygnacji.

Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, o ile i w zakresie, w jakim została wyrażona zgoda.

Dane zebrane za pomocą DMS dostarczonego przez Zeta Global zostaną automatycznie usunięte po 6 miesiącach, chyba że wyrazisz zgodę na dłuższy okres przechowywania swoich danych i żadne ustawowe zezwolenie nie gwarantuje dalszego przechowywania.

Salesforce.com, Inc.
Dotyczy www.bernina.com

BERNINA korzysta z Salesforce Marketing Cloud firmy Salesforce.com, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Salesforce Marketing Cloud wykorzystuje pliki cookie do analizy zachowań użytkowników na naszych stronach internetowych i w naszej aplikacji. Korzystając z Salesforce Marketing Cloud, chcemy analizować, które z naszych stron internetowych/aplikacji są odwiedzane przez użytkowników i jakimi produktami są zainteresowani, aby móc prezentować naszym użytkownikom treści dostosowane do potrzeb, a także do marketingu bezpośredniego cele. Dane z analizy zachowań użytkowników są zapisywane anonimowo lub, jeśli to możliwe, w profilach użytkowników. Zachowanie użytkownika może być oceniane za pomocą algorytmu lub ręcznie.

W celu oceny zachowania użytkownika informacja o korzystaniu ze strony internetowej lub aplikacji jest połączona z indywidualnie wygenerowanym identyfikatorem klienta i ewentualnie z innymi danymi, np. z informacjami, które generujemy o korzystaniu z naszego newslettera (więcej informacji, patrz punkt 2 d) niniejszej polityki prywatności poniżej), z informacjami o działaniach podejmowanych przez użytkownika na naszej stronie internetowej lub w aplikacji, z danymi wymienionymi w punkcie 2 a) oraz z innymi danymi, które mogą być już zapisane w profilu klienta na temat odpowiedniego użytkownika. Zachowanie użytkownika jest rejestrowane w profilu użytkownika i oceniane, jeśli została wyrażona zgoda na otrzymywanie biuletynów. W przypadku braku takiej zgody plik cookie rejestruje jedynie anonimowe dane użytkownika.

Korzystanie z usług Salesforce.com, Inc. może spowodować, że Salesforce.com, Inc. będzie mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Salesforce.com, Inc. przetwarza Twoje dane wyłącznie w imieniu i zgodnie z instrukcjami BERNINA. Więcej informacji na temat Salesforce Marketing Cloud można znaleźć na stronie https://www.salesforce.com/uk/products/marketing-cloud/overview/ . Zebrane dane są przechowywane na serwerach Salesforce.com, Inc.

Możesz wyłączyć pliki cookie w dowolnym momencie, ale może to oznaczać, że nie będziesz już w pełni korzystać ze strony internetowej lub aplikacji. Alternatywnie możesz użyć narzędzia do rezygnacji , w którym Salesforce.com, Inc. usuwa wszystkie istniejące pliki cookie Salesforce.com i próbuje ustawić nowy plik cookie (bez śledzenia), aby rezygnacja pozostała na miejscu, gdy strona internetowa lub aplikacja będzie dostępna w przyszłości. Plik cookie „no-track” informuje serwer Salesforce.com, że w przyszłości nie należy tworzyć dla Ciebie żadnych analiz dotyczących użytkowników. Nie można ustawić pliku cookie bez śledzenia, jeśli Twoja przeglądarka jest skonfigurowana w taki sposób, że pliki cookie nie są ogólnie akceptowane. Ponadto, jeśli usuniesz pliki cookie lub użyjesz innego komputera lub przeglądarki internetowej, będziesz musiał ponownie przeprowadzić proces rezygnacji.

Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 ust. 1 a) RODO, w zakresie i w zakresie, w jakim została wyrażona zgoda, w innym przypadku art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f) RODO.

Bryj Technologies, Inc.
Dotyczy aplikacji BERNINA

Nasza aplikacja i strona internetowa korzystają z usługi analizy internetowej firmy Bryj Technologies, Inc., 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA („Bryj”). Korzystając z Bryj chcemy zapewnić projektowanie dostosowane do potrzeb i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej oraz analityczne rejestrowanie korzystania z naszej strony internetowej w celu optymalizacji naszej usługi dla Ciebie. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO, o ile i w zakresie, w jakim została wyrażona zgoda. Jeżeli jest to technicznie konieczne i/lub wymagane w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów: art. 6 ust. 1f RODO. Podczas pobierania aplikacji ze sklepów z aplikacjami Google i Apple anonimowe dane z odpowiedniego sklepu z aplikacjami są przesyłane do Bryj.

Bryj zbiera dane osobowe w celu realizacji swoich zobowiązań umownych i przechowuje te dane tylko przez okres, w którym jest to niezbędne do świadczenia usług. Zawarliśmy z Bryj umowę na realizację zamówienia.

Możesz określić zakres zbierania i przechowywania danych, gdy wyrażasz zgodę na włączenie „wydajnych plików cookie”. Ustawienie to można w każdej chwili zmienić na stronach „Lista plików cookie” (patrz rys. „Cookies”).

Jeśli wyraziłeś zgodę na włączenie „wydajnościowych plików cookie”, dane zbierane przez Bryj obejmują:

 • Identyfikator urzadzenia
 • Identyfikator aplikacji
 • Token typu push
 • Status autoryzacji powiadomienia
 • Platforma SDK
 • Klucz publiczny
 • Sekret uwierzytelniania
 • Rodzaj urządzenia
 • Wersja aplikacji i numer kompilacji
 • Kod pocztowy
 • Model urządzenia
 • Język
 • Kod sieci komórkowej
 • Mobilny kod kraju
 • Strefa czasowa
 • Nazwa strefy czasowej
 • Wersja systemu operacyjnego
 • Czy urządzenie jest po jailbreaku?
 • Ideom interfejsu
 • Wersja SDK
 • Limit czasu sesji

Jeśli sprzeciwiłeś się przechowywaniu „wydajnościowych plików cookie”, Bryj nadal gromadzi następujące dane (Minimalne Zbieranie Danych):

 • Identyfikator urzadzenia
 • Identyfikator aplikacji
 • token typu Push
 • Status autoryzacji powiadomienia
 • Platforma SDK
 • Klucz publiczny
 • Sekret uwierzytelniania

Bryj wykorzysta te informacje w naszym imieniu, aby ocenić korzystanie z aplikacji/strony internetowej, sporządzić raporty dotyczące aktywności w aplikacji/witrynie oraz aby świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z aplikacji/strony internetowej.

Informacje osób trzecich: Bryj, 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA, polityka prywatności: https://bryj.ai/privacy .

Facebook Pixel, niestandardowi odbiorcy i konwersje na Facebooka
Dotyczy www.bernina.com iinspiracji.bernina.com

Ta strona korzysta z Piksela Facebooka, jeśli Twoje normalne miejsce zamieszkania znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Szwajcarii, usługa świadczona przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Spółką dominującą jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (Facebook). Instagram to także usługa świadczona przez Facebook.

Podstawą prawną korzystania z Piksela Facebooka jest Twoja zgoda (art. 6 lit. a RODO).

Za pomocą Piksela Facebooka Facebook może identyfikować odwiedzających nasze usługi internetowe jako grupę docelową wyświetlania reklam (reklamy na Facebooku lub Instagramie). W związku z tym używamy piksela Facebooka, aby wyświetlać aktywowane przez nas reklamy na Facebooku i Instagramie tylko tym użytkownikom Facebooka i/lub Instagrama, którzy również wykazali zainteresowanie naszymi usługami online lub wykazują określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami określonymi korzystania z odwiedzanych stron internetowych), które wysyłamy do Facebooka (Custom Audiences). Korzystając z Piksela Facebooka, chcemy również upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku i Instagramie odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkownika i nie są postrzegane jako irytujące. Za pomocą Piksela Facebooka możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku i Instagramie w celach statystycznych i badań rynkowych, obserwując, czy użytkownicy są przenoszeni na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku lub Instagramie (konwersje).

Ponadto, wykorzystując piksel Facebooka, korzystamy z dodatkowej funkcji zwanej automatycznym zaawansowanym dopasowaniem. Za pomocą tej technologii dane takie jak numery telefonów, adresy e-mail, daty urodzenia czy kody ZIP/pocztowe są przesyłane do Facebooka w postaci zaszyfrowanej, jako dodatkowe informacje, o ile podałeś nam te dane. Dzięki temu możemy zwiększyć liczbę przypisanych konwersji i wielkość naszych niestandardowych odbiorców. Dalsze instrukcje dotyczące „automatycznego zaawansowanego dopasowywania” można znaleźć w odpowiedniej sekcji pomocy na Facebooku .

Korzystamy również z procesu Custom Audiences from File. Dzięki temu możemy przesyłać do Facebooka w zaszyfrowanym formacie różne informacje o klientach, takie jak adresy e-mail, numery telefonów, imiona i nazwiska. Korzystając z tych informacji, Facebook może ustalić, czy ktoś na Facebooku lub Instagramie ma zostać dodany do naszej reklamowej grupy docelowej. Robiąc to, chcemy mieć pewność, że reklamy są wyświetlane tylko użytkownikom, którzy są zainteresowani naszymi informacjami i usługami. Więcej informacji na temat Customer File-Custom Audiences można znaleźć w odpowiedniej sekcji pomocy na Facebooku .

Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki danych Facebooka . Znajdziesz to w ogólnych informacjach o wyświetlaniu reklam na Facebooku i Instagramie.

Korzystając z plików cookie, możesz później rozpoznać Facebooka, gdy jesteś zalogowany na Facebooku lub Instagramie jako członek i zoptymalizować skuteczność reklam, np. poprzez oferowanie reklam kierowanych do grup docelowych. Wymaga to posiadania konta na Facebooku i/lub Instagramie oraz zalogowania się na Facebooku i/lub Instagramie jako członek. Jeśli nie jesteś członkiem Facebooka lub Instagrama, przetwarzanie danych nie ma na Ciebie wpływu.

Aby uzyskać ogólne informacje na temat wykorzystania danych przez Facebook, Twoich praw w tym zakresie oraz sposobów ochrony Twojej prywatności, zapoznaj się z Polityką danych Facebooka lub Polityką prywatności Instagrama . Specjalne informacje i szczegóły dotyczące Piksela Facebooka i sposobu jego działania można znaleźć w dziale Pomoc na Facebooku . Jeśli chcesz ogólnie sprzeciwić się gromadzeniu Twoich danych przez Piksel Facebooka oraz wykorzystywaniu Twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku lub Instagramie, możesz to zrobić w ustawieniach reklam na Facebooku lub w ustawieniach prywatności Instagrama . Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku lub Instagramie.

Jeśli nie masz konta na Facebooku lub Instagramie, możesz również sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookie do pomiaru zasięgu i celów reklamowych za pośrednictwem strony dezaktywacji sieci promocyjnej off , a także amerykańskiej witryny YourAdChoices lub europejskiej witryny Your Online Choices .

W każdej chwili możesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych przez Piksel Facebooka oraz na wykorzystywanie Twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku i Instagramie na naszej stronie ze skutkiem na przyszłość, zmieniając ustawienia dotyczące plików cookies .

Wtyczki mediów społecznościowych na www.bernina.com i blog.bernina.com

Na podstawie art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f RODO, na stronach artykułów na naszym blogu używamy wtyczki mediów społecznościowych z portalu społecznościowego Pinterest, aby podnieść świadomość BERNINA i umożliwić naszym użytkownikom dzielenie się treściami z przyjaciółmi i znajomymi. Podstawowy cel reklamy jest uważany za uzasadniony interes w rozumieniu RODO.

Jeśli uzyskasz dostęp do strony zawierającej wtyczkę mediów społecznościowych z Pinteresta, żadne dane osobowe nie zostaną początkowo przekazane Pinterestowi. Dopiero po kliknięciu przycisku społecznościowego dostawcy wtyczki Pinterest nawiążesz połączenie z serwerem Pinterest. Po nawiązaniu połączenia z serwerem Pinterest dane dziennika zostaną przesłane do Pinteresta. Te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, adres odwiedzonych witryn, które również zawierają funkcje Pinteresta, typ przeglądarki i jej ustawienia, datę i godzinę żądania, sposób korzystania z Pinteresta i plików cookie. W związku z tym dane osobowe mogą być przesyłane do Pinteresta i przechowywane (prawdopodobnie w USA).

Nie mamy kontroli nad zbieranymi danymi i operacjami przetwarzania danych, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu danych gromadzonych przez Pinterest, celów przetwarzania i okresów przechowywania. Nie mamy również żadnych informacji dotyczących usuwania danych zebranych przez Pinterest. Odpowiedzialność za operacje zgodne z ochroną danych gwarantuje Pinterest.

Pinterest przechowuje dane zebrane o Tobie jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania stron internetowych dostosowanych do Twoich potrzeb. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu prezentacji reklam zorientowanych na popyt oraz w celu informowania innych użytkowników Pinteresta o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej lub w aplikacji. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tego profilu użytkownika i musisz skontaktować się z Pinterestem, aby z tego skorzystać.

Przekazywanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy masz konto na Pintereście i jesteś zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany na Pinterest, Twoje dane, które od nas zbierasz, zostaną bezpośrednio powiązane z Twoim kontem na Pintereście. Jeśli naciśniesz przycisk i na przykład link do strony, Pinterest zapisze również te informacje na Twoim koncie użytkownika i publicznie udostępni je Twoim kontaktom.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Pinterest, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Pinterest, do której link znajduje się poniżej. Znajdziesz tu również dalsze informacje o Twoich prawach i możliwościach ustawień dotyczących ochrony Twojej prywatności:

Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2 piętro, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia, https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

7. Integracja filmów z YouTube

Dotyczy www.bernina.com, blog.bernina.com i www.bernette.com

Zintegrowaliśmy filmy YouTube z YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”), w naszej witrynie internetowej i aplikacji, które są przechowywane na https://www.youtube.com i mogą być wyświetlane bezpośrednio z naszej strony internetowej lub aplikacji. Filmy YouTube są zintegrowane w celu zapewnienia wygodnego korzystania z witryny lub aplikacji. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

Wszystkie filmy z YouTube na naszej stronie internetowej i w aplikacji są osadzone w „rozszerzonym trybie prywatności”, co oznacza, że żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Dopiero gdy odtworzysz film, poniższe dane zostaną przesłane do YouTube. Nic nie możemy zrobić z tym transferem danych.

Odtwarzając film, YouTube otrzymuje informację o tym, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny lub aplikacji. Ponadto przekazywane są dane logowania zgodnie z punktem 2. a) niniejszej polityki. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, do którego jesteś zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną powiązane bezpośrednio z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz, aby było to powiązane z Twoim profilem na YouTube, musisz się wylogować przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub aplikacji. YouTube przechowuje Twoje dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania stron internetowych na zamówienie. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam zorientowanych na popyt oraz w celu informowania użytkowników innych sieci społecznościowych o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej lub w aplikacji. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tego profilu użytkownika i musisz skontaktować się z YouTube, aby to zrobić.

YouTube jest spółką powiązaną z Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w Polityce prywatności Google. Znajdziesz również więcej informacji na temat swoich praw i opcji ustawień dotyczących ochrony Twojej prywatności: https://policies.google.com/privacy Google prowadzi centra danych na całym świecie (wewnątrz i poza UE, USA). Nie wiemy, czy Twoje dane mogą być również przekazywane przez Google na serwery poza UE i USA.

8. Mapy Google

Dotyczy www.bernina.com, blog.bernina.com i www.bernette.com

W tej witrynie lub aplikacji korzystamy z usługi Google Maps firmy Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google”). Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji i wygodnie korzystać z funkcji mapy. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO.

Odwiedzając stronę internetową lub aplikację, Google otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej strony internetowej lub aplikacji. Ponadto dane określone w punkcie 2. a) niniejszego oświadczenia są przesyłane do Google. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, do którego jesteś zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną powiązane bezpośrednio z Twoim kontem. Jeśli nie chcesz, aby było to powiązane z Twoim profilem Google, musisz się wylogować przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub aplikacji. Google przechowuje Twoje dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania stron internetowych na zamówienie. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczania reklam zorientowanych na popyt. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tego profilu użytkownika i musisz skontaktować się z Google, aby to zrobić.

Aby jak najlepiej chronić Twoje dane, podpisaliśmy z Google umowę o przetwarzanie umowy.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Google można znaleźć w polityce ochrony danych Google. Znajdziesz również więcej informacji na temat swoich praw i możliwości ustawień dotyczących ochrony Twojej prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl . Google prowadzi centra danych na całym świecie (wewnątrz i poza UE, USA). Nie wiemy, czy Twoje dane mogą być również przekazywane przez Google na serwery poza UE i USA.

9. Bezpieczeństwo danych

Kiedy odwiedzasz witrynę, korzystamy z szeroko stosowanego protokołu TLS (Transport Layer Security) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Podejmujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym. BERNINA nie może jednak zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Ciebie jako użytkownika. Wszelkie przesyłanie danych odbywa się na własne ryzyko.

10. Twoje prawa

Masz rację:

 • zgodnie z art. 15 RODO, do żądania informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. W szczególności możesz żądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały ujawnione, planowanym okresie przechowywania, prawie do zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do odwołania, pochodzenia danych, o ile nie zostały one od nas zebrane oraz istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i, w stosownych przypadkach, informacji opisowych o ich szczegółach
 • zgodnie z art. 16 RODO do niezwłocznego żądania sprostowania niedokładnych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas danych osobowych
 • zgodnie z art. 17 RODO do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest wymagane do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub dochodzenie, wykonywanie lub obrona praw
 • zgodnie z art. 18 RODO żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile kwestionujesz prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia i nie potrzebujemy już danych, a Ty ich potrzebujesz w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO
 • zgodnie z art. 20 RODO do otrzymania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądania ich przekazania innej odpowiedzialnej osobie
 • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, aby w dowolnym momencie cofnąć udzieloną nam zgodę. Konsekwencją jest to, że nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody.

Aby skorzystać z ww. uprawnień, prosimy o wysłanie e-maila na adres [email protected] lub przesłanie nam wiadomości na dane kontaktowe podane w Informacji Prawnej.

Prawo do sprzeciwu:
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, wówczas zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, masz prawo sprzeciwić się temu przetwarzaniu z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. W każdej chwili i bez podania przyczyny możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO. Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, wystarczy wysłać nam nieformalne powiadomienie, np. e-mailem na adres [email protected] .

Prawo apelacji:
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych, to zgodnie z art. 77 RODO masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

11. Aktualność i zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest obecnie ważna i została ostatnio zaktualizowana 23 marca 2022 r.

W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej lub aplikacji i ofert lub ze względu na zmienione wymogi ustawowe lub regulacyjne może być konieczna zmiana niniejszej polityki prywatności. Z odpowiednią aktualną polityką prywatności można zapoznać się w dowolnym momencie na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.bernina.com/privacy lub w naszej aplikacji i można ją wydrukować.