Picture: Trvalá udržateľnosť

Trvalá udržateľnosť

BERNINA podporuje ekonomickú, environmentálnu a sociálnu udržateľnosť.

BERNINA kladie veľký dôraz na udržateľnosť a životné prostredie vo svojich obchodných praktikách. Záťaž životného prostredia, ako sú emisie a odpady sú minimalizované, čo najviac je to možné. 

Skupina BERNINA uznáva zachovanie prírodných zdrojov vo všetkých svojich činnostiach. Využívaniu nových zdrojov sa vyhýba a znižuje ich natoľko, aby sa minimalizoval vplyv emisií a odpadov zo všetkých obchodných činností na životné prostredie. Akýkoľvek nevyhnutný odpad je recyklovaný alebo likvidovaný spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Prírodné zdroje sú zachovávané; dokonca aj vo fáze plánovania, sú environmentálne aspekty výrobkov a organizačných projektov brané do úvahy. BERNINA pravidelne zverejňuje detailné informácie o environmentálnej výkonnosti podniku.

Ako rodinná firma, BERNINA sa zaväzuje k podnikaniu ekonomicky udržateľným a na budúcnosť orientovaným spôsobom. A preto BERNINA investuje veľkú časť svojich peňažných tokov do vývoja nových produktov.

Šitie má veľa spoločného s udržateľnosťou, čo sa zamestnanci BERNINA naučili od svojich zákazníkov v neustálom dialógu. Tí, ktorí šijú pre seba, namiesto nákupu módnych noviniek alebo doplnkov, chcú trvanlivosť a jedinečnosť. Pre týchto jedincov, BERNINA vyrába produkty, ktoré sa vyznačujú reálnou hodnotou a poskytujú ich majiteľom spoľahlivú službu po celé desaťročia.