Belettering

Belettering

De 'S' staat voor 'stikken', 'schaar of 'steek' door
Sue O'Very-Pruitt

Les drie gaat over het volgende:
  • Letters en contouren maken
  • Lettertypen, steektype en kleur wijzigen
  • Een omlijning aanmaken
  • Een ontwerp draaien

Belettering - 'S' staat voor 'stikken', 'schaar' of 'steek' door Sue O'Very-Pruitt

Hallo bezige bijtjes. De les van vandaag gaat over het maken van een prachtig beletteringsontwerp met de Borduursoftware 9 van BERNINA;

Laten we aan de slag gaan!


Rood gemarkeerde woorden 
Deze markeren een functie die in de afbeelding met een rode cirkel wordt weergegeven.
De cirkel is soms erg klein, dus soms is het goed zoeken! 

 

Referentie voor belettering

Referentie voor belettering

Als referentie voor het ontwerp van de belettering kan deze foto worden gedownload en het originele ontwerp van Sue is als .art-afbeeldingsbestand, de indeling van de Borduursoftware 9 van BERNINA, beschikbaar. Het .art-afbeeldingsbestand kan echter niet direct op de borduurmachine worden gebruikt. Het moet eerst als machinebestand naar een USB-stick of via het wifi-apparaat worden geëxporteerd om het uit te kunnen stikken. Ga naar les 1 voor een opfrisser over het exporteren van een ontwerp naar een machine.
 

Referentie downloaden
Vanaf het begin

Vanaf het begin

Open de borduursoftware 9 van BERNINA om een nieuw ontwerp te beginnen. Ga vanuit het startscherm naar de 'Borduurmodus'. Klik op het symbool voor het inspanraam rechtsbovenaan om het inspanraam weer te geven.

Selectie inspanraam

Selectie inspanraam

Zet het inspanraam op middelgroot:

> Klik met de rechtermuisknop op 'Inspanraam/instellingen tonen'

Kies in het vervolgkeuzemenu voor inspanraam

> Inspanraam middelgroot van BERNINA, 130x100

Zorg ervoor dat Inspanraam tonen is aangevinkt.
Klik op 'OK'.

De hoofdletter 'S'

De hoofdletter 'S'

Open de Werkset 'Belettering/Monogrammen' en kies

> Belettering

Klik ergens in het inspanraam; er verschijnt een cursor en typ een hoofdletter 'S'.

Druk op de toets 'Enter' om de steken te genereren.

Het lettertype wijzigen

Het lettertype wijzigen

Dubbelklik op de letter om objecteigenschappen te openen. Kies het lettertype 'Shella' in de vervolgkeuzelijst. Druk op 'OK'.

Afmetingen niet-proportioneel wijzigen

Afmetingen niet-proportioneel wijzigen

Deactiveer 'proportioneel schalen' met

een klik op het > Pictogram voor vergrendelen in de vorm van een hangslot.

Verander de afmetingen en stel de breedte in op 1" en de lengte op 3". Druk op de toets 'Enter'.

Het steektype wijzigen

Het steektype wijzigen

Kies in de werkbalk 'Stikken' onderaan het scherm voor Stiksteek vulling.

De kleur wijzigen

De kleur wijzigen

Wijzig de kleur van de 'S' naar kleur 10 in het kleurenpalet.

Een omlijning aanmaken

Een omlijning aanmaken

Open de werkset 'Bewerken' en kies

> Omlijnen en compensaties

Controleer in het dialoogvenster de Objectomlijning en wijzig het Steektype naar 'Steelsteek' en de kleur naar kleur 11.

Als dat nodig is, kan 'Compensatie contouren' worden uitgevinkt. Klik op OK.

Belettering

Belettering

Open de werkset 'Belettering/Monogrammen' en klik met de rechtermuisknop op het pictogram Belettering. Geef in het dialoogvenster het volgende in

> 'tikken'; druk op Enter
> 'chaar'; druk op Enter
> 'teek'.

Wijzig het lettertype naar Shella door op het pijltje in de vervolgkeuzelijst bij Lettertype te klikken en onderaan bij de recent gebruikte lettertypen Shella te kiezen.
Klik op 'OK'.

Klik op en verschuif de woorden op het scherm tot ze goed staan.

Selecteer het hulpmiddel Opnieuw vormgeven linksbovenaan.

De woorden bewerken

De woorden bewerken

Klik en versleep het symbool dat in de linkerbenedenhoek van de woorden verschijnt om wat meer ruimte tussen de woorden toe te voegen.

Druk op de toets 'Esc' op het toetsenbord om het hulpmiddel 'Opnieuw vormgeven' te deactiveren.
Selecteer de woorden opnieuw en Wijzig de kleur in nr. 10.

Woorden opsplitsen

Woorden opsplitsen

Klik, met de woorden geselecteerd, in de werkset 'Bewerken' op 'Opsplitsen'.

Gelijkmatige spatiëring

Gelijkmatige spatiëring

Sleep een begrenzingsvak rond de drie woorden om ze opnieuw te selecteren en klik op Ruimte gelijkmatig naar beneden verdelen in de werkset 'Rangschikken'. Houd de drie woorden geselecteerd en verplaats ze om ze naar wens uit te lijnen met de hoofdletter S.

De hoofdletter roteren

De hoofdletter roteren

Sleep een begrenzingsvak rond de hoofdletter S.
Voer, met de hoofdletter geselecteerd, 5 graden in het vak Roteren met in.

Druk op de toets 'Enter' om de wijzigingen te activeren.

Opslaan en exporteren

Opslaan en exporteren

Selecteer

> Bestand
> Opslaan als

en geef het bestand de naam 'StikkenSchaarSteek'.

Breng het ontwerp over naar de machine door het naar een USB-stick te exporteren met Naar kaart/machine schrijven of verstuur het via wifi met Naar wifi-apparaat van BERNINA sturen.

Einde van les drie

Einde van les drie

Klaar voor de volgende les?
Ik laat het maken van prachtige monogrammen zien!
 

Volgende les