Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

För oss är det viktigt att skydda dina uppgifter

I det följande informerar vi dig om insamling av personuppgifter när du använder vår webbplats www.bernina.com och tar del av vårt övriga utbud på webbplatserna blog.bernina.com, inspiration.bernina.com, kurse.bernina.com och www.bernette.com (hädanefter gemensamt kallade ”vår webbplats”). 

Förutom vår webbplats har vi en mobilapp som du kan ladda ner gratis på din mobila enhet. Därför får du även information om insamlingen av personuppgifter när du använder vår mobilapp ”BERNINA” (hädanefter ”app, appen”).

På följande sidor får du information om insamling av personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som är personliga, till exempel namn, adress, e-postadress och användarbeteende.

Dataskyddspolicyn utgör grunden för behandlingen av personuppgifter tillsammans med användarvillkoren. Vi behandlar endast personuppgifter för de ändamål som uppgifterna överförts för.

1. Personuppgiftsbiträdets namn och kontaktuppgifter samt serverns placering

Ansvarig i enlighet med artikel 4 punkt 7 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är

BERNINA International AG
Seestraße 161
8266 Steckborn
Schweiz


E-post: [email protected]
Tfn: +41 (0)52 762 11 11 (se Juridiskt meddelande)
 
Vår dataskyddsansvarig, Denkinger, kan kontaktas via e-post på [email protected] eller via ovan nämnda postadress, adresserat till ”Data Protection Officer”. BERNINA lagrar personuppgifter på servrar i EU“.
 
Dessutom kan du även vända dig till din marknadsorganisation rörande behandlingen av dina uppgifter: [email protected]


Dina personuppgifter sparas hos BERNINA på servrar inom EU.

2. Insamling och lagring av personuppgifter; typ och syfte med användningen

När du besöker webbplatsen och använder appen

När du använder vår webbplats, överförs information automatiskt till oss via webbläsaren på din enhet. När du använder appen samlar vi in de personuppgifter som anges nedan för att du enkelt ska kunna använda appens funktioner. När du besöker vår webbplats eller använder vår app samlas följande uppgifter in – utan åtgärd från din sida – och lagras tillfälligt i en så kallad loggfil:

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i begäran (specifik sida)
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • Mängden data som överförts
 • Webbplatsen som begäran mottogs från
 • Webbläsare som använts
 • Webbläsarens språk och version
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Appversion

De specificerade uppgifterna behandlas av oss för följande ändamål:
 

 • För att säkerställa en smidig anslutning till webbplatsen eller appen
 • För att säkerställa bekväm användning av webbplatsen eller appen
 • För att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet
 • För att fastställa rätt landssida
 • Andra administrativa ändamål 

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling är artikel 6 punkt 1 b och f i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vårt legitima intresse har sin grund i ovan nämnda syften för datainsamling.
 
När du besöker vår webbplats och använder vår app använder vi också cookies samt analytiska tjänster och bokmärken/insticksprogram för sociala medier. Ytterligare information om cookies och analytiska tjänster finns i kapitel 4 och 5 i denna dataskyddspolicy och information om bokmärken/insticksprogram för sociala medier finns i kapitel 6. Kapitel 7 och 8 ger information om integrationen av YouTube-videoklipp och Google Maps.

Observera: BERNINAs onlineutbud riktar sig till användare över hela världen. Om du via webbläsaren eller appen visar innehåll som inte är riktat till europeiska kunder, omfattas detta inte längre av bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Detta gäller särskilt utbudet under www.bernina.com, www.bernette.com samt WeAllSew-bloggen från vårt amerikanska dotterbolag.

När du använder menyn Tillbehör i BERNINA-appen

För att kunna använda menyn Tillbehör i BERNINA-appen måste du registrera dig. Inloggningen till appen är identisk med inloggningen till BERNINA-kundportalen (enkel inloggning). Se avsnittet När du använder vår kundportal och produktregistreringen på www.bernina.com i kapitel 2.
 
Om du vill lägga till produkter på tillbehörslistorna i apparna, lagrar vi de uppgifter du tillhandahåller och använder dessa för hantering av kunddata och för personanpassad direktreklam.
 
Information som du tillhandahåller i tillbehörsmenyn i BERNINA-appen kan kopplas till annan information som vi har sparat om dig i en kundprofil. Därmed följer vi principen om ändamålsbegränsning och länkar endast data som har samlats in för samma syften (t.ex. personanpassad reklam). BERNINA kan ge återförsäljare, leverantörer eller tjänsteleverantörer information från din kundprofil om du har gett ditt samtycke, vilket kan återkallas när som helst, eller om överföringen av denna information är nödvändig för att behandla din begäran. BERNINA skickar endast dina uppgifter till tredje part i den utsträckning som krävs. Dessa tredje parter är skyldiga att skydda dina uppgifter på ett tillfredsställande sätt och att använda dem i enlighet med lagen.

Övrig databehandling vid användning av vår app

När du laddar ner appen överförs de uppgifter som krävs till appbutiken, typiskt användarnamn, mejladress och kundnummer på ditt konto, tidpunkten för nerladdningen, betalningsinformation och din enhets unika id-nummer. Vi kan inte påverka denna datainsamling och ansvarar inte för den. Vi behandlar data bara i den utsträckning som krävs för att mobilappen ska laddas ner på din mobila enhet.  

Vi behöver också din enhets id-nummer, enhetens unika nummer (IMEI = International Mobile Equipment Identity), det unika numret på nätverksabonnenten (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), mobiltelefonens nummer (MSISDN), MAC-adressen till WLAN-användning, namnet på din mobila enhet och din mejladress.

När du loggar in på kundportalen via appen, behandlar vi följande information som du måste tillhandahålla för att otvetydigt identifiera dig: kundnamn och lösenord. Behandlingen av dina personuppgifter görs för åtkomsthanteringens skull utifrån våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 punkt 1 f GDPR. Det legitima intresset gör att du kan logga in på kundportalen via appen. Efter att du tilldelats ett lösenord kan du välja att logga in via pek-id/ansikts-id (iOS) eller fingeravtryck/ansiktsigenkänning (Android). Dessa uppgifter lagras enbart lokalt på enheten och förs inte vidare för databehandling. 

För att appen ska kunna användas krävs att din enhet har åtkomst till nätverk (WLAN eller mobilt internet/mobildata). Du kan ange detta själv via Inställningar på din enhet (”inställningar/dataskydd”). Nätverksåtkomsten är nödvändig eftersom appen bara kan användas i onlineläge. Rättslig grund för denna behandling är artikel 6 punkt 1 b GDPR.

Vi använder push-tjänsterna från operativsystemleverantörerna Apple Inc. och Google LLC för att skicka meddelanden till dig (hädanefter benämnda meddelanden, push-aviseringar eller push-notiser). Efter att du installerat appen frågar Apple Inc. dig, i dess egenskap av leverantör, om du samtycker till att meddelanden skickas. Du kan själv bestämma om du vill få push-aviseringar eller inte. Om du samtycker tilldelar Apple Inc. ett enhetstoken (push-token). Enda syftet med detta enhetstoken är att tillhandahålla push-tjänsten. Ett enhetstoken är ett krypterat enhets-id. Google LLC ser push-aviseringar som ”normal” verifiering. Första gången appen startas är Androids push-aviseringsfunktion permission.notifications_enabled inställd på SANT. Du kan ta bort detta godkännande på sidan med appinställningar genom att ändra värdet till FALSKT. 
Dina data raderas så snart som de inte längre behövs för att uppfylla det syfte för vilka de samlades in. Dina data lagras därför så länge som samtycket till att få push-aviseringar är aktivt.
Vi utvärderar push-meddelanden statistiskt och kan därför se om och när push-aviseringar har visats och klickats på. Då kan vi avgöra vilka push-aviseringar som intresserar mottagarna så att vi kan skräddarsy framtida aviseringar av det vi tror är av intresse för alla eller enstaka mottagare och på så vis öka intresset för våra tjänster.
Du kan avaktivera push-aviseringar när som helst via inställningar i din enhet. Instruktioner finns via dessa länkar:

Rättslig grund för databehandling i samband med pushnotiser är artikel 6 punkt 1 b GDPR. 

Appen kan ta emot lokaliseringsuppgifter (platsdata – GPS-data). Det innebär att användarens plats indikeras. Dessa uppgifter sänds inte någonstans av programvaran, utan finns kvar i användarens enhet. Platsdata rensas bort efter 18 månader.
Rättslig grund för att använda användarens platsdata är artikel 6 punkt 1 a GDPR.
Om applikationen inte behandlar platsdata kan åtkomst nekas, antingen till den mobila enhetens lokaliseringsfunktion eller – om det använda operativsystemet stödjer det – bara för just denna applikation. Ytterligare information om detta finns här:

När du använder ett kontaktformulär eller kontaktar oss via e-post
Gäller alla nämnda webbplatser

När du kontaktar oss via ett kontaktformulär eller e-post lagrar vi uppgifterna du anger (e-postadress, namn, telefonnummer, adress och annan information du lämnar på kontaktformuläret) så att vi kan svara på dina frågor. I den utsträckning som krävs baserat på din förfrågan kan uppgifterna också överföras till företag som är anknutna till BERNINA eller till oberoende marknadsorganisationer och bearbetas av dem. Vi raderar alla uppgifter som uppstår i detta sammanhang om vi inte längre behöver lagra dem för att svara på din förfrågan.
 
Behandlingen av de uppgifter du anger när du kontaktar oss utförs i enlighet med artikel 6 punkt 1 a GDPR baserat på ditt frivilliga samtycke. Om du kontaktar oss via mejl, sker behandlingen av uppgifter på grundval av vårt berättigade intresse enligt artikel 6 punkt 1 f GDPR.

När du hämtar gratis nedladdningar från www.bernina.com

På vår webbplats och app finns gratis nedladdningar (t.ex. för testversioner av broderier eller uppgraderingar av redan köpt programvara). Innan du kan börja ladda ner måste du fylla i ett formulär med namn, e-postadress, postnummer och ort. Med ditt samtycke lagrar och delar vi dessa uppgifter med respektive marknadsorganisation eller återförsäljare i ditt område. Syftet med bearbetningen är att skapa en statistisk rapport över de nedladdningar som gjorts samt kampanjer och reklam från BERNINA, respektive marknadsorganisation eller återförsäljare i ditt område. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 punkt 1 a GDPR.
 
Om du har samtyckt till användningen av dina uppgifter för att skicka nyhetsbrev, behandlar vi dessutom uppgifterna för direktmarknadsföring och kombinerar dem i en kundprofil med annan information som BERNINA har sparat om dig. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 punkt 1 a GDPR.

När du använder våra bloggar 

Om du registrerar dig för BERNINA-bloggen sparas de obligatoriska uppgifter du har angivit när du registrerade dig (namn, mejladress, land) samt eventuella övriga uppgifter som du lämnade frivilligt för att komplettera din profil. Detta görs för bloggen och för direktreklam samt länkas, när relevant, till andra uppgifter om dig som BERNINA har sparat. I bloggen kan du öppet publicera ämnen, inlägg, länkar, kommentarer, foton, skisser, beskrivningar etc. Om du gör något av detta sparar vi det internt, publicerar det du gjort i BERNINA-bloggen och använder det, när relevant, för att tillhandahålla personanpassat innehåll. Utifrån dina uppladdade projekt (antal skrivna artiklar, kategorier, deltagande i samarbeten, taggar som använts för att beskriva artiklar, när du först/senast öppnade bloggen) försöker vi dra slutsatser om dina intressen och använda den informationen för direktreklam.
 
Du kan också registrera dig för vårt särskilda bloggnyhetsbrev. För bloggnyhetsbrevet gäller informationen nedan under ”Du kan registrera dig för vårt nyhetsbrev”.
 
De obligatoriska uppgifterna krävs för att du ska kunna använda bloggen, eftersom vi behöver din mejladress för verifiering, ditt namn för att identifiera dig som författare till projekt/kommentarer och för personliga svar från oss, samt ditt land för att kunna förknippa dig med en försäljningsorganisation. Du har varken rättslig eller avtalsenlig skyldighet att tillhandahålla information. Vår blogg kan dock endast användas om de obligatoriska uppgifter som beskrivs ovan har angivits.
 
Om du vill kommentera något i bloggen utförs en spamkontroll för att förhindra missbruk av våra bloggar. I samband med detta sparas din mejladress och din IP-adress och jämförs med en lokal svartlista. Dessutom använder vi pluginverktyget Antispam Bee som hjälper till att upptäcka spam. Verktyget tillåter att osynliga skrivfält läggs till i kommentarformuläret. Eftersom spamrobotar ofta fyller i alla fält som går att fylla i, går det att avgöra om en kommentar är spam. Verktyget matchar också nya kommentarer mot metadata från tidigare spamkommentarer och kollar innehåll som ofta används av spammare (t.ex. länkar). Alla de ovan angivna kontrollerna utförs lokalt på våra servrar. Inga personuppgifter överförs till tredje part. Så snart de ovan angivna testerna har gjorts, publiceras din kommentar tillsammans med ditt för- och efternamn. Dessutom får författaren till det inlägg du kommenterade en blänkare om din kommentar och i den ingår också ditt för- och efternamn.
 
Foton som laddas upp på bloggen måste först komprimeras. För bildoptimering använder vi Optimus från den externa tjänsteleverantören proinity GmbH, Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur, Schweiz. proinity GmbH komprimerar fotona och så snart överföringsprocessen är genomförd raderar de omedelbart alla cachelagrade data. Inga personuppgifter finns kvar på tjänsteleverantörens servrar. Dina uppgifter behandlas av proinity GmbH enbart för BERNINAs räkning och i enlighet med BERNINAs anvisningar och enligt dessa dataskyddsbestämmelser.
 
För att skicka mejl som genererats av bloggen (t.ex. kod för att skapa ett användarkonto och information om en ny kommentar), använder vi Mailjet. Mailjet drivs av Mailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA, med vilka vi har tecknat ett avtal om databehandling. Mailjets olika datacenter finns enbart i EU. Mailjet använder din mejladress för att leverera mejl till dig. Mailjet samlar in personuppgifter för att avtalsenliga skyldigheter ska kunna uppfyllas och lagrar de uppgifterna bara så länge som behövs för att tjänsterna ska tillhandahållas. Mailjet, som är certifierat enligt ISO 27001 (https://www.mailjet.com/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified), garanterar i egenskap av mejltjänstleverantör enligt GDPR överensstämmelse med EU:s dataskyddsförordningar. Dessutom tillhandahåller Mailjet ytterligare information rörande dataskydd på https://www.mailjet.com/security-privacy/

Rättslig grund för behandlingen av dina data i BERNINAs blogg är artikel 6 punkt 1 a GDPR.
 
Uppgifterna som samlas in i samband med vår blogg lagras till dess att medgivandet återkallas.

Se de särskilda användningsvillkoren för BERNINA-bloggen.

När vår internetbutik inspiration.bernina.com används

Om du önskar beställa något från vår internetbutik, måste du för att beställningen ska kunna slutföras ange de personuppgifter som krävs för att din beställning ska kunna behandlas (obligatoriska uppgifter). De uppgifter som är obligatoriska för att behandla beställningen är särskilt markerade, alla andra uppgifter är frivilliga. Vi behandlar de uppgifter vi får av dig i syfte att behandla din beställning.
 
Du kan också själv skapa ett kundkonto så att vi kan spara dina uppgifter för ytterligare inköp. När du skapar ett kundkonto sparas de frivilliga uppgifter du har gett oss och dina tidigare inköp såvida du inte återtar ditt samtycke. En av fördelarna med detta är att du när som helst kan ladda ner digitala produkter som du har köpt (t.ex. en digital utgåva av vårt kundmagasin) från ditt kundkonto.
 
Om du beställer tryckta media vidarebefordrar vi dina uppgifter till Medienwerkstatt AG, Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Schweiz. Medienwerkstatt AG ansvarar för utskick av enstaka beställda nummer och tidningar som ingår i en prenumeration. Om du betalar med kreditkort eller PayPal vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till betaltjänsten SIX Payment Services AG , Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Schweiz. Kreditkortsuppgifter lagras och bearbetas endast av SIX Payment Services AG . BERNINA varken sparar eller behandlar dina kreditkortsuppgifter. Om du väljer att betala via faktura ställs den ut av Medienwerkstatt AG.
 
Enligt handels- och skattelagstiftning är vi skyldiga att spara dina adress-, betalnings- och beställningsuppgifter i tio år. Dina uppgifter kommer att raderas när det syfte för vilket uppgifterna insamlades inte längre föreligger och det inte finns någon rättslig grund för att fortsatt spara dem. På ditt kundkonto kan du själv redigera eller radera alla frivilliga uppgifter under ”Adresser” och ”Profiluppgifter”. Hela ditt kundkonto kan raderas på din begäran (som du till exempel kan skicka till [email protected]). Ytterligare information om dina uppgifter och rättigheter att återta medgivandet finns i kapitel 10 i denna dataskyddspolicy.
 
Om du öppnar ett kundkonto kommer vi att koppla de uppgifter du gav oss när du öppnade kontot och de inköp du gjort, till andra uppgifter om dig som vi har lagrade i din kundprofil. Genom att göra det följer vi principen om ändamålsbegränsning och länkar endast data som har samlats in för samma syften (t.ex. personanpassad reklam).
 
För att skicka mejl som genererats av webbshoppen (t.ex. beställningsbekräftelser, fakturor och kod för att skapa ett användarkonto), använder vi Mailjet. Mailjet drivs av Mailgun Technologies, Inc., 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA, med vilka vi har tecknat ett avtal om databehandling. Mailjets olika datacenter finns enbart i EU. Mailjet samlar in och behandlar följande uppgifter: din mejladress för att leverera mejl till dig. Dessutom behandlar och lagrar Mailjet i samband med en beställning din titel, ditt förnamn och efternamn, faktura- och (om annan) leveransadress (gatu-/postlådeadress, postnummer, postort, land) samt eventuellt företagsnamn du angivit, om du har tillhandahållit alla dessa uppgifter, för att kunna leverera beställningsbekräftelse och faktura. Mailjet samlar in personuppgifter för att avtalsenliga skyldigheter ska kunna uppfyllas och lagrar de uppgifterna bara så länge som behövs för att tjänsterna ska tillhandahållas. Mailjet, som är certifierat enligt ISO 27001 (https://www.mailjet.com/gdpr/mailjet-first-esp-iso-27001-and-gdpr-certified), garanterar i egenskap av mejltjänstleverantör enligt GDPR överensstämmelse med EU:s dataskyddsförordningar. Dessutom tillhandahåller Mailjet ytterligare information rörande dataskydd på https://www.mailjet.com/security-privacy/.

Rättslig grund för uppgiftsbehandling som krävs för att slutföra ett avtal är artikel 6 punkt 1.1. b dataskyddsförordningen och, för alla övriga uppgifter, artikel 6 punkt 1.1. a dataskyddsförordningen (om, och i den utsträckning, du samtycker). Dessutom behandlar vi enligt artikel 6 punkt 1.1. f dataskyddsförordningen uppgifter när detta är nödvändigt för att skydda vårt eller tredje parts berättigade intresse, om inte den registrerades intressen eller rättigheter och friheter väger tyngre än detta intresse.

När du använder vår kundportal och produktregistreringen på www.bernina.com

Om du använder vår kundportal måste du först registrera dig genom att ange din mejladress och välja ett lösenord. Användarnamn (= mejladress) och det krypterade lösenordet lagras i Azure, en molntjänst från Microsoft Corporation, One Microsoft Way Red-mond, WA 98052-6399, USA, på servrar i EU. För den här registreringen använder vi den så kallade dubbla inloggningsprocessen, vilket innebär att din registrering inte är färdig förrän du bekräftar registreringen med en kod som skickas till dig via e-post. Du måste tillhandahålla ovannämnda uppgifter för att använda kundportalen. Du kan frivilligt tillhandahålla mer information genom att använda vår portal.
 
Alternativt kan du registrera dig med hjälp av federerad inloggning via ditt Google- eller Facebook-konto. Vid registrering via Google eller Facebook utbyts data med dessa leverantörer. För registreringen får vi endast den information som är absolut nödvändig för detta syfte från tjänsteleverantörerna. Ytterligare information finns i slutet av detta avsnitt.

I vår kundportal kan du när som helst se och ändra personuppgifter som vi har registrerat om dig samt lägga till fler. Vi använder denna information för kunddatahantering och, om det behövs, för att behandla eventuella garantikrav samt för att anpassa reklam. Dessutom kan du registrera dina Bernina-produkter, anmäla dig till Bernina-nyhetsbrevet och identifiera ämnen som du är särskilt intresserad av.
 
Om du vill registrera en produkt sparar vi den information du tillhandahåller (serienummer, inköpsdatum, återförsäljare, produkt och annan information i frågeformuläret) och använder den för kunddatadministration och vid behov för att bevilja eventuella förmåner som du får till följd av produktregistrering samt för att tillhandahålla personlig reklam.
 
Ytterligare information om dataskydd vid användning av vår nyhetsbrevstjänst finns längre ner i denna dataskyddspolicy under ”Du kan registrera dig för vårt nyhetsbrev”.
 
Information som du tillhandahåller i kundportalen kan kopplas till annan information vi har sparat om dig i en kundprofil. Därmed följer vi principen om ändamålsbegränsning och länkar endast data som har samlats in för samma syften (t.ex. personanpassad reklam). BERNINA kan ge återförsäljare, leverantörer eller tjänsteleverantörer information från din kundprofil om du har gett ditt samtycke, vilket kan återkallas när som helst, eller om överföringen av denna information är nödvändig för att behandla din begäran. BERNINA skickar endast dina uppgifter till tredje part i den utsträckning som krävs. Dessa tredje parter är skyldiga att skydda dina uppgifter på ett tillfredsställande sätt och att använda dem i enlighet med lagen.
 
Behandlingen av dina uppgifter när du använder kundportalen omfattas av artikel 6.1.1 a (om och i den mån du ger ditt samtycke), b (produktregistrering) och f (andra fall, i dessa fall är Berninas legitima intressen direktmarknadsföring) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Du är varken juridiskt eller avtalsmässigt skyldig att tillhandahålla information. Användning av kundportalen är dock endast möjlig om den erforderliga informationen som anges ovan har tillhandahållits. Eventuella förmåner som härrör från produktregistrering kan endast tillhandahållas om produkten har registrerats.
 
Du kan när som helst radera enskilda uppgifter som lagrats i kundportalen. Alla dina lagrade uppgifter kan raderas på begäran. Ytterligare information om dina uppgifter och rättigheter att återta medgivandet finns i kapitel 10 i denna dataskyddspolicy. I alla andra avseenden raderas dina uppgifter när syftet som uppgifterna insamlades för, inte längre existerar.

Detaljerad information vid användning av federerad inloggning via ditt Google- eller Facebook-konto:

Följande uppgifter överförs från Facebook till BERNINA: 

Kategori ”Offentlig profil”
Verifiering via offentlig profil tillåter att vanliga offentliga profilfält läses. Tillåten användning av denna verifiering är att autentisera appanvändare och ge dem en personlig upplevelse i appen. Denna verifiering utförs automatiskt av Facebook och används inte av BERNINA.
 
Kategori ”E-post”
Verifiering via e-post tillåter din app att läsa en persons primära mejladress. Tillåten användning för denna verifiering är att göra det möjligt för användare att logga in på kundportalen och i BERNINA-appen med den mejladress som är kopplad till deras Facebook-profil. Denna verifiering utförs automatiskt av Facebook. 
 
Följande data överförs från Google till BERNINA:
Ett ID-token överförs från Google till BERNINA. Åtkomsten till detta token reduceras till ett nödvändigt minimum. BERNINA använder endast informationen från ”email” och ”sub” för autentisering:  
 • ”Email”: användarens mejladress. Detta värde är kanske inte unikt för den aktuella användaren och kan inte användas som en primärnyckel.
 • ”Sub”: en identifiering för användaren, som är entydig bland alla Google-konton och aldrig återanvänds. Ett Google-konto kan ha flera mejladresser vid olika tidpunkter. Men ”sub”-värdet förblir oförändrat.
BERNINA överför inga personuppgifter till Google och/eller Facebook.

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev
Gäller för www.bernina.com, blog.bernina.com, inspiration.bernina.com, kurse.bernina.com

Du kan registrera dig för vårt nyhetsbrev för att få information om de senaste trenderna inom sömnad, quiltning och broderi och få attraktiva erbjudanden från Bernina.

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev tillämpar vi s.k. dubbel bekräftelse. Det innebär att vi skickar ett mejl till den angivna e-postadressen i vilket vi ber dig bekräfta att du är intresserad av att få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar raderas dina uppgifter automatiskt. Vi sparar dessutom dina IP-adresser samt datum och tidpunkt för registreringen och bekräftelsen. Syftet med den här rutinen är att verifiera din registrering och, om tillämpligt, undersöka eventuellt missbruk av dina personuppgifter.

Utöver din mejladress är ditt namn och/eller postnummer obligatoriskt på en del formulär för att nyhetsbrevet ska kunna skickas. Vi vill ge våra användare nyhetsbrev av hög kvalitet och som är anpassade till deras behov. För att vi ska kunna vända oss till dig personligen i nyhetsbrevet och för att skräddarsy det så att det passar dig, behöver vi också ditt namn, och i en del fall ditt postnummer, när du prenumererar på nyhetsbrevet. Du har varken rättslig eller avtalsenlig skyldighet att tillhandahålla information. Vi kan bara förse dig med nyhetsbrevet om vi har de ovannämnda uppgifterna.

Om du anmäler dig för BERNINA:s nyhetsbrev kommer alla uppgifter du lämnar när du registrerar dig (namn, mejladress, intressen, postnummer och eventuell övrig information) att lagras för att användas för direktreklam (inklusive sådan med personligt innehåll riktat till dig i nyhetsbreven men även på BERNINA:s webbplats) och kan komma att länkas till andra uppgifter om dig som BERNINA har sparat.

Lägg också märke till att vi använder vårt nyhetsbrev för att utvärdera hur du som användare agerar. Detta kan göras med hjälp av en algoritm eller manuellt. Om du klickar på en länk i ett nyhetsbrev kommer du till någon av våra webbplatser via en Salesforce Marketing Cloud server. Salesforce Marketing Cloud utvärderar olika parametrar, t.ex. när du klickar på olika länkar i nyhetsbrevet och vilka av våra sidor som du besöker. För att utvärdera hur en användare agerar länkar vi data som genererats på detta sätt till andra användaruppgifter, och särskilt till uppgifter som samlats in via en Salesforce Marketing Cloud-cookie (mer information finns under ”Salesforce.com, Inc” i kapitel 5 i denna dataskyddspolicy). Vi använder de ovannämnda uppgifterna för att skapa en användarprofil för att skräddarsy våra digitala erbjudanden som till exempel nyhetsbrevet och webbplatser så att de passar dina personliga intressen.

För att skicka nyhetsbrev och för den efterföljande utvärderingen av hur du som användare agerar använder vi oss av lösningar från den externa tjänsteleverantören Salesforce.com, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Det kan innebära att Salesforce.com, Inc. har tillgång till dina personuppgifter. De insamlade uppgifterna finns lagrade på servrar som tillhör Salesforce.com, Inc.

Utöver den ovannämnda användaranalysen som görs av Salesforce Marketing Clouds tjänster, använder vi också en del tjänster som erbjuds av Email on Acid, 5500 Greenwood Plaza Blvd, Suite 220, Greenwood Village, CO 80111, USA, och då gäller de ovan nämnda beskrivningarna av Salesforce Marketing Clouds datainsamling och databearbetning samt användaranalys även för analys- och spårningstjänster från Email on Acid.

Dessutom använder vi Email on Acids tjänster för att testa hur nyhetsbrev presenteras på olika e-postplattformar och i olika mobila enheter. I enstaka fall kan det medföra att personuppgifter överförs till Email on Acid.

Email on Acid bearbetar dessa uppgifter enbart för BERNINA:s räkning och i enlighet med BERNINA:s anvisningar.

Dessutom använder vi en lösning som tillhandahålls av vår externa tjänsteleverantör, MailChimp, The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Detta kan leda till att MailChimp har tillgång till dina personuppgifter.

Den rättsliga grunden för den ovannämnda databearbetningen är artikel 6 punkt 1 a GDPR eller, om medgivande inte har lämnats i individuella fall, artikel 6 punkt 1 f GDPR.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet och avsluta prenumerationen. Du kan ange att du återkallar ditt medgivande genom att klicka på länken som finns i alla mejl med nyhetsbrev, genom att mejla till [email protected] eller genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna som angivits. Detta gäller även invändning mot kommersiellt bruk om du inte har lämnat samtycke till att nyhetsbreven skickas.

Uppgifterna som samlas in i samband med detta lagras till dess att medgivandet återkallas.

3. Användning av tjänsteleverantörer, kommunikation av data

BERNINA använder utvalda externa tjänsteleverantörer för att leverera support och administrativa funktioner för vår webbplats och app. Dessa tjänsteleverantörer kan ibland få tillgång till dina personuppgifter. Tjänsteleverantören behandlar dina uppgifter enbart på uppdrag av och i enlighet med instruktioner från BERNINA och i enlighet med denna dataskyddspolicy och gällande lagar.

Vi använder för närvarande följande tjänsteleverantörer:
 

Partner Adress Tjänster
CSS Computer-Systems-Support GmbH Landstrasser Hauptstrasse 167, 1030 Wien, Österrike Implementeringspartner
bernina.com och
Kentico software s.r.o. Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Tjeckien bernina.com systemleverantör
internex GmbH Lagerstrasse 15, 3950 Gmünd, Österrike Värdtjänster för bernina.com, blog.bernina.com och inspiration.bernina.com
colada ag Mühlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, Schweiz Kurshantering
BERNINA Creative Center via 
edudip GmbH Jülicher Str. 306, 52070 Aachen, Tyskland Delta i onlinekurser genom webbinarium. Anmälan till kurse.bernina.com
Inpsyde GmbH Mutzer Heide 3, 51467 Bergisch Gladbach, Tyskland Implementeringspartner
blog.bernina.com och
proinity GmbH Rümikerstrasse 60,
8409 Winterthur, Schweiz
Bildkomprimering
blog.bernina.com och
Mailgun Technologies, Inc. 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205, USA Systemmeddelanden från blog.bernina.com och inspiration.bernina.com
Zeta Global Deutschland GmbH Leonrodstrasse 52, 80636 München, Tyskland Användarprofilering för identifiering av potentiella kunder på www.bernina.com och
Microsoft Corporation One, Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA Systemleverantör CRM +
Cloud Services (Azure)
Online Consulting AG Weststrasse 38, 9500 Wil, Schweiz Implementeringspartner
Salesforce.com, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA Systemleverantör av marknadsföringsverktyg (marknadsföring via mejl och utskick av marknadsföringsmeddelanden till smartphone)
Email On Acid 5500 Greenwood Plaza Blvd, Suite 220, Greenwood Village, CO 80111, USA Tester och analyser av nyhets-brev
nexum ag Vogelsanger Strasse 321a, 50827 Köln, Tyskland SalesForce Marketing Cloud – implementeringspartner
Bryj Technologies, Inc. 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA Implementeringspartner och systemleverantör för BERNINAs mobilapp
Digital River GmbH Scheidtweilerstr. 4, 50933 Köln, Tyskland Försäljning av programvaruprodukter via
SECONDRED Newmedia GmbH Peterstrasse 5, 99084 Erfurt, Tyskland Marknadsföringstjänster, implementeringspartner
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Tyskland leverantör av värdtjänster
medienwerkstatt ag Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Schweiz Hantering av kundtidningen inspiration
SIX Payment Services AG Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Schweiz Betaltjänster via kreditkort och PayPal på inspiration.bernina.com
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA diverse marknadsföringstjänster på alla webbplatser, se kapitel 5, 7 och 8
Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA Individuellt anpassad visning av annonser på Facebook och Instagram, baserat på användardata som genereras på www.bernina.com
Wingify Software Private Limited 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien A/B-testning på
Hotjar Ltd Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta Analys av användarbeteende på webbplatsenÖverföring av dina personuppgifter till andra tredje parter sker endast i den mån överföringen uttryckligen anges i denna dataskyddspolicy eller av något av följande skäl:

 • Du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6 punkt 1 a GDPR
 • om utlämnade av uppgifter krävs i enlighet med artikel 6 punkt 1 f GDPR vid hävdande, utövande eller försvarande av rättsliga anspråk eller för att leverera vår webbplats eller app och det inte finns någon anledning att tro att du har ett starkare legitimt intresse för att din information inte avslöjas,
 • i händelse av att utlämnandet är en rättslig skyldighet enligt artikel 6 punkt 1 c GDPR.
 • Utlämnade är tillåtet enligt lag och måste ingå i ett avtalsförhållande med dig i enlighet med artikel 6 punkt 1 c GDPR.

4. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats och i vår app. Cookies är små textfiler, som lagras av din webbläsare på din dators hårddisk eller av din app i din mobila enhets enhetsminne och som tillåter flödet av specifik information till oss. Det betyder dock inte att vi omedelbart kan fastställa din identitet.
 
Användningen av cookies syftar å ena sidan till att göra vår webbplats och app mer bekväm för dig. Det är därför vi använder så kallade sessionscookies för att känna igen att du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats eller app. Dessa raderas automatiskt efter att du har lämnat vår webbplats eller app.
 
Dessutom använder vi också tillfälliga cookies för att förbättra användarupplevelsen. Dessa lagras under en viss tid på din enhet. Om du återkommer till vår webbplats eller app för att använda våra tjänster upptäcker den automatiskt att du tidigare besökt oss, vilka uppgifter du angav och vilka inställningar du valde så att du inte behöver ange dem igen.
 
Å andra sidan använder vi cookies för att registrera statistiska uppgifter om användningen av vår webbplats eller app och utvärdera den för att optimera vårt utbud för dig (se kapitel 5 och 6 i denna dataskyddspolicy). När du besöker oss igen gör dessa cookies att vår webbplats eller app automatiskt upptäcker att du tidigare har besökt oss. Dessa cookies raderas automatiskt efter varje bestämd tidsperiod.
 
De uppgifter som behandlas via cookies är nödvändiga för att skydda våra legitima intressen för ovannämnda syften liksom för tredje part i enlighet med artikel 6.1 f GDPR.
Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar eller inställningarna i din mobila enhets operativsystem och appen enligt dina önskemål och vägra att till exempel acceptera cookies från tredje part eller alla cookies. Om du avstår från att använda cookies kan din möjlighet att använda alla funktioner på vår webbplats eller app vara begränsad.
 
Rättslig grund för användningen av cookies är på grundval av ditt samtycke artikel 6.1 a GDPR. Tekniskt nödvändiga cookies används i enlighet med artikel 6.1 f GDPR.

Du hittar mer information om de cookies vi använder på de olika webbplatserna och du kan även ändra dina cookieinställningar i våra cookie-listor:
 

5. Webbanalys och app

Google Analytics
Gäller alla nämnda webbplatser

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Genom att använda Google Analytics vill vi säkerställa en behovsbaserad design och kontinuerlig optimering av vår webbplats samt statistiskt registrera användningen av vår webbplats för att optimera vårt erbjudande till dig. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 punkt 1 f GDPR. 

Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Google Analytics-cookies skapas dock bara om du har samtyckt till lagring av ”prestandacookies”. Du kan kontrollera detta när som helst i våra cookie-listor eller ändra dina inställningar.

Informationen som skapas av cookien om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till och lagras på en Google-server i USA. Webbplatsen använder Google Analytics med ”_anonymizeIp()”-funktionen. Detta innebär att IP-adresserna behandlas i förkortad form så att det inte går att koppla dem till en person. I den utsträckning som en personlig hänvisning ingår i de uppgifter som samlas in om dig, exkluderas den informationen omedelbart och personuppgifterna raderas därmed direkt. Google har datacenter över hela världen (inom och utanför EU, USA). Vi vet inte om Google överför dina data till en server som finns utanför EU eller USA.
 
Google använder denna information på uppdrag av BERNINA för att analysera din användning av webbplatsen för BERNINA, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning (i synnerhet funktioner för att visa reklam, som remarketing, rapporter om visningar på Google Display-nätverket, integrering av DoubleClick Campaign-hanteraren och Google Analytics demografiska och intresserapporter).
 
Under vissa omständigheter kan Google analysera ditt användarbeteende på flera slutanvändarenheter (dator, smartphone, surfplatta etc.) och utvärdera det för BERNINA med hjälp av funktioner för flera enheter. För detta kan Google länka information som genereras av respektive slutanvändarenhet för att personligt annonsera med andra sådana uppgifter och med uppgifter från ditt Google-konto, om du har ett Google-konto och dina inställningar är inställda så att Google kan länka webbläsningshistoriken till Google-kontot och använda information från Google-kontot för att anpassa den reklam du får.
 
Information om tredje part: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; villkor för användning: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/se/; översikt över dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv samt dataskyddspolicyn: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

DoubleClick by Google
Gäller alla nämnda webbplatser

Den här webbplatsen använder marknadsföringsverktyget DoubleClick by Google, en del av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (”Google”). DoubleClick använder cookies för att placera annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att användaren ser samma annonser flera gånger. DoubleClick-cookies skapas endast om du har samtyckt till lagring av ”prestandacookies”. Du kan kontrollera detta när som helst i våra cookie-listor eller ändra dina inställningar.

Google använder ett kak-id för att bestämma vilka annonser som körs i vilken webbläsare och kan därmed förhindra dem från att visas flera gånger. Dessutom använder DoubleClick kak-id för att registrera så kallade konverteringar, som är relaterade till annonsförfrågningar. Detta är fallet om en användare ser en DoubleClick-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och sedan köper något. Enligt Google innehåller DoubleClick-cookies inte någon personlig information.
 
På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles servrar. Vi har ingen kontroll över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som samlats in genom att använda verktyget från Google och informerar dig därför enligt vår bästa kunskap: Genom att integrera DoubleClick får Google information som du har fått åtkomst till på respektive del av vår webbplats eller genom att klicka på en annons från oss. Om du är inloggad på en Google-tjänst kan Google länka besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, finns det risk för att leverantören upptäcker och lagrar din IP-adress. Google har datacenter över hela världen (inom och utanför EU, USA). Vi vet inte om Google överför dina data till en server som finns utanför EU eller USA.
 
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 1.1 f GDPR. Ytterligare information om DoubleClick by Google finns på https://support.google.com/campaignmanager/answer/9015629?hl=sv och https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/ samt i Googles allmänna dataskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv. Du kan också besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på https://www.networkadvertising.org.

Google Tag Manager
Gäller alla nämnda webbplatser

BERNINA använder Google Tag Manager, en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Med hjälp av denna tjänst kan webbplatstaggar (taggar är små kodelement på webbplatsen som bland annat används för att mäta trafik och besökarnas beteenden) hanteras via ett gränssnitt. Google Tag Manager kan själv samla in aggregerade data för att övervaka systemets stabilitet och prestanda. Dessa data innehåller dock inga IP-adresser eller andra användarspecifika identifieringar som kan tilldelas en specifik person (se https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=sv). Dess enda syfte är att utlösa andra taggar, som i sin tur kan fånga data. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa uppgifter. Om en avaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå kommer denna att kvarstå för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

Informationen om tredjepartsleverantören Google som nämns under ”Google Analytics” i kapitel 5 gäller i enlighet därmed.

Salesforce.com, Inc.
Gäller för www.bernina.com

BERNINA använder Salesforce Marketing Cloud från Salesforce.com, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Salesforce Marketing Cloud använder cookies för att analysera användarbeteende på våra webbplatser och i vår app. Genom användningen av Salesforce Marketing Cloud vill vi analysera vilka av våra webbplatser/appar som våra användare besöker och vilka produkter de är intresserade av, för att kunna kundanpassa det som vi presenterar för våra användare samt för att utforma direktreklam. Data som genereras av analyserna av användarbeteende registreras anonymt eller, om möjligt, i anvä-ndarprofiler. Användarbeteende kan utvärderas med hjälp av en algoritm eller manuellt.

För utvärderingen av användarbeteendet länkas information om hur webbsidan eller appen används till ett individuellt genererat kund-id och möjligen till andra data, t.ex. till information som vi genererar om hur nyhetsbrevet används (se avsnittet ”När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev” i kapitel 2), till information om hur användaren agerat på vår webbplats eller app, till de data som anges under ”När du besöker webbplatsen och använder appen” i kapitel 2 samt till andra uppgifter som möjligtvis redan finns lagrade i respektive användares kundprofil. Användarbeteende registreras i en användarprofil och utvärderas om medgivande till att få nyhetsbrev lämnats. Om detta medgivande inte har lämnats kan cookien bara registrera användarens anonyma data.
 
Användningen av tjänster från Salesforce.com, Inc. kan innebära att Salesforce.com, Inc. har tillgång till dina personuppgifter. Salesforce.com, Inc. bearbetar dina uppgifter enbart för BERNINA:s räkning och i enlighet med BERNINA:s anvisningar. Ytterligare information om Salesforce Marketing Cloud finns på https://www.salesforce.com/se/products/marketing-cloud/overview/. De insamlade uppgifterna finns lagrade på servrar som tillhör Salesforce.com, Inc.
 
De cookies som placeras av Salesforce klassificeras som ”cookies för marknadsföringsändamål”. Du kan när som helst avaktivera lagringen av dessa cookies via våra cookie-listor.

Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 punkt 1 a GDPR, i så måtto som, och i den utsträckning som medgivande lämnats, annars artikel 6 punkt 1 f GDPR.

Bryj Technologies, Inc.
Gäller för BERNINA App

För vår app och webbplats använder vi Bryj Technologies, en tjänst för webbanalys som tillhandahålls av Bryj Technologies, 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA (”Bryj”). Genom att använda Bryj vill vi säkerställa behovsbaserad design och kontinuerlig optimering av vår webbplats och för att via analys registrera användningen av vår webbplats för att optimera tjänsten för dig. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1.1 a dataskyddsförordningen, i den mån, och i den utsträckning, som du har lämnat ditt samtycke. I den mån detta är nödvändigt resp. för att skydda våra berättigade intressen: artikel 6 punkt 1.1. f dataskyddsförordningen. När du laddar ner appen från App Store eller Google Play överförs anonymiserade uppgifter från respektive appbutik till Bryj. 

Bryj samlar in personuppgifter för att uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser och sparar endast dessa uppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten. Vi har ingått avtal med FOLLOW-APPS rörande behandling av beställningar.

Du kan specificera i vilken utsträckning data ska samlas in och lagras när du ger samtycke till ”prestandacookies”. Du kan ändra den inställningen när som helst i våra cookie-listor

Om du har samtyckt till ”prestandacookies”, samlar Bryj bland annat in följande data:

 • Enhets-id
 • Ansöknings-id
 • Push-token
 • Status för aviseringsverifiering (Notification Authorization Status)
 • SDK-plattform
 • Öppen nyckel (Public Key)
 • Hemligt verifieringsvärde (Authentication Secret)
 • Typ av enhet
 • Applikationens version och modellnummer
 • Landskod
 • Modell
 • Språk
 • Kod för mobilt nätverk
 • Mobil landskod
 • Tidszon
 • Benämning på tidszonen
 • Operativsystem, version
 • Har du full åtkomst till enhetens operativsystem
 • Gränssnittsideom
 • SDK-version
 • Tidsgräns för session
 • … 

Om du har nekat till lagring av ”prestandacookies”, samlar Bryj ändå in följande data (minimal datainsamling):

 • Enhets-id
 • Ansöknings-id
 • Push-token
 • Status för aviseringsverifiering (Notification Authorization Status)
 • SDK-plattform
 • Öppen nyckel (Public Key)
 • Hemligt verifieringsvärde (Authentication Secret)

Bryj använder denna information för vår räkning för att utvärdera din användning av appen/webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på appen/webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster förknippade med användning av appen/webbplatsen.

Information om tredjepartsleverantören: Bryj, 5 Third Street, Suite 520, San Francisco, CA 94103, USA; dataskyddspolicy: https://bryj.ai/privacy.

Sociala media, pluginverktyg på www.bernina.com och blog.bernina.com
 
I enlighet med artikel 6 punkt 1 f GDPR använder vi ett pluginverktyg från Pinterests sociala nätverk på artikelsidorna på vår blogg för att uppmärksamma BERNINA och för att våra användare ska kunna dela innehåll med vänner och bekanta. Det bakomliggande syftet med reklam anses vara ett legitimt intresse så som det beskrivs i GDPR.
 
Om du öppnar en sida som innehåller en social media-plugin från Pinterest, förmedlas först inga personuppgifter till Pinterest. Du ansluts bara till Pinterests server om du klickar på den sociala knappen till Pinterests pluginleverantör. Genom att en anslutning till Pinterests server upprättas, överförs loggdata till Pinterest. I dessa loggdata kan ingå: din IP-adress, adresserna till webbplatser som också innehåller Pinterests funktioner och som du har besökt, typ av webbläsare och inställningar för den, datum och klockslag för begäran och hur du använder Pinterest och cookies. Personuppgifter kan därför överföras till Pinterest och lagras (eventuellt i USA).
 
Vi har ingen kontroll över de data som samlas in eller över databehandlingen, och känner inte till hela omfattningen av vilka data som samlas in av Pinterest, syften med insamlingen eller hur länge de behålls. Vi har inte heller någon information rörande radering av de data som samlats in av Pinterest. Ansvar för verksamhet som överensstämmer med dataskydd ska garanteras av Pinterest.
 
Pinterest lagrar de data som samlats in om dig som en användarprofil och använder den för sin reklam, marknadsundersökning och/eller skräddarsydd webbplatsdesign. En sådan bedömning görs typiskt (även för användare som inte är inloggade) för att visa reklam utifrån efterfrågan och för att informera andra Pinterestanvändare om dina aktiviteter på vår webbplats eller app. Du har rätt att neka till att denna användarprofil skapas och du måste kontakta Pinterest för att utöva denna rättighet.
 
Dataöverföringen äger rum oavsett om du har konto med Pinterest och är inloggad. Om du är inloggad på Pinterest kommer de uppgifter som vi samlar in att knytas direkt till ditt Pinterestkonto. Om du trycker på knappen och, till exempel, på länken till sidan, sparar Pinterest också denna information i ditt användarkonto och kommunicerar det öppet till dina kontakter.
 
Mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och Pinterests behandling av dessa uppgifter finns i Pinterests dataskyddspolicy, länk nedan. Du hittar också mer information om dina rättigheter och inställningsalternativ som rör skyddet av din integritet:
 
Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland, https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

7. Integration av videoklipp på YouTube

Gäller för www.bernina.com, blog.bernina.com och www.bernette.com

Vi har integrerat YouTube-videor från YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”) i vårt webbplats och app, som lagras på https://www.youtube.com och kan spelas direkt från vår webbplats eller app. YouTube-videoklippen är integrerade i syfte att säkerställa en bekväm användarupplevelse på webbplatsen eller appen. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 punkt 1 f GDPR.

Alla YouTube-videor på vår webbplats och app är inbäddade i läget ”Förbättrad sekretess”, vilket innebär att inga uppgifter om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar upp videor. Endast när du spelar en video skickas följande data till YouTube. Det finns inget vi kan göra åt denna dataöverföring.
 
Genom att spela en video får YouTube information som visar att du har tillgång till motsvarande undersida på vår webbplats eller app. Dessutom överförs loggdata enligt kapitel 2 a i denna policy. Detta händer oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att detta ska associeras med din profil på YouTube, måste du logga ut innan du besöker vår webbplats eller app. YouTube lagrar dina uppgifter som en användarprofil och använder den för annonsering, marknadsundersökning och/eller skräddarsydd webbdesign. En sådan bedömning utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för leverans av efterfrågestyrd reklam och för att informera användare på andra sociala nätverk om dina aktiviteter på vår webbplats eller app. Du har rätt att invända mot skapandet av denna användarprofil och du måste kontakta YouTube för att göra detta.
 
YouTube är ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och YouTubes behandling av dessa uppgifter finns i Googles dataskyddspolicy. Du hittar också ytterligare information om dina rättigheter och inställningsalternativ rörande skyddet av din integritet här:  https://policies.google.com/privacy?hl=sv Google har datacenter över hela världen (inom och utanför EU, USA). Vi vet inte om Google överför dina data till en server som finns utanför EU eller USA.

8. Google Maps

Gäller för www.bernina.com, blog.bernina.com och www.bernette.com

På den här webbplatsen eller appen använder vi en tjänst från Google Maps av Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (”Google”). Detta gör att vi kan visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen eller appen och att du enkelt kan använda kartfunktionen. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 punkt 1 f GDPR.

Genom att besöka webbplatsen eller appen får Google informationen som du har öppnat på motsvarande undersida på vår webbplats eller app. Dessutom överförs uppgifterna som anges under kapitel 2 a i denna policy till Google. Detta händer oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att detta ska associeras med din profil på Google, måste du logga ut innan du besöker vår webbplats eller app. Google lagrar dina uppgifter som en användarprofil och använder den för annonsering, marknadsundersökning och/eller skräddarsydd webbdesign. En sådan bedömning utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för leverans av efterfrågestyrd reklam. Du har rätt att invända mot skapandet av denna användarprofil och du måste kontakta Google för att göra detta.
 
För att skydda dina uppgifter på bästa sätt har vi slutit ett bearbetningsavtal med Google.

Mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen samt Googles behandling av dessa uppgifter finns i Googles dataskyddspolicy. Du hittar också ytterligare information om dina rättigheter och inställningsalternativ rörande skyddet av din integritet här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv. Google har datacenter över hela världen (inom och utanför EU, USA). Vi vet inte om Google överför dina data till en server som finns utanför EU eller USA.

9. Datasäkerhet

När du besöker webbplatsen använder vi det vanligt förekommande TLS-protokollet (Transport Layer Security) i kombination med den högsta nivå av kryptering som stöds av din webbläsare. Vi vidtar också lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, delvis eller fullständig förlust, förstörelse eller mot obehörig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen. BERNINA kan dock inte garantera säkerheten för de uppgifter som överförs av dig som användare. All dataöverföring sker på egen risk.

10. Dina rättigheter

Du har rätten:

 • i enlighet med artikel 15 GDPR, att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss. I synnerhet kan du begära information om bearbetningssyften, kategorin av personuppgifter, kategorier av mottagare som dina uppgifter har blivit utlämnade till, den planerade lagringsperioden, rätten till ändringar, radering, begränsning av bearbetning eller inkonsekvens, rätten till överklagande, uppgifternas ursprung i den mån de inte samlats in från oss och förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering och i förekommande fall beskrivande uppgifter om detaljerna
 • i enlighet med artikel 16 GDPR för att omedelbart begära korrigering av felaktiga uppgifter eller komplettering av personuppgifter som lagras av oss
 • i enlighet med artikel 17 GDPR för att begära att dina personuppgifter som lagras av oss ska raderas, i den mån behandlingen inte är nödvändig för utövandet av rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet av hänsyn till allmänintresset eller för hävdande, utövande eller försvarande av rättsliga rättigheter
 • i enlighet med artikel 18 GDPR för att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, om du ifrågasätter att uppgifterna är korrekta, om behandlingen är olaglig, men du avvisar dess radering och vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden eller har inkommit med invändning mot behandlingen i enlighet med artikel 21 GDPR
 • i enlighet med artikel 20 GDPR, för att ta emot dina personuppgifter, som du har tillhandahållit, i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller för att begära överföring till en annan ansvarig person
 • i enlighet med artikel 7 punkt 3 GDPR, för att när som helst återkalla tillståndet som beviljats oss. Konsekvensen är att vi inte längre får fortsätta behandla uppgifter, baserat på detta samtycke, i framtiden

För att utöva ovannämnda rättigheter kan du skicka ett mejl till [email protected] eller skicka ett meddelande via kontaktuppgifterna som finns i det Juridiska meddelandet.

Rätt till invändning:
Om vi behandlar dina personuppgifter för att skydda legitima intressen i enlighet med artikel 6 punkt 1 f GDPR samt i enlighet med artikel 21 punkt 1 GDPR, har du rätt att göra invändningar mot denna behandling av skäl som härrör från din speciella situation. Du kan motsätta dig behandlingen av dina uppgifter för direkt marknadsföring, när som helst och utan anledning, enligt artikel 21 punkt 2 GDPR. För att utöva din rätt till invändning räcker det med att skicka oss en informell anmälan, t.ex. via e-post till [email protected].
 
Rätt till överklagande:
Om du anser att behandlingen av personuppgifter som gäller dig bryter mot Allmänna dataskyddsförordningen, i enlighet med artikel 77 GDPR har du rätt att klaga till Dataskyddsmyndigheten.

11. Giltighet och ändringar av denna dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy är för närvarande giltig och uppdaterades den 3 april 2023.
 
Till följd av vidareutveckling av vår webbplats eller app och vårt utbud, eller på grund av ändrade lagar eller myndighetskrav, kan det vara nödvändigt att ändra denna dataskyddspolicy. Du kan när som helst granska och skriva ut den aktuella dataskyddspolicyn på vår webbplats på https://www.bernina.com/privacy eller i vår app.