Tlač pracovného hárku, vrátane odhadu doby chodu stroja