Picture: Právne upozornenie

BERNINA

Právna doložka

Prevádzkovateľ stránok

Firma
BERNINA International AG
Seestrasse 161
CH-8266 Steckborn
 
Zastúpenie:
Kai Hillebrandt, CEO, BERNINA International AG


Vedúci online marketingu
Philipp Köstner

Zodpovedný za miestny obsah
Dusan Zima

Commercial register
CH-440.3.000.547-6, registered at the Commercial Registry Office of the Canton of Thurgau

Company-ID:
CHE-102.360.071
 
 
Implementační partneri

 
Koncept, dizajn a
technická realizácia

CSS Computer-Systems-Support GmbH
Landstrasser Hauptstrasse 167
A-1030 Wien
www.cssteam.at