Aplikácia BERNINA Vyšívanie

Aplikácia BERNINA Vyšívanie

Sledujte svoje vyšívanie

 • Prehľad v reálnom čase
 • Počítadlo stehov, kontrolné zoznamy nití a ďalšie
 • Dostávajte upozornenia a aktualizácie

Aplikácia BERNINA Vyšívanie – výšivka na dosah ruky


Aplikácia BERNINA Vyšívanie Vám umožňuje sledovať celý proces vyšívania na Vašom pripojenom vyšívacom stroji BERNINA na Vašom inteligentnom mobilnom zariadení. Vďaka upozorneniam v aplikácii a aktualizáciám stavu v reálnom čase bude Vaše vyšívanie flexibilnejšie a pohodlnejšie. Zistite viac o jeho funkciách a prečítajte si o často kladených otázkach nižšie.

Aké skvelé funkcie na Vás čakajú?

Prehľad návrhov výšiviek

Ukážte si návrh vrátane jeho veľkosti, zistite, koľko percent návrhu bolo vyšitých, alebo použite demo režim.

Prehľad nití

Budete môcť vidieť, aká je aktuálna a nasledujúca farba nite Vašej výšivky alebo koľko stehov zostáva na farbu. Môžete tiež skontrolovať polohu stehu v umeleckom zobrazení.

Upozornenia

Dostávajte upozornenia, keď je Vaša výšivka dokončená, keď je potrebné zmeniť farbu nite alebo ak sa pretrhne, keď sa stratí spojenie alebo keď sa Váš stroj zastaví.

Často kladené otázky

Aplikácia BERNINA Vyšívanie

 1. Je môj stroj BERNINA 790 PRO? Túto funkciu momentálne neponúka žiadny iný model.
 2. Je na zariadení zapnutá sieť Wi-Fi?
 3. Je zariadenie pripojené k požadovanej sieti Wi-Fi? Porovnajte so smartfónom. Názov siete WiFi (SSID) musí byť na smartfóne a stroji úplne identický.
 4. Je stroj v režime vyšívania? Až potom môže dôjsť k spojeniu stroja so smartfónom.
 5. V hosťovskej sieti Wi-Fi sa zariadenia nemusia vedieť navzájom spojiť.
 6. Sú zariadenie a smartfón prihlásené do rovnakej siete Wi-Fi? Vypnite a znova zapnite WiFi na zariadení a smartfóne. Skúste to znova.

1. Je stroj v režime vyšívania?

2. Ak sa to stáva často, zadajte zariadenie ručne pomocou SSID a hesla. Pozrite si návod na obsluhu «Nastavenie pripojení WiFi»

3. WiFi pravidelne prideľuje IP adresu, a preto už nenájde zariadenie. Vypnite a zapnite zariadenie alebo znova vyberte WiFi a zadajte heslo.

1. Smartfón nemá prístup na internet, ani cez WiFi, ani priamo. Povoliť prístup na internet.

2. Má WiFi pripojenie na internet? Musí byť zapnuté, prípadne router vypnite a zapnite (resetujte).

3. Zariadenie (už) nemá WiFi pripojenie. Aktivujte alebo vypnite a zapnite zariadenie.

1. Ak bol smartfón počas vyšívania v režime spánku, stroj musí byť pripojený k aplikácii alebo sa musí reštartovať aplikácia Vyšívanie.

2. Ak smartfón už nie je v dosahu Vašej WiFi siete, priebeh vyšívania sa už nedá zobraziť, iba dostávate správy.

3. Ak počet stehov vo vyšívacom vzore presiahne 100 000, náhľad vzoru sa už nebude zobrazovať.

1. V hosťovskej sieti Wi-Fi sa zariadenia nemusia vedieť navzájom spojiť. Hosťovské siete sú určené na priame pripojenie zariadení k internetu.

2. Sú zariadenie a smartfón prihlásené do rovnakej siete Wi-Fi?

3. Majú ostatní hostia rovnaký problém? Potom je to už na nastavení WiFi hosťa.

WiFi pripojenie

 1. Je sieť Wi-Fi môjho počítača aktivovaná/prihlásená?
 2. Je môj smerovač zapnutý? Kontrola: je môj smartfón alebo iné zariadenie pripojené k sieti myWiFi a funguje? Zvyčajne indikované LED diódami na smerovači.
 3. Je môj smerovač povolený v pásme 2,4 GHz? Ak nie, zapnite/povoľte 2,4 GHz na smerovači. Mnoho smartfónov zobrazuje v nastaveniach WiFi, ktoré frekvencie sú nastavené. Na kontrolu je zvyčajne potrebný prístup cez prehliadač alebo informácie môže poskytnúť poskytovateľ služby.
 4. Zariadenie je príliš ďaleko od smerovača! Porovnajte ho so svojím smartfónom (na displeji zobrazte silu signálu) a ak je to potrebné/možné, umiestnite stroj bližšie k smerovaču. Toto je aspoň na overenie.
 5. Je moje WiFi skryté SSID? Ak áno, nastavte konfiguráciu na viditeľnú, prípadne je možné SSID zadať do stroja manuálne, pozrite si návod na obsluhu „Nastavenie pripojení WiFi“.
 6. Vypnite a znova zapnite smerovač WiFi.
 7. Po zmene názvu stroja v programe nastavenia je potrebné stroj vypnúť a zapnúť, aby bolo možné aktivovať a nadviazať spojenie.
 1. Má smerovač filter pre adresy MAC? Ak áno,
 2. Zahrňte zariadenie do filtra adries MAC alebo
 3. Povoľte alebo zakážte filter MAC adries v smerovači.
 4. Ak je sieť WiFi obchodná, môže byť potrebné vyššie šifrovanie, napr. WPA3 Enterprise. Stroj BERNINA to nedokáže, podporuje WPA2 a WPA3 Personal.
 5. Znova zadajte heslo pre požadovanú sieť WiFi (SSID).
 6. Vypnite a znova zapnite smerovač WiFi.
 7. Po zmene názvu zariadenia v programe nastavenia je potrebné zariadenie vypnúť a zapnúť, aby sa mohlo pripojiť.

Upozornenie: MAC adresa sa zobrazí len vtedy, keď je v zariadení povolená WiFi.

WiFi Názov pre štandardizovaný bezdrôtový prenos dát v sieti LAN
LANMiestna dátová sieť pre počítače a iné digitálne zariadenia
Smerovač Zariadenie, ktoré pripája sieť LAN k internetu
Opakovač Zariadenie, ktoré zvyšuje bezdrôtovú vzdialenosť v sieťach WiFi bez pripojenia k smerovaču pomocou dátového kábla
Prístupový bod Zariadenie, ktoré rozširuje sieť WiFi. Zariadenie je pripojené k smerovaču LAN káblom
SSID Názov siete WiFi
Adresa MAC Jedinečný kód pre každé jednotlivé zariadenie, ktoré je/bude pripojené k internetu
Adresa IP Priradená jedinečná dátová adresa zariadenia na internete.
DHCP Dynamické prideľovanie adresy IP adresy v sieti
WPA2, WPA3 Metóda šifrovania rádiového spojenia v sieti WiFi
2,4 GHz Definované frekvenčné pásmo s 11 až 14 kanálmi (v závislosti od krajiny)
IEEE 802.11 b/g/n Označenie štandardov pre bezdrôtovú dátovú komunikáciu používanú pre WiFiPoznáte aplikáciu BERNINA?

Urobte šitie tak mobilné ako ste Vy s aplikáciou BERNINA všetko v jednom. Preskúmajte celý sortiment a získajte prehľad o príslušenstve, ktoré už vlastníte alebo by ste si ho chceli zakúpiť. Nájdite si najbližší obchod alebo sa inšpirujte blogom.

ZISTIŤ VIAC