Dataskydd

Dataskydd

På följande sidor får du information om insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats www.bernina.com och våra andra webbplatser blog.bernina.com, inspiration.bernina.com samt kurse.bernina.com (alla hädanefter benämnda ”vår webbplats” eller ”vår webb”).
 
På följande sidor får du information om insamling av personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som är personliga, till exempel namn, adress, e-postadress och användarbeteende.

Sekretesspolicyn utgör grunden för behandlingen av personuppgifter tillsammans med användarvillkoren. Vi behandlar endast personuppgifter för de ändamål som uppgifterna överförts för.

1. Personuppgiftsbiträdets namn och kontaktuppgifter samt serverns placering

Ansvarig i enlighet med artikel 4, sjunde stycket i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är

BERNINA International AG
Seestrasse 161
8266 Steckborn
Schweiz
 
E-post: info@bernina.com
Tfn.: +41 (0)52 762 11 11 (se Juridiskt meddelande).
 
Vår dataskyddsansvarig, Denkinger, kan kontaktas via e-post på datenschutzbeauftragter@bernina.com eller via ovan nämnda postadress, adresserat till ”Data Protection Officer”.

BERNINA lagrar personuppgifter på servrar i EU.

2. Insamling och lagring av personuppgifter; typ och syfte med användningen

a) När du besöker webbplatsen 

När du använder vår webbplats, överförs information automatiskt till oss via webbläsaren på din enhet. När du besöker vår webbplats samlas följande uppgifter in – utan åtgärd från din sida – och lagras tillfälligt i en så kallad loggfil:

 • IP-adress
 • Datum och tid för begäran
 • Tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i begäran (specifik sida)
 • Åtkomststatus/HTTP-statuskod
 • Mängden data som överförts
 • Webbplatsen som begäran mottogs från
 • Webbläsare som använts
 • Webbläsarens språk och version
 • Operativsystem och dess gränssnitt
De specificerade uppgifterna behandlas av oss för följande ändamål:
 
 • För att säkerställa en smidig anslutning till webbplatsen
 • För att säkerställa en tillfredsställande drift av webbplatsen
 • För att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet
 • För att fastställa rätt landssida
 • Andra administrativa ändamål
Rättslig grund för personuppgiftsbehandling är artikel 6.1.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vårt legitima intresse har sin grund i ovan nämnda syften för datainsamling.
 
När du besöker vår webbplats använder vi också analytiska tjänster, sociala medier, bokmärken/insticksprogram och webbplatskakor. Ytterligare information om kakor och analytiska tjänster finns i avsnitt 4 och 5 i denna sekretesspolicy och information om bokmärken/insticksprogram på sociala medier finns i avsnitt 6. Avsnitten 7 och 8 ger information om integrationen av YouTube-videoklipp och Google Maps.

b) När du använder ett kontaktformulär eller kontaktar oss via e-post
 
När du kontaktar oss via ett kontaktformulär eller e-post lagrar vi uppgifterna du anger (e-postadress, namn, telefonnummer, adress och annan information du lämnar på kontaktformuläret) så att vi kan svara på dina frågor. I den utsträckning som krävs baserat på din förfrågan kan uppgifterna också överföras till företag som är anknutna till BERNINA eller till oberoende marknadsorganisationer och bearbetas av dem. Vi raderar alla uppgifter som uppstår i detta sammanhang om vi inte längre behöver lagra dem för att svara på din förfrågan.
 
Behandlingen av de uppgifter du anger när du kontaktar oss utförs i enlighet med artikel 6.1.1 a i GDPR baserat på ditt frivilliga samtycke.
 
c) När du använder vår kundportals- och produktregistrering
 
Om du vill använda vår kundportal måste du först registrera dig genom att ange namn, e-postadress och ett lösenord som du väljer. Informationen lagras i Microsoft Azure Cloud, som drivs av Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA, på servrar i EU. För den här registreringen använder vi den så kallade dubbla inloggningsprocessen, vilket innebär att din registrering inte är färdig förrän du bekräftar registreringen med en kod som skickas till dig via e-post. Du måste tillhandahålla ovannämnda uppgifter för att använda kundportalen. Du kan frivilligt tillhandahålla mer information genom att använda vår portal.
 
I vår kundportal kan du när som helst se och ändra personuppgifter som vi har registrerat om dig samt lägga till fler. Vi använder denna information för kunddatahantering och, om det behövs, för att behandla eventuella garantikrav samt för att anpassa reklam. Dessutom kan du registrera dina Bernina-produkter, anmäla dig till Bernina-nyhetsbrevet och identifiera ämnen som du är särskilt intresserad av.
 
Om du vill registrera en produkt sparar vi den information du tillhandahåller (serienummer, inköpsdatum, återförsäljare, produkt och annan information i frågeformuläret) och använder den för kunddatadministration och vid behov för att bevilja eventuella förmåner som du får till följd av produktregistrering samt för att tillhandahålla personlig reklam.
 
Mer information om datasekretess när du använder nyhetsbrevet finns i avsnitt 2. d) Nyhetsbrev.
 
Information som du tillhandahåller i kundportalen kan kopplas till annan information vi har sparat om dig i en kundprofil. Därmed följer vi principen om begränsning av syfte och länkar endast data som har samlats in för samma ändamål (t.ex. för reklam). BERNINA kan ge återförsäljare, leverantörer eller tjänsteleverantörer information från din kundprofil om du har gett ditt samtycke, vilket kan återkallas när som helst, eller om överföringen av denna information är nödvändig för att behandla din begäran. BERNINA skickar endast dina uppgifter till tredje part i den utsträckning som krävs. Dessa tredje parter är skyldiga att skydda dina uppgifter på ett tillfredsställande sätt och att använda dem i enlighet med lagen.
 
Behandlingen av dina uppgifter när du använder kundportalen omfattas av artikel 6.1.1 a) (om och i den mån du ger ditt samtycke), b) (produktregistrering) och f) (andra fall, i dessa fall är Berninas legitima intressen direktmarknadsföring) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Du är varken juridiskt eller avtalsmässigt skyldig att tillhandahålla information. Användning av kundportalen är dock endast möjlig om den erforderliga informationen som anges ovan har tillhandahållits. Eventuella förmåner som härrör från produktregistrering kan endast tillhandahållas om produkten har registrerats.
 
Du kan när som helst radera enskilda uppgifter som lagrats i kundportalen. Alla dina lagrade uppgifter kan raderas på begäran. Ytterligare information om dina uppgifter och rättigheter att återkalla samtycke finns i punkt 10 i bestämmelserna om skydd av personuppgifter. I alla andra avseenden raderas dina uppgifter när syftet som uppgifterna insamlades för, inte längre existerar.
 
d) När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev
 
Du kan registrera dig för vårt nyhetsbrev för att få information om de senaste trenderna inom sömnad, quiltning och broderi och få attraktiva erbjudanden från Bernina.
 
När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev tillämpar vi s.k. dubbel bekräftelse. Det innebär att vi skickar ett mejl till den angivna e-postadressen i vilket vi ber dig bekräfta att du är intresserad av att få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar raderas dina uppgifter automatiskt. Vi sparar dessutom din IP-adress samt datum och tidpunkt för registreringen och bekräftelsen. Syftet med den här rutinen är att verifiera din registrering och, om tillämpligt, undersöka eventuellt missbruk av dina personuppgifter.
 
Dessutom är ditt namn och postnummer, utöver din e-postadress, obligatoriskt på en del formulär för att skicka nyhetsbrevet. Vi vill ge våra användare nyhetsbrev av hög kvalitet och som är anpassade till deras behov. För att vi ska kunna vända oss till dig personligen i nyhetsbrevet och för att skräddarsy det så att det passar dig, behöver vi också ditt namn, och i en del fall ditt postnummer, när du prenumererar på nyhetsbrevet. Du har varken rättslig eller avtalsenlig skyldighet att lämna ut några uppgifter. Vi kan bara förse dig med nyhetsbrevet om vi har de ovannämnda uppgifterna.
 
Om du anmäler dig för BERNINA:s nyhetsbrev kommer alla uppgifter du lämnar när du registrerar dig (namn, e-postadress, intressen, postnummer och, i förekommande fall, övrig information) att lagras för att användas för direktreklam (inklusive sådan med personligt innehåll riktat till dig i nyhetsbreven men även på BERNINA:s webbplats) och kan komma att länkas till andra uppgifter som BERNINA har sparat rörande dig.
 
Lägg också märke till att vi använder vårt nyhetsbrev för att utvärdera hur du som användare agerar. Detta kan göras med hjälp av en algoritm eller manuellt. Om du klickar på en länk i ett nyhetsbrev kommer du till någon av våra webbplatser via en Salesforce Marketing Cloud server. Salesforce Marketing Cloud utvärderar olika parametrar, t.ex. när du klickar på olika länkar i nyhetsbrevet och vilka av våra sidor som du besöker. För att utvärdera hur en användare agerar länkar vi data som genererats på detta sätt till andra användaruppgifter, och särskilt till uppgifter som samlats in via en Salesforce Marketing Cloud-cookie (mer information finns i Avsnitt 5 i) nedan i denna integritetspolicy). Vi använder de ovannämnda uppgifterna för att skapa en användarprofil för att skräddarsy våra digitala erbjudanden som till exempel nyhetsbrevet och webbplatser så att de passar dina personliga intressen.
 
För att skicka nyhetsbrev och för den efterföljande utvärderingen av hur du som användare agerar använder vi oss av lösningar från den externa tjänsteleverantören Salesforce.com, Inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Det kan innebära att Salesforce.com, Inc. har tillgång till dina personuppgifter. De insamlade uppgifterna finns lagrade på servrar som tillhör Salesforce.com, Inc. 

Utöver den ovannämnda användaranalysen som görs av Salesforce Marketing Clouds tjänster, använder vi också en del tjänster som erbjuds av Email on Acid, 5500 Greenwood Plaza Blvd, Suite 220, Greenwood Village, CO 80111, USA, och då gäller de ovan nämnda beskrivningarna av Salesforce Marketing Clouds datainsamling och databearbetning samt användaranalys även för analys- och spårningstjänster från Email on Acid.
 
Dessutom använder vi Email on Acids tjänster för att testa hur nyhetsbrev presenteras på olika e-postplattformar och i olika mobila enheter. I enstaka fall kan det medföra att personuppgifter överförs till Email on Acid.
 
Email on Acid bearbetar dessa uppgifter enbart för BERNINA:s räkning och i enlighet med BERNINA:s anvisningar.

Dessutom använder vi en lösning som tillhandahålls av vår externa tjänsteleverantör, MailChimp, The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Detta kan leda till att MailChimp har tillgång till dina personuppgifter. 
 
Den rättsliga grunden för den ovannämnda databearbetningen är artikel 6, paragraf 1, punkt 1 a) i GDPR eller, om medgivande inte har lämnats i individuella fall, artikel 6, paragraf 1, punkt 1 f) i GDPR.
 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet och avsluta prenumerationen. Du kan ange att du återkallar ditt medgivande genom att klicka på länken som finns i alla mejl med nyhetsbrev, genom att mejla till info@bernina.com eller genom att skicka ett meddelande till kontaktuppgifterna som angivits. Detta gäller även invändning mot kommersiellt bruk om du inte har lämnat medgivande till att nyhetsbreven skickas.
 
Uppgifterna som samlas in i samband med detta lagras till dess att medgivandet återkallas.
 
e) när vår internetbutik inspiration.bernina.com används
 
Om du önskar beställa något från vår internetbutik, måste du för att beställningen ska kunna slutföras ange de personuppgifter som krävs för att din beställning ska kunna behandlas (obligatoriska uppgifter). De uppgifter som är obligatoriska för att behandla beställningen är särskilt markerade, alla andra uppgifter är frivilliga. Vi behandlar de uppgifter vi får av dig i syfte att behandla din beställning.
 
Du kan också själv skapa ett kundkonto så att vi kan spara dina uppgifter för ytterligare inköp. När du skapar ett kundkonto sparas de frivilliga uppgifter du har gett oss och dina tidigare inköp såvida du inte återtar ditt samtycke. En av fördelarna med detta är att du när som helst kan ladda ner digitala produkter som du har köpt (t.ex. en digital utgåva av vårt kundmagasin) från ditt kundkonto.
 
Om du beställer tryckta media vidarebefordrar vi dina uppgifter till Medienwerkstatt AG, Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Schweiz. Medienwerkstatt AG ansvarar för utskick av enstaka beställda nummer och tidningar som ingår i en prenumeration. Om du betalar med kreditkort eller PayPal vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till betaltjänsten SIX Payment Services AG, Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Schweiz. Kreditkortsuppgifter lagras och bearbetas endast av SIX Payment Services AG. BERNINA varken sparar eller behandlar dina kreditkortsuppgifter. Om du väljer att betala via faktura ställs den ut av Medienwerkstatt AG.
 
Enligt handels- och skattelagstiftning är vi skyldiga att spara dina adress-, betalnings- och beställningsuppgifter i tio år. Dina uppgifter kommer att raderas när det syfte för vilket uppgifterna insamlades inte längre föreligger och det inte finns någon rättslig grund för att fortsatt spara dem. På ditt kundkonto kan du själv redigera eller radera alla frivilliga uppgifter under ”Adresser” och ”Profiluppgifter”. Hela ditt kundkonto kan raderas på din begäran (som du till exempel kan skicka till info@bernina.com). Mer information om dina uppgifter och rättigheter att återta medgivandet finns i avsnitt 10 i denna integritetspolicy.
 
Om du öppnar ett kundkonto kommer vi att koppla de uppgifter du gav oss när du öppnade kontot och de inköp du gjort, till andra uppgifter om dig som vi har lagrade i din kundprofil. Genom att göra det följer vi principen om ändamålsbegränsning och länkar bara data som har samlats in för samma syften (t.ex. personanpassad reklam).
 
Rättslig grund för uppgiftsbehandling som krävs för att slutföra ett avtal är artikel 6, första stycket, mening 1 b) i GDPR och, för alla övriga uppgifter, artikel 6, första stycket, mening 1 a) i GDPR (om, och den utsträckning, du samtycker) eller artikel 6, första stycket, mening 1 f) i GDPR (övriga fall: i dessa fall är BERNINAs legitima intresse direktreklam).
 
f) När du hämtar gratis nedladdningar
 
På vår webbplats finns gratis nedladdningar (t.ex. för testversioner av broderier eller uppgraderingar av redan köpt programvara). Innan du kan börja ladda ner måste du fylla i ett formulär med namn, e-postadress, postnummer och ort. Med ditt samtycke lagrar och delar vi dessa uppgifter med respektive marknadsorganisation eller återförsäljare i ditt område. Syftet med bearbetningen är att skapa en statistisk rapport över de nedladdningar som gjorts samt kampanjer och reklam från BERNINA, respektive marknadsorganisation eller återförsäljare i ditt område. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1.1 a i GDPR.
 
Om du har samtyckt till användningen av dina uppgifter för att skicka nyhetsbrev, behandlar vi dessutom uppgifterna för direktmarknadsföring och kombinerar dem i en kundprofil med annan information som BERNINA har sparat om dig. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1.1 a i GDPR.

3. Användning av tjänsteleverantörer, kommunikation av data

BERNINA använder utvalda externa tjänsteleverantörer för att leverera support och administrativa funktioner för vår webbplats. Dessa tjänsteleverantörer kan ibland få tillgång till dina personuppgifter. Tjänsteleverantören behandlar dina uppgifter enbart på uppdrag av och i enlighet med instruktioner från BERNINA och i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande lagar.

Vi använder för närvarande följande tjänsteleverantörer:
 

Partner Adress Tjänster
CSS Computer-Systems-Support GmbH Landstraßer Hauptstraße 167, 1030 Wien, Österrike bernina.com – implementeringspartner
Kentico software s.r.o. Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Tjeckien bernina.com systemleverantör
internex GmbH Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, Österrike Värdtjänster för bernina.com och blog.bernina.com
colada ag Mühlenstrasse 26, 8200 Schaffhausen, Schweiz BERNINA Creative Center – kurshantering
Inpsyde GmbH Mutzer Heide 3, 51467 Bergisch Gladbach, Tyskland blog.bernina.com och inspiration.bernina.com implementeringspartner
proinity GmbH Rümikerstrasse 60, 8409 Winterthur, Schweiz Bildkomprimering blog.bernina.com
IgnitionOne Deutschland GmbH Leonrodstraße 52, 80636 München, Tyskland Användarprofilering för identifiering av potentiella kunder
Microsoft Corporation One, Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA CRM + Cloud Services (Azure) – systemleverantör
Online Consulting AG Weststrasse 38, 9500 Wil, Schweiz CRM-implementeringspartner
Salesforce.com, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA Leverantör av tjänster för marknadsföringslösningar
Email On Acid 5500 Greenwood Plaza Blvd, Suite 220, Greenwood Village, CO 80111, USA Tester och analyser av nyhets-brev
nexum ag Vogelsanger Strasse 321a, 50827 Köln, Tyskland SalesForce Marketing Cloud – implementeringspartner
Digital River GmbH Scheidtweilerstr. 4, 50933 Køln, Tyskland Försäljning av programvaruprodukter
SECONDRED Newmedia GmbH Peterstraße 5, 99084 Erfurt, Tyskland Marknadsföringstjänster
Hetzner Online GmbH Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Tyskland mybernette.com och challenge.bernina.com – leverantör av värdtjänster
medienwerkstatt ag Steinackerstrasse 8, 8583 Sulgen, Schweiz Hantering av kundtidningen inspiration
SIX Payment Services AG Hardturmstrasse 201, 8021 Zürich, Schweiz Betaltjänster via kredikort och PayPal på inspiration.bernina.com
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA olika marknadsföringstjänster
Wingify Software Private Limited 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien A/B-testning


Överföring av dina personuppgifter till andra tredje parter sker endast i den mån överföringen uttryckligen anges i denna sekretesspolicy eller av något av följande skäl:
 
 • Du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1.1 a i GDPR
 • om utlämnade av uppgifter krävs i enlighet med artikel 6.1.1 f i GDPR vid hävdande, utövande eller försvarande av rättsliga anspråk eller för att leverera vår webbplats och det inte finns någon anledning att tro att du har ett starkare legitimt intresse för att din information inte avslöjas,
 • i händelse av att utlämnandet är en rättslig skyldighet enligt artikel 6.1.1 c i GDPR.
 • Utlämnade är tillåtet enligt lag och måste ingå i ett avtalsförhållande med dig i enlighet med artikel 6.1.1 c i GDPR.

4. Cookies (kakor)

BERNINA använder kakor på denna webbplats. Kakor är små bitar textinformation, som lagras av din webbläsare (t.ex. Internet Explorer eller Mozilla Firefox) på din dators hårddisk och som tillåter flödet av specifik information till oss. Det betyder dock inte att vi omedelbart kan fastställa din identitet.
 
Å andra sidan tjänar användningen av kakor till att göra vårt erbjudande mer bekvämt för dig. Det är därför vi använder så kallade sessionskakor för att känna igen att du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats. Dessa raderas automatiskt efter att du har lämnat vår webbplats.
 
Dessutom använder vi också tillfälliga kakor för att förbättra användarupplevelsen. Dessa lagras under en viss tid på din enhet. Om du återkommer till vår webbplats för att använda våra tjänster upptäcker den automatiskt att du tidigare besökt oss, vilka uppgifter du angav och vilka inställningar du valde så att du inte behöver ange dem igen.
 
Å andra sidan använder vi kakor för att registrera statistiska uppgifter om användningen av vår webbplats och utvärdera den för att optimera vårt erbjudande till dig (se avsnitt 5 och 6 i denna sekretesspolicy). När du besöker oss igen, gör dessa kakor att vår webbplats automatiskt upptäcker att du tidigare har besökt oss. Dessa kakor raderas automatiskt efter varje bestämd tidsperiod.
 
De uppgifter som behandlas via kakor är nödvändiga för att skydda våra legitima intressen för ovannämnda ändamål liksom för tredje part i enlighet med artikel 6.1.1  f i GDPR.
Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina önskemål och vägra att till exempel acceptera kakor från tredje part eller alla kakor. Om du avstår från att använda kakor, kan din möjlighet att använda alla funktioner på denna webbplats till sin fulla omfattning vara begränsad.
 
Den rättsliga grunden för användningen av kakor är artikel 6.1.1 f i GDPR.

Du hittar mer information om de cookies vi använder i vår cookie-lista.

5. Webbanalys

a) Google Analytics
 
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Genom att använda Google Analytics vill vi säkerställa en behovsbaserad design och kontinuerlig optimering av vår webbplats samt statistiskt registrera användningen av vår webbplats för att optimera vårt erbjudande till dig. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1.1 f i GDPR.
 
Google Analytics använder så kallade ”kakor”, textfiler som är lagrade på din dator och möjliggör användningen av webbplatsen som ska analyseras. Informationen som genereras av kakan om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till och lagras på en Google-server i USA. Webbplatsen använder Google Analytics med ”_anonymizeIp()”-funktionen. Detta innebär att IP-adresserna behandlas i förkortad form så att det inte går att koppla dem till en person. I den utsträckning som en personlig hänvisning ingår i de uppgifter som samlas in om dig, exkluderas den informationen omedelbart och personuppgifterna raderas därmed direkt. Google har datacenter över hela världen (inom och utanför EU, USA). Vi vet inte om Google överför dina data till en server som finns utanför EU eller USA.
 
Google använder denna information på uppdrag av BERNINA för att analysera din användning av webbplatsen för BERNINA, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning (i synnerhet funktioner för att visa reklam, som remarketing, rapporter om visningar på Google Display-nätverket, integrering av DoubleClick Campaign-hanteraren och Google Analytics demografiska och intresserapporter).
 
Under vissa omständigheter kan Google analysera ditt användarbeteende på flera slutanvändarenheter (dator, smartphone, surfplatta etc.) och utvärdera det för BERNINA med hjälp av funktioner för flera enheter. För detta kan Google länka information som genereras av respektive slutanvändarenhet för att personligt annonsera med andra sådana uppgifter och med uppgifter från ditt Google-konto, om du har ett Google-konto och dina inställningar är inställda så att Google kan länka webbläsningshistoriken till Google-kontot och använda information från Google-kontot för att anpassa den reklam du får.
 
Du kan förhindra att Google Analytics-kakor sparas på din dator genom att välja relevanta inställningar i webbläsaren. Om du gör det kan det dock hända att du inte kan använda all funktionalitet på webbplatsen. Du kan också hindra Google från att samla in och bearbeta data som genereras av kakan om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) genom att hämta och installera webbläsarens insticksprogram, som är tillgängligt från följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 
Som ett alternativ till webbläsarens insticksprogram, eller i webbläsare på mobila enheter, kan du klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-kaka som hindrar Google Analytics från att samla in data från denna webbplats i framtiden (den här kakan fungerar bara i den här webbläsaren och för den här domänen, om du tar bort dina kakor i den här webbläsaren måste du klicka på den här länken igen): Klicka här för att ställa in opt-out-kakan.
 
Information om tredje part: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Villkor för användning: https://www.google.com/analytics/terms/, Översikt över dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv samt sekretesspolicyen: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

b) DoubleClick by Google
 
Den här webbplatsen använder marknadsföringsverktyget DoubleClick by Google, en del av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (”Google”). DoubleClick använder kakor för att placera annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att användaren ser samma annonser flera gånger. Google använder ett kak-id för att bestämma vilka annonser som körs i vilken webbläsare och kan därmed förhindra dem från att visas flera gånger. Dessutom använder DoubleClick kak-id för att registrera så kallade konverteringar, som är relaterade till annonsförfrågningar. Detta är fallet om en användare ser en DoubleClick-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och sedan köper något. Enligt Google innehåller DoubleClick-kakan inte någon personlig information.
 
På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles servrar. Vi har ingen kontroll över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som samlats in genom att använda verktyget från Google och informerar dig därför enligt vår bästa kunskap: Genom att integrera DoubleClick får Google information som du har fått åtkomst till på respektive del av vår webbplats eller genom att klicka på en annons från oss. Om du är inloggad på en Google-tjänst kan Google länka besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, finns det risk för att leverantören upptäcker och lagrar din IP-adress. Google har datacenter över hela världen (inom och utanför EU, USA). Vi vet inte om Google överför dina data till en server som finns utanför EU eller USA.
 
Du kan förhindra deltagande i denna spårningsmetod på olika sätt: a) Genom att ändra inställningarna i din webbläsares programvara i enlighet med detta. Genom att särskilt neka kakor från tredje part får du inte annonser från tredje parter. (b) Genom att ställa in din webbläsare att blockera kakor från domänen, vilket inaktiverar kakor som spårar konverteringar www.googleadservices.com, https://adssettings.google.com/?hl=sv. När du rensar dina kakor, raderar du även den här inställningen.  (c) Genom att använda länken https://www.aboutads.info/choices för att inaktivera intressebaserade annonser från leverantörer som ingår i den självreglerande kampanjen ”About Ads”. Den här inställningen raderas när du rensar dina kakor. (d) Genom att avaktivera dem permanent i Firefox-, Internet Explorer- eller Google Chrome-webbläsare med länken https://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi bör påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner i detta erbjudande i sin helhet.
 
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter ärartikel 1.1 f i GDPR. Mer information om DoubleClick by Google finns på https://www.doubleclickbygoogle.com och http://support.google.com/adsense/answer/2839090 samt i Googles allmänna dataskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv. Du kan också besöka webbplatsen för Network Advertising Initiative (NAI) på https://www.networkadvertising.org

c) Google Tag Manager​

BERNINA använder Google Tag Manager, en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Med hjälp av denna tjänst kan webbplatstaggar (taggar är små kodelement på webbplatsen som bland annat används för att mäta trafik och besökarnas beteenden) hanteras via ett gränssnitt. Själva Google Tag Manager (som implementerar enskilda taggar) är en domän utan cookies. Personliga uppgifter samlas inte in via Google Tag Manager. Dess enda syfte är att utlösa andra taggar, som i sin tur kan fånga data. Google Tag Manager har dock inte tillgång till dessa uppgifter. Om den är inaktiverad på domän- eller cookienivå fortsätter den att gälla för alla spårningstaggar som implementerats med Google Tag Manager.
 
Informationen i avsnitt 5. a) med avseende på Google som tredje part ska gälla med vederbörliga ändringar.

d) Användning av A/B-testning av Visual Website Optimizer

BERNINA-webbplatsen använder webbanalystjänsten Visual Website Optimizer av Wingify Software Private Limited, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien (”Wingify”), som används för A/B-test och test av flera versioner. Den här tjänsten använder kakor för att identifiera en användares webbläsare och för att analysera användningen av denna webbplats. Kakorna som placeras av Visual Website Optimizerv samlar inte in personuppgifter. Wingify använder denna information på våra vägnar för att utvärdera användarens användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla ytterligare tjänster relaterade till webbplatsaktivitet. 
 
Mer information om hur Visual Website Optimizer behandlar dina uppgifter finns på https://vwo.com/privacy-policy/. Du kan när som helst inaktivera Visual Website Optimizer-spårning genom att följa instruktionerna på https://vwo.com/opt-out/.

6. Användning av länkar på sociala medier

På vår webbplats använder vi länkar till våra profiler på sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Flickr samt YouTube för att öka medvetenheten om BERNINAs profiler.
 
Dessa tjänster ingår endast som länkar till relevanta sociala nätverk. Inga uppgifter kan överföras till leverantörerna av de sociala nätverken om du inte klickar på respektive länkar. Efter att du klickat på de inbäddade länkarna dirigeras du till respektive leverantörs sida. Först då överförs användarinformation till respektive leverantör.
 
Adresser till respektive leverantör och webbadresserna till deras meddelanden om datasekretess:
 
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; https://www.facebook.com/policy.php; ytterligare information om datainsamling: https://www.facebook.com/help/186325668085084, https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications och https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

b) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, ytterligare information om datainsamling: https://help.instagram.com/155833707900388.

c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy

d) Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv

e) Flickr: Oath, Inc., Oath, Inc. 770 Broadway Fl 4 New York, NY 10003-9558, USA, ytterligare information om datainsamling: https://policies.oath.com/ie/en/oath/privacy/products/flickr/index.html.

f) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; https://policies.google.com/privacy?hl=sv

7. Integration av videoklipp på YouTube

Vi har integrerat YouTube-videor från YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”) i vårt onlineerbjudande, som lagras på https://www.youtube.com och kan spelas direkt från vår webbplats. YouTube-videoklippen är integrerade i syfte att säkerställa en bekväm användarupplevelse på webbplatsen. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1.1 f i GDPR.
 
Alla YouTube-videor på vår webbplats är inbäddade i läget ”Förbättrad sekretess”, vilket innebär att inga uppgifter om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar upp videor. Endast när du spelar en video skickas följande data till YouTube. Det finns inget vi kan göra åt denna dataöverföring.

Genom att spela en video får YouTube information som visar att du har tillgång till motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs loggdata enligt avsnitt 2. a) i denna policy. Detta händer oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att detta ska associeras med din profil på YouTube, måste du logga ut innan du besöker vår webbplats. YouTube lagrar dina uppgifter som en användarprofil och använder den för annonsering, marknadsundersökning och/eller skräddarsydd webbdesign. En sådan bedömning utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för leverans av efterfrågestyrd reklam och för att informera användare på andra sociala nätverk om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av denna användarprofil och du måste kontakta YouTube för att göra detta.
 
YouTube är ett dotterbolag till Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen och YouTubes behandling av dessa uppgifter finns i Googles sekretesspolicy. Du hittar också ytterligare information om dina rättigheter och inställningsalternativ rörande skyddet av din integritet här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv. Google har datacenter över hela världen (inom och utanför EU, USA). Vi vet inte om Google överför dina data till en server som finns utanför EU eller USA.

8. Google Maps

På den här webbplatsen använder vi en tjänst från Google Maps av Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (”Google”). Detta gör att vi kan visa dig interaktiva kartor direkt på webbplatsen och att du enkelt kan använda kartfunktionen. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1.1 f i GDPR.

Genom att besöka webbplatsen får Google informationen som du har öppnat på motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs uppgifterna som anges under avsnitt 2. a) i denna policy till Google. Detta händer oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns något användarkonto. Om du är inloggad på Google kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto. Om du inte vill att detta ska associeras med din profil på Google, måste du logga ut innan du besöker vår webbplats. Google lagrar dina uppgifter som en användarprofil och använder den för annonsering, marknadsundersökning och/eller skräddarsydd webbdesign. En sådan bedömning utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för leverans av efterfrågestyrd reklam. Du har rätt att invända mot skapandet av denna användarprofil och du måste kontakta Google för att göra detta.

För att skydda dina uppgifter på bästa sätt har vi slutit ett bearbetningsavtal med Google.

Mer information om syftet och omfattningen av datainsamlingen samt Googles behandling av dessa uppgifter finns i Googles dataskyddspolicy. Du hittar också ytterligare information om dina rättigheter och inställningsalternativ rörande skyddet av din integritet här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv. Google har datacenter över hela världen (inom och utanför EU, USA). Vi vet inte om Google överför dina data till en server som finns utanför EU eller USA.

9. Datasäkerhet

När du besöker webbplatsen använder vi det vanligt förekommande TLS-protokollet (Transport Layer Security) i kombination med den högsta nivå av kryptering som stöds av din webbläsare. Vi vidtar också lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, delvis eller fullständig förlust, förstörelse eller mot obehörig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen. BERNINA kan dock inte garantera säkerheten för de uppgifter som överförs av dig som användare. All dataöverföring sker på egen risk.

10. Dina rättigheter

Du har rätten:
 

 • i enlighet med artikel 15 i GDPR, att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss. I synnerhet kan du begära information om bearbetningssyften, kategorin av personuppgifter, kategorier av mottagare som dina uppgifter har blivit utlämnade till, den planerade lagringsperioden, rätten till ändringar, radering, begränsning av bearbetning eller inkonsekvens, rätten till överklagande, uppgifternas ursprung i den mån de inte samlats in från oss och förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering och i förekommande fall beskrivande uppgifter om detaljerna
 • i enlighet med artikel. 16 i GDPR för att omedelbart begära korrigering av felaktiga uppgifter eller komplettering av personuppgifter som lagras av oss
 • i enlighet med artikel 17 i GDPR för att begära att dina personuppgifter som lagras av oss ska raderas, i den mån behandlingen inte är nödvändig för utövandet av rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig skyldighet av hänsyn till allmänintresset eller för hävdande, utövande eller försvarande av rättsliga rättigheter
 • i enlighet med artikel 18 i GDPR för att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, om du ifrågasätter att uppgifterna är korrekta, om behandlingen är olaglig, men du avvisar dess radering och vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden eller har inkommit med invändning mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i GDPR
 • i enlighet med artikel 20 i GDPR, för att ta emot dina personuppgifter, som du har tillhandahållit, i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller för att begära överföring till en annan ansvarig person
 • i enlighet med artikel 7.3 i GDPR, för att när som helst återkalla tillståndet som beviljats oss. Konsekvensen är att vi inte längre får fortsätta behandla uppgifter, baserat på detta samtycke, i framtiden
För att utöva ovannämnda rättigheter kan du skicka ett mejl till info@bernina.com eller skicka ett meddelande via kontaktuppgifterna som finns i det Juridiska meddelandet.

Rätt till invändning:
Om vi behandlar dina personuppgifter för att skydda legitima intressen i enlighet med Art. 6.1.1 f i GDPR samt i enlighet med Art. 21.1 i GDPR, har du rätt att göra invändningar mot denna behandling av skäl som härrör från din speciella situation. Du kan motsätta dig behandlingen av dina uppgifter för direkt marknadsföring, när som helst och utan anledning, enligt Art. 21.2 i GDPR. För att utöva din rätt till invändning räcker det med att skicka oss en informell anmälan, t.ex. via e-post till info@bernina.com.
 
Rätt till överklagande:
Om du anser att behandlingen av personuppgifter som gäller dig bryter mot Allmänna dataskyddsförordningen, i enlighet med Art. 77 i GDPR har du rätt att klaga till Dataskyddsmyndigheten.

11. Valuta och ändringar i denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy är för närvarande giltig och uppdaterades den 15 januari 2021.
 
Till följd av vidareutveckling av vår webbplats och våra erbjudanden, eller på grund av ändrade lagar eller myndighetskrav, kan det vara nödvändigt att ändra denna sekretesspolicy. Du kan när som helst granska och skriva ut den aktuella sekretesspolicyn på vår webbplats på https://www.bernina.com/privacy.