Bild: Pätka pre cik-cak # 0

BERNINA prítlačné pätky

Pätka pre cik-cak # 0