BERNINA 740 - Informácie o podpore

Táto časť poskytuje podporu, napríklad pokyny na inštaláciu, prevzatie firmvéru, príručky k produktom a simulátory.

Aktualizujte firmvér videa

Nainštalujte novú aktualizáciu firmvéru na šijacom stroji a okamžite použite vylepšenia.

Na video