• Home
  • Právne upozornenie
Bild: Právne upozornenie

BERNINA

Právna doložka

Prevádzkovateľ stránok

Firma
BERNINA International AG
Seestrasse 161
CH-8266 Steckborn
 
Zastúpenie:
Claude Dreyer, CEO, BERNINA International AG


Vedúci online marketingu
Philipp Köstner

Zodpovedný za miestny obsah
Dusan Zima
 
 
Implementační partneri

 
Koncept, dizajn a
technická realizácia

CSS Computer-Systems-Support GmbH
Landstrasser Hauptstrasse 167
A-1030 Wien
www.cssteam.at