Leather needle

for leather, synthetic leather, plastic, sheeting.

Vhodné stroje
Vhodné materiály Koža
Vhodné projekty Zipsy, Lemy a štepovanie
Veľkosť ihly NM 90/14, 100/16
Všimnite si:
Nie všetky modely a príslušenstvo sú k dispozícii v jednotlivých krajinách. Vyhradzujeme si právo robiť zmeny v dizajne aj vo funkciách.