Pätka 24 - podkovička pre voľné quiltovanie

Mikroquiltovanie

Image: Free-motion embroidery foot #24

Pätka 24 - podkovička pre voľné quiltovanie

Mikroquiltovanie

Otvorená podrážka pätky bez obmedzení poskytuje voľný priehľad na quiltovanú plochu. Projekty náročné na presnosť a práce technikou voľného quiltovania ako napr. mikroquiltovanie, maľovanie ihlou či iné zdobenia sa dajú uskutočniť bez väčšej námahy. Pre perfektné výsledky používajte pri quiltovacom ráme túto pätku spolu s mikroquiltovacími rukoväťami.
 

Všimnite si:
Nie všetky modely a príslušenstvo sú k dispozícii v jednotlivých krajinách. Vyhradzujeme si právo robiť zmeny v dizajne aj vo funkciách.