Bild: Osobná karta vzorov

BERNINA špeciálne šijacie príslušenstvo

Osobná karta vzorov

Osobné karty vzorov sú prázdne pamäťové karty pre ukladanie výšiviek alebo kombinácií vzorov.

Všimnite si:
Nie všetky modely a príslušenstvo sú k dispozícii v jednotlivých krajinách. Vyhradzujeme si právo robiť zmeny v dizajne aj vo funkciách.