BERNINA 750 QE - Informácie o podpore

Táto časť poskytuje podporu, napríklad pokyny na inštaláciu, prevzatie firmvéru, príručky k produktom a simulátory.

Designs with special effects

This embroidery-capable BERNINA sewing machine features designs with special effects. The detailed instructions show you how to produce items such as fringe embroidery patterns and freestanding lace.

Click here for the instructions