Picture: Inovácie

Inovácie

Neustále objavovanie šijacieho stroja

BERNINA chápe výzvy vyplývajúce z rýchlych zmien v ekonomike, technológiách, životnom prostredí a spoločnosti. BERNINA odpovedá na tieto výzvy s inováciou, flexibilitou a motiváciou. Pokrok je najdôležitejším stavebným kameňom umožňujúcim BERNINA hrať významnú úlohu vo svete šijacích strojov a textilných techník. Bez nových nápadov na výrobky a technológie šijacie stroje čoskoro zastarajú.

BERNINA understands the challenges resulting from rapid changes in the economy, technology, environment and society. BERNINA answers these challenges with innovation, flexibility and motivation. Progress is the most important cornerstone allowing BERNINA to play a prominent role in the world of sewing machines and textile technology. Without new ideas for products and technology, sewing machines would soon be obsolete.

In order to remain an innovation leader, it is important to invest in our own employees. BERNINA knows that well-trained, experienced employees are important factors in the company's success: BERNINA employees embrace these values.