Možnosti stolov pre dlhoramenné quiltovacie stroje

Možnosti stolov pre dlhoramenné quiltovacie stroje

Stoly prispôsobené Vašim potrebám

  • Rôzne veľkosti stolov 
  • Výškovo adaptovateľné 
  • Stoly s minimálnymi priestorovými nárokmi

Prehľad všetkých možností quiltovacích stolov BERNINA