Picture: BERNINA regulátor dĺžky stehu (BSR)

BERNINA regulátor dĺžky stehu (BSR)

Voľné prešívanie steh za stehom

BERNINA stehový regulátor je inovatívne príslušenstvo, ktoré je oveľa viac než len prítlačná pätka ... je súčasťou dynamickej interakcie medzi tvorcom, príslušenstvom a BERNINA šijacím strojom. Po rozsiahlom vývoji a testovaní bol BERNINA stehový regulátor patentovaný ako jedinečná inovácia, ktorá je bezkonkurenčná ešte aj dnes.

Vyššia úroveň tradičného voľného prešívania, BERNINA stehový regulátor odstraňuje problém ako udržiavať rovnakú dĺžku stehu aj počas spustenia zúbkov podávača, keď sa látka pohybuje všetkými smermi.

Punc dokonalosti v technike voľného prešívania je schopnosť udržať dĺžku stehu rovnakú aj vtedy, keď je látka vedená bez pomoci spodných zúbkov podávača. BERNINA stehový regulátor poskytuje začiatočníkom istotu zvládnuť stále populárnejšie techniky voľného prešívania. Pre tých, ktorí sú zručnejší v tejto technike šitia, BERNINA stehový regulátor ponúka väčšiu istotu rovnakej dĺžky stehu, dáva sebadôveru vyskúšať náročnejšie techniky.

Pri tradičnej technike voľného prešívania, keď sa spustia zúbky podávača, je na autorovi, aby udržal otáčky stroja, pohyb tkaniny a dĺžku stehu v harmónii. Vyžaduje si to hodiny a hodiny praxe na dosiahnutie tejto súhry, nieto ešte sledovať vzor prešívania.

BERNINA stehový regulátor eliminuje tento problém, skracuje čas na dosiahnutie majstrovstva vo voľnom prešívaní z hodín na minúty. BERNINA stehový regulátor umožňuje ľubovoľnému hobby krajčírovi, či už začiatočníkovi alebo pokročilému, majstrovsky zvládnuť techniku voľného prešívania! Skúste to ešte dnes!

S pomocou BERNINA stehového regulátora sa krajčír môže sústrediť výhradne na kreativitu.

Patentovaná BERNINA inovácia pre zvládnutie techniky voľného prešívania


S jedinečným BERNINA stehovým regulátorom, ktokoľvek dokáže zvládnuť šitie voľným pohybom.

Aktivovanie BERNINA stehového regulátora je jednoduché a pozostáva z pripojenia príslušenstva k vášmu kompatibilnému stroju s BSR, spustenia zúbkov podávača a z výberu požadovaného režimu. Nastavte dĺžku stehu podľa vašich požiadaviek na techniku, pripravte si ruky a ste pripravení na šitie.

USA Pats. 6883446 a 7325502.


Ako BSR funguje?


S pomocou techniky, BSR systém načíta (podobne ako bezdrôtová myš) povrch tkaniny pod prítlačnou pätkou. Senzor prevedie informácie do šijacieho stroja len čo sa látka posunie. Šijací stroj spočíta potrebnú rýchlosť šitia tak, aby sa šili rovnaké stehy podľa nastavenej dĺžky stehu .. Pomalší pohyb ihly a otáčky motora sú potrebné v prípade, že látka sa pohybuje pomaly. Rýchlejší pohyb ihly a vyššie otáčky motora sú naopak pri rýchlejšom pohybe tkaniny. V BSR súčasne so šijacím strojom, sa automaticky nastaví rovnomerné a stále šitie, čím sa prispôsobí rýchlosti pohybu krajčíra.