Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Nasledujúce stránky obsahujú informácie o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní našej webovej stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vás osobne týkajú, napríklad meno, adresa, e-mailová adresa, správanie používateľa. Zásady ochrany osobných údajov sú základom pre spracúvanie osobných údajov spolu s podmienkami ich používania. Osobné údaje spracúvame iba na účely, na ktoré boli údaje prenesené.
 

1. Meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za spracúvanie údajov, zodpovednej osoby a umiestnenie servera.
 
V súlade s čl. 4 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je zodpovedná spoločnosť BERNINA International AG, Seestrasse 161, 8266 Steckborn, Switzerland, e-mail: info@bernina.com, Tel.: +41 (0)52 762 11 11 (pozri právne upozornenie).
 
Našu zodpovednú osobu, pána Denkingera, môžete kontaktovať e-mailom na adrese datenschutzbeauftragter@bernina.com alebo písomne na vyššie uvedenej poštovej adrese zásielkou adresovanou „zodpovednej osobe“.
 
Okrem toho sa môžete obrátiť aj na trhovú organizáciu zodpovednú za vás v súvislosti s operáciami spracúvania údajov: Ing. Dušan Zima – Majster ZIMA, Nejedleho 61, 841 02, Bratislava.
 
BERNINA bude uchovávať osobné údaje na serveroch v EÚ.


2. Získavanie a uchovávanie osobných údajov, typ a účel ich použitia

a) Ked' navštívite webovú stránku 


Pri vstupe na našu webovú stránku sa informácie automaticky prenesú k nám prostredníctvom prehliadača vo vašom zariadení. Pri návšteve našej webovej stránky budú nasledujúce údaje – bez akýkoľvek krokov z vašej strany – získané a dočasne uložené v tzv. log súbore:

 • IP adresa
 • Dátum a čas žiadosti
 • Rozdiel v časovom pásme v porovnaní s greenwichským stredným časom (GMT)
 • Obsah žiadosti (špecifická stránka)
 • Stav prístupu/stavový kód HTTP
 • množstvo prenesených údajov
 • webová stránka, z ktorej bola žiadosť prijatá
 • Použitý prehliadač
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača
 • Operačný systém a jeho rozhranie

Špecifikované údaje spracujeme na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie bezproblémového vytvorenia spojenia s webovou stránkou
 • zabezpečenie vyhovujúcej prevádzky našej webovej stránky
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému
 • na určenie správneho webu krajiny,
 • ďalšie administratívne účely

Právnym základom na spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. f) 

všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Náš osobitný záujem vzniká v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi získavania údajov.
 
Pri vašej návšteve tejto webovej stránky používame aj analytické služby, záložky/pluginy sociálnych médií a súbory cookie webových stránok. Ďalšie informácie o súboroch cookie a analytických službách nájdete v oddieloch 4 a 5 týchto zásad ochrany osobných údajov a informácie o záložkách/pluginoch sociálnych médií nájdete v oddiele 6. Oddiely 7 a 8 obsahujú informácie o integrácii videí YouTube a Google Maps.

b) Ked' použijete kontaktný formulár alebo nás kontaktujete e-mailom

Keď nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom, vami odovzdané údaje (vaša e-mailová adresa, meno, telefónne číslo, adresa a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré poskytnete v kontaktnom formulári) uchovávame, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky. Pokiaľ je na základe vašej žiadosti potrebné, údaje sa môžu preniesť aj do spoločností pridružených spoločnosti BERNINA alebo nezávislých trhových organizácií, ktoré ich budú spracúvať. Všetky údaje, ktoré vzniknú v tomto kontexte vymažeme, ak ich už nebude potrebné uchovávať, aby sme mohli odpovedať na vašu žiadosť. 

Spracúvanie údajov na účely nadviazania kontaktu s nami prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) na základe vášho dobrovoľne poskytnutého súhlasu.

c) Ked' sťahujete bezplatný obsah

Na našej webovej stránke poskytujeme možnosť bezplatného sťahovania obsahu (napríklad testovacích verzií vyšívacieho softvéru alebo aktualizácií už zakúpeného softvéru). Skôr než začnete sťahovať obsah, musíte vyplniť formulár, v ktorom poskytnete vaše meno, e-mailovú adresu, PSČ a polohu. S vaším súhlasom ukladáme a zdieľame tieto údaje s príslušnou trhovou organizáciou alebo predajcom vo vašej oblasti. Účelom spracúvania je vytvorenie štatistického záznamu o uskutočnených sťahovaniach, ako aj propagácia a reklama zo strany spoločnosti BERNINA, príslušnej trhovej organizácie alebo predajcu vo vašej oblasti. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Okrem toho, ak ste súhlasili s použitím vašich údajov na účely zasielania informačných bulletinov, tieto údaje spracujeme na účely priameho marketingu a priradíme ich k profilu zákazníka s ďalšími informáciami, ktoré spoločnosť BERNINA o vás uložila. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). 


3. Využitie poskytovateľov služieb, komunikácia údajov

Spoločnosť BERNINA využíva vybraných externých poskytovateľov služieb na poskytovanie podporných a administratívnych funkcií pre našu webovú stránku. Títo poskytovatelia služieb môžu mať príležitostne prístup k vašim osobným údajom. Poskytovateľ služieb spracúva vaše údaje výhradne v mene spoločnosti BERNINA a podľa jej pokynov a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi.

V súčasnosti využívame služby týchto poskytovateľov služieb:

 

Partner Adresa Služby
CSS Computer-Systems-Support GmbH Landstraßer Hauptstraße 167, 1030 Vienna, Rakúsko bernina.com implementačný partner
internex GmbH Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, Rakúsko bernina.com poskytovateľ hostingu
colada ag Mühlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, Švajčiarsko Správa kurzov Kreatívneho centra spoločnosti BERNINA
Inpsyde GmbH Mutzer Heide 3, 51467 Bergisch Gladbach, Nemecko blog.bernina.com implementačný partner
Savvii B.V. Oranjesingel 76, 6511 NZ Nijmegen, Holandsko blog.bernina.com poskytovateľ hostingu
SAS WP MEDIA 47 rue Duquesne, 69006 Lyon, Francúzsko Kompresie obrázkov
IgnitionOne Deutschland GmbH Leonrodstraße 52, 80636 Munich, Nemecko Profilovanie používateľov na generovanie dát
BE-terna Business Solution GmbH Nußdorfer Str. 4, 88662 Überlingen, Nemecko Implementačný partner CRM (manažérstva vzťahov so zákazníkmi)
Microsoft Corporation One, Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA Poskytovateľ systému CRM + Cloud služieb (Azure)
Salesforce.com, Inc. One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA Poskytovateľ služieb marketingových riešení
Parx Werk AG Badenerstrasse 125, 8004 Zurich, Švajčiarsko Implementačný partner SalesForce Marketing Cloud
Episerver GmbH Wallstrasse 16, 10179 Berlin, Nemecko Poskytovateľ systému Newsletter Marketing Software
Digital River GmbH Scheidtweilerstr. 4, 50933 Cologne, Nemecko Predaj softvérových produktov
SECONDRED Newmedia GmbH Peterstraße 5, 99084 Erfurt, Nemecko Marketingové služby
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Nemecko poskytovateľ hostingu mybernette.com a challenge.bernina.com
Unbounce Marketing Solutions Inc. Friedrichstrasse 68, 10117 Berlin, Nemecko Poskytovateľ systému pre vstupné stránky kampane
medienwerkstatt ag Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Švajčiarsko Riadenie časopisu s inšpiráciami pre zákazníkov
Datatrans AG Kreuzbühlstrasse 26, 8008 Zurich, Švajčiarsko Platobné služby
webtuning AG Riedäckerstrasse 9, 8422 Pfungen, Švajčiarsko Poskytovateľ systému na registráciu produktov
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA rôzne marketingové služby


 Prenos vašich osobných údajov iným tretím stranám sa uskutočňuje iba vtedy, ak je prenos výslovne uvedený v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo sa to stane z jedného z nasledujúcich dôvodov:
 

 • Udelili ste svoj výslovný súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
 • V súlade s čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), sa poskytnutie údajov vyžaduje v súvislosti s uplatnením, výkonom alebo ochranou právnych nárokov alebo na poskytnutie našej webovej stránky a nie je dôvod domnievať sa, že máte prevažujúci oprávnený záujem neposkytovať vaše informácie.
 • V prípade, že poskytnutie je zákonnou povinnosťou v súlade s čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
 • Poskytnutie údajov je povolené zákonom a je potrebné na uzavretie zmluvného vzťahu s vami v súlade s čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).4. Súbory cookie

Spoločnosť BERNINA používa na tejto webovej stránke súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory obsahujúce informácie, ktoré sú uložené vo vašom prehliadači (napríklad Internet Explorer alebo Mozilla Firefox) na pevnom disku vášho počítača a umožňujú nám tok konkrétnych informácií. To však neznamená, že môžeme okamžite zistiť vašu totožnosť.
 
Na jednej strane, používanie súborov cookie slúži na to, aby ste pohodlnejšie mohli využívať našu ponuku. Preto používame tzv. relačné súbory cookie, ktoré rozpoznajú, že ste navštívili jednotlivé stránky našej webovej stránky. Po opustení našej stránky sa automaticky vymažú.
 
Okrem toho používame aj dočasné súbory cookie pre váš lepší používateľský zážitok; tie sú určitý čas uložené vo vašom zariadení. Ak sa vrátite na našu stránku, aby ste využili naše služby, automaticky zistí, že ste ju predtým navštívili, čo ste zadali a ktoré nastavenia ste vybrali, aby ste ich nemuseli znova zadávať.
 
Na druhej strane, súbory cookie používame na zachytenie štatistických údajov o používaní našej stránky a na ich vyhodnotenie s cieľom optimalizovať našu ponuku pre vás (pozri oddiely 5 a 6 týchto zásad ochrany osobných údajov). Tieto súbory cookie umožňujú našej webovej stránke pri opätovnej návšteve automaticky zistiť, že ste nás už predtým navštívili. Tieto súbory cookie sú automaticky po každom určitom časovom období vymazané.
 
Údaje spracúvané prostredníctvom súborov cookie sú potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov na vyššie uvedené účely, ako aj na ochranu tretích strán v súlade s čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Nastavenia prehliadača môžete nakonfigurovať podľa vašich želaní a odmietnuť, napríklad prijatie súborov cookie tretej strany alebo všetkých súborov cookie. Ak odmietnete používanie súborov cookie, vaša možnosť využívať každú funkciu v plnej miere na tejto webovej stránke môže byť obmedzená.

Právnym základom pre používanie súbor cookie je čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Více informací o cookies najdete v našem seznamu cookies.


5. Webová analýza
 
a) Google Analytics


Táto webová stránka využíva Google Analytics, teda webovú analytickú službu, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Pomocou služby Google Analytics chceme zabezpečiť dizajn založený na potrebách a nepretržitú optimalizáciu našej webovej stránky, ako aj štatistické zaznamenávanie využívania našej webovej stránky s cieľom optimalizovať našu ponuku pre vás. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
 
Služba Google Analytics používa tzv. súbory cookie, teda textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o používaní webovej stránky sú zvyčajne odoslané a uložené na serveri Google v USA. Táto webová stránka používa Google Analytics s funkciou „_anonymizeIp()“. To znamená, že IP adresy sa spracúvajú v skrátenej podobe, takže ich nie je možné spájať s konkrétnou osobou. Pokiaľ je odkaz na osobu zahrnutý v zhromaždených údajoch o vás, je okamžite vylúčený a osobné údaje sa tak ihneď vymažú. Spoločnosť Google má dátové centrá po celom svete (vo vnútri aj mimo EÚ, USA). Nevieme, či spoločnosť Google prenáša vaše údaje na server, ktorý sa nachádza za hranicami EÚ alebo USA.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene spoločnosti BERNINA na analýzu vášho používania webovej stránky spoločnosti BERNINA, na zostavenie hlásení týkajúcich sa činnosti webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu (najmä funkcií pre grafickú reklamu, napríklad remarketing, hlásení o Google Display Network impressions, integrácie služby DoubleClick Campaign manager a nástroja demografických prehľadov a prehľadov záujmov Google Analytics).
 
Spoločnosť Google môže za určitých okolností analyzovať vaše správanie pri používaní viacerých koncových zariadení (počítač, smartfón, tablet atď.) a vyhodnotiť ho pre spoločnosť BERNINA pomocou takzvaných funkcií viacerých zariadení (cross-device functions). Za týmto účelom spoločnosť Google môže prepojiť informácie generované príslušnými koncovými zariadeniami s cieľom prispôsobiť reklamu podľa týchto údajov a údajov z vášho účtu Google, v prípade, že máte účet Google a vaše predvoľby sú nastavené tak, aby spoločnosť Google mohla prepojiť históriu prehliadania s účtom Google a používať informácie z tohto účtu na prispôsobenie reklamy, ktorú dostávate.
 
Pomocou príslušných nastavení vo vašom prehliadači môžete zabrániť tomu, aby sa súbory cookie služby Google Analytics ukladali vo vašom počítači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, môžete prísť o možnosť využívať plnú funkčnosť tejto webovej stránky. Môžete tiež zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a spracúvala údaje generované súborom cookie o používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) stiahnutím a inštaláciou pluginu prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 
Okrem inštalácie pluginu prehliadača alebo prehliadačov na mobilných zariadeniach, môžete kliknúť na nasledujúci odkaz, ktorým nastavíte blokovanie súborov cookie, čo zabráni získavaniu údajov službou Google Analytics z tejto webovej stránky v budúcnosti (toto blokovanie súborov cookie funguje iba v danom prehliadači a pre túto doménu, ak vymažete súbory cookie v tomto prehliadači, znova budete musieť kliknúť na tento odkaz):Click here to set your opt-out cookie.
 
Informácie o tretích stranách: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Podmienky používania: https://www.google.com/analytics/terms/, Prehľad ochrany údajov: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, ako aj zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

b) DoubleClick od spoločnosti Google​

Táto webová stránka využíva nástroj online marketingu DoubleClick od spoločnosti Google, čo je súčasť spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Nástroj DoubleClick používa súbory cookie na umiestňovanie reklám, ktoré sú pre používateľov relevantné, na vytvorenie lepších hlásení výkonnosti kampane alebo na zabránenie tomu, aby sa používateľovi zobrazovali rovnaké reklamy viackrát. Spoločnosť Google používa identifikátor súborov cookie na to, aby zistila, ktoré reklamy sa zobrazujú v prehliadači, a preto im môže zabrániť, aby sa zobrazovali viackrát. Nástroj DoubleClick používa okrem iného aj identifikátory súborov cookie na zaznamenávanie takzvaných konverzií, ktoré súvisia s požiadavkami na reklamy. To je prípad, keď používateľ uvidí reklamu DoubleClick a neskôr navštívi webovú stránku inzerenta pomocou toho istého prehliadača a potom niečo kúpi. Spoločnosť Google vyhlásila, že súbory cookie nástroja DoubleClick neobsahujú žiadne osobné údaje.
 
S ohľadom na použité marketingové nástroje váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so servermi Google. Nemáme žiadnu kontrolu nad rozsahom ani trvalým používaním údajov získavaných prostredníctvom tohto nástroja od spoločnosti Google, a preto Vás informujeme podľa nášho najlepšieho vedomia: Integráciou nástroja DoubleClick spoločnosť Google získava informácie, ku ktorým ste sa dostali z príslušnej časti našej webovej stránky alebo po kliknutí na reklamu od nás. Ak ste prihlásení do služby Google, spoločnosť Google môže prepojiť návštevu s vaším účtom. Aj keď nie ste zaregistrovaní v spoločnosti Google alebo ste sa neprihlásili do jej služieb, existuje šanca, že poskytovateľ zistí a uloží vašu IP adresu. Spoločnosť Google má dátové centrá po celom svete (vo vnútri aj mimo EÚ, USA). Nevieme, či spoločnosť Google prenáša vaše údaje na server, ktorý sa nachádza za hranicami EÚ alebo USA.

Tejto metóde sledovania vašej osoby môžete zabrániť rôznymi spôsobmi: a) zmena nastavení softvéru prehliadača. Keď zrušíte súbory cookie tretích strán, nebudete dostávať žiadne reklamy od tretích strán; (b) vypnutie súborov cookie na sledovanie konverzií pomocou nastavení prehliadača, čím zablokujete súbory cookie z domény www.googleadservices.com, https://adssettings.google.com/?hl=sk. Keď vymažete súbory cookie, vymažete toto nastavenie ; (c) zakázanie reklám založených na záujmoch od poskytovateľov, ktorí sú súčasťou samoregulačnej kampane „About Ads“ pomocou odkazu https://www.aboutads.info/choices. Toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete súbory cookie. (d) ich trvalé zablokovanie vo vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome pomocou odkazu https://www.google.com/settings/ads/plugin. V takom prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto ponuky v plnom rozsahu.

Právnym základom na spracúvanie vašich údajov je čl. 1 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Ďalšie informácie o nástroji DoubleClick od spoločnosti Google nájdete na stránke: https://www.doubleclickbygoogle.com/ a http://support.google.com/adsense/answer/2839090, ako aj vo všeobecných zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Prípadne môžete navštíviť webovú stránku iniciatívy Network Advertising Initiative (NAI) na adrese: https://www.networkadvertising.org

c) Google Tag Manager
 
Spoločnosť BERNINA využíva Google Tag Manager, teda službu, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Pomocou tejto služby môžu byť webové tagy (tagy sú malé prvky kódu na webových stránkach, ktoré sa okrem iného používajú na meranie návštevnosti a správania návštevníkov) spravované prostredníctvom jedného rozhrania. Samotná služba Google Tag Manager (ktorá implementuje jednotlivé tagy) je doména bez súborov cookie. Osobné údaje nie sú zhromažďované prostredníctvom služby Google Tag Manager. Jediným účelom tejto služby je spustenie ďalších tagov, ktoré môžu údaje zachytiť. Google Tag Manager však nemá prístup k týmto údajom. Ak je táto funkcia zakázaná na úrovni domény alebo súborov cookie, zostane platná pre všetky tagy sledovania implementované pomocou Google Tag Manager.
 
Informácie uvedené v časti 5 bod a) týkajúce sa spoločnosti Google ako poskytovateľa tretej strany sa uplatňujú s príslušnými, potrebnými zmenami.

d) Použitie nástroja A/B testing od platformy Visual Website Optimizer

Webová stránka spoločnosti BERNINA využíva službu analýzy webovej stránky Visual Website Optimizer od spoločnosti Wingify Software Private Limited, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India („Wingify“), ktorú používa na A/B testy a testy viacerých verzií. Táto služba používa súbory cookie na identifikáciu prehliadača používateľa a na analýzu používania tejto webovej stránky. Súbory cookie umiestňované platformou Visual Website Optimizer nezhromažďujú osobné údaje. Spoločnosť Wingify používa tieto informácie v našom mene na vyhodnotenie používania webovej stránky používateľom, na zostavenie hlásení o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou webovej stránky. 

Ďalšie informácie o tom, ako Visual Website Optimizer spracúva vaše údaje, nájdete na stránke: https://vwo.com/privacy-policy/. Sledovanie platformou Visual Website Optimizer môžete kedykoľvek zakázať podľa pokynov na stránke: https://vwo.com/opt-out/


6. Používanie odkazov sociálnych médií

Na našej webovej stránke používame odkazy na naše profily na sociálnych médiách Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Flickr a YouTube s cieľom zvýšiť povedomie o profiloch spoločnosti BERNINA.
 
Tieto služby sú zahrnuté iba ako odkazy na príslušné sociálne siete. Ak nekliknete na príslušné odkazy, žiadne údaje nebudú odoslané poskytovateľom sociálnych sietí. Po kliknutí na vložené odkazy budete presmerovaní na stránku príslušného poskytovateľa. Až potom budú informácie o používateľovi odoslané príslušnému poskytovateľovi.
 
Adresy príslušných poskytovateľov a URL adresy ich oznámení o ochrane osobných údajov:
 
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; https://www.facebook.com/policy.php; ďalšie informácie o získavaní údajov: https://www.facebook.com/help/186325668085084, https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications and https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

b) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, ďalšie informácie o získavaní údajov: https://help.instagram.com/155833707900388.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy

d) Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

e) Flickr: Oath, Inc., Oath, Inc. 770 Broadway Fl 4 New York, NY 10003-9558, USA, ďalšie informácie o získavaní údajov: https://policies.oath.com/ie/sk/oath/privacy/products/flickr/index.html.
 
f) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; https://policies.google.com/privacy?hl=sk


7. Integrácia videí YouTube​

Do našej online ponuky sme integrovali aj videá YouTube spoločnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“), ktoré sú uložené na stránke https://www.youtube.com a môžu byť prehrávané priamo z našej webovej stránky. Videá YouTube sú integrované s cieľom zabezpečiť pohodlný používateľský zážitok s webovou stránkou. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Všetky videá YouTube na našej webovej stránke sú vstavané v režime „rozšírenej ochrany súkromia“, čo znamená, že ak si nehrávate videá na YouTube, žiadne údaje o vás sa neprenášajú. Iba v prípade, že si video prehráte, budú nasledujúce údaje odoslané do YouTube. S týmto prenosom údajom nemôžeme nič urobiť.
 
Prehrávaním videa spoločnosť YouTube získa informácie o tom, že ste sa dostali na zodpovedajúcu podstránku našej webovej stránky. Okrem toho sa prenášajú údaje z protokolov (log data) v súlade s oddielom 2 písm. a) týchto zásad. Dochádza k tomu bez ohľadu na to, či služba YouTube poskytuje používateľský účet, na ktorý ste prihlásení, alebo žiadny používateľský účet nemáte. Ak ste prihlásení do služby Google, vaše údaje budú priradené priamo k vášmu účtu. Ak nechcete, aby boli tieto údaje priradené k vášmu profilu v službe YouTube, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť. Služba YouTube ukladá vaše údaje ako používateľský profil a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo dizajnu webových stránok na mieru. Takéto hodnotenie sa uskutočňuje najmä (aj v prípade používateľov, ktorí nie sú prihlásení) na poskytovanie reklamy orientovanej na dopyt a na informovanie používateľov iných sociálnych sietí o vašich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu takého používateľského profilu a v tejto veci sa musíte skontaktovať so službou YouTube.

YouTube je pridružená spoločnosť spoločnosti Google LLC so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Viac informácií o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracúvaní spoločnosťou YouTube nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google. Ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavení, ktoré sa týkajú ochrany vášho súkromia nájdete na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Spoločnosť Google má dátové centrá po celom svete (vo vnútri aj mimo EÚ, USA). Nevieme, či spoločnosť Google prenáša vaše údaje na server, ktorý sa nachádza za hranicami EÚ alebo USA.


8. Google Maps​

Na tejto webovej stránke využívame službu Google Maps od spoločnosti Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google“). Umožňuje nám to zobrazovať interaktívne mapy priamo na webovej stránke a vám to umožňuje pohodlne používať funkciu mapy. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Návštevou webovej stránky, Google získa informácie, ku ktorým ste sa dostali cez zodpovedajúcu podstránku našej webovej stránky. Okrem toho, údaje špecifikované v oddiele 2 a) tohto vyhlásenia sú prenášané do spoločnosti Google. Dochádza k tomu bez ohľadu na to, či Google poskytuje používateľský účet, na ktorý ste prihlásení, alebo žiadny používateľský účet nemáte. Ak ste prihlásení do služby Google, vaše údaje budú priradené priamo k vášmu účtu. Ak nechcete, aby boli tieto údaje priradené k vášmu Google profilu, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť. Google ukladá vaše údaje ako používateľský profil a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo dizajnu webových stránok na mieru. Takéto hodnotenie sa uskutočňuje najmä (aj v prípade používateľov, ktorí nie sú prihlásení) na poskytovanie reklamy orientovanej na dopyt. Máte právo vzniesť námietku proti vytvoreniu takého používateľského profilu a v tejto veci sa musíte skontaktovať so spoločnosťou Google.

Viac informácií o účeloch a rozsahu zhromažďovania údajov a ich spracúvaní prostredníctvom služieb Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavení, ktoré sa týkajú ochrany vášho súkromia nájdete na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Spoločnosť Google má dátové centrá po celom svete (vo vnútri aj mimo EÚ, USA). Nevieme, či spoločnosť Google prenáša vaše údaje na server, ktorý sa nachádza za hranicami EÚ alebo USA.


9. Bezpečnosť údajov

Ako súčasť návštev stránky používame rozšírenú technológiu TSL (Secure Socket Layer) v kombinácii s najvyššou úrovňou šifrovania, ktorú podporuje váš prehliadač. Taktiež prijímame príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo zámernou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou, zničením alebo proti neoprávnenému prístupu tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom. Spoločnosť BERNINA však nemôže zaručiť bezpečnosť údajov prenášaných vami ako používateľom. Akýkoľvek prenos údajov uskutočňujete na vlastné riziko.


10. Vaše práva

Máte právo:

 • v súlade s čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) žiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame. Predovšetkým sa môžete dožadovať informácií o účeloch spracúvania, o kategórii osobných údajov, kategórii príjemcov, ktorým boli vaše údaje poskytnuté, o plánovanom období uchovávania, a taktiež o práve na zmeny, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo rozpor, o existencii práva odvolať sa, o pôvode údajov, pokiaľ neboli získané od nás, a o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne popisných informácií o podrobnostiach;
 • v súlade s čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) požadovať nápravu nepresných alebo neúplných osobných údajoch, ktoré uchovávame;
 • v súlade s čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) požadovať vymazanie vašich osobných údajov, ktoré uchovávame, pokiaľ sa ich spracúvanie nevyžaduje na výkon práva na slobodu prejavu a na informácie, na dodržanie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo uplatňovania, výkonu alebo ochrany zákonných práv;
 • v súlade s čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ je vami spochybnená správnosť týchto údajov, pokiaľ je spracúvanie nezákonné, no vy odmietnete ich vymazanie, hoci my tieto údaje nepotrebujeme, pretože to potrebujete v súvislosti uplatnením, výkonom alebo ochranou právnych nárokov alebo ste podali námietku proti spracúvaniu v súlade s čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR);
 • v súlade s čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o ich zaslanie inej zodpovednej osobe;
 • v súlade s čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, pokiaľ sú tieto osobné údaje spracúvané na základe oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 ustanovenia 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a ak na to existujú dôvody, ktoré vyplynú z vašej konkrétnej situácie, alebo námietka je namierená proti priamemu marketingu. V druhom prípade máte všeobecné právo na námietku, ktoré uplatníme bez špecifikácie konkrétnej situácie
 • v súlade s čl. 7 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý nám bol udelený. V dôsledku toho už nebudeme môcť pokračovať v spracúvaní údajov na základe tohto súhlasu v budúcnosti
 • v súlade s čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla môžete v tejto veci kontaktovať dozorný orgán vášho obvyklého miesta bydliska, práce alebo našej kancelárie.
Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, pošlite nám e-mail na info@bernina.com alebo nám pošlite správu na kontaktné údaje uvedené v právnom upozornení.

Právo namietať:
Ak spracúvame vaše osobné údaje na ochranu oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR, tak v súlade s čl. 21 ods. 1 GDPR, máte právo namietať voči tomuto spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie. V súlade s čl. 21 ods. 2 GDPR voči spracúvaniu vašich údajov na účely priameho marketingu môžete namietať kedykoľvek a bez udania dôvodu. Ak si chcete uplatniť svoje právo namietať, stačí ak nám pošlete neformálne upozornenie, napr. prostredníctvom e-mailu na info@bernina.com.
 
Právo odvolať sa:
Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, porušuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), tak v súlade s čl. 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov.


11. Aktuálnosť a zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú momentálne platné a naposledy boli aktualizované 15. ledna 2021.
 
V dôsledku ďalšieho vývoja našej webovej stránky a ponúk alebo v súvislosti so zmenenými zákonnými alebo regulačnými požiadavkami, môže byť potrebné tieto zásady ochrany osobných údajov zmeniť. Príslušné aktuálne zásady ochrany osobných údajov sú kedykoľvek dostupné na našej webovej stránke na adrese https://www.bernina.com/privacy a môžete si ich vytlačiť.