Bild: Innovation

Innovation

Att alltid uppfinna symaskinen på nytt

BERNINA har haft modernt tänkande som företagsmotto sedan långt före dataåldern. Den långa listan över BERNINAs innovationer börjar med uppfinningen av den första hålsömssymaskinen som gjordes av Karl Friedrich Gegauf år 1893.

De snabba förändringarna inom ekonomi, teknik, miljö och samhälle uppfattas som en utmaning av BERNINA. BERNINAs svar lyder innovationskraft, flexibilitet och prestationsvilja. Framsteg är den viktigaste hörnpelaren för BERNINA för att kunna spela med i främsta ledet inom symaskins- och textilteknik. För utan nya idéer för produkter och teknik skulle snart symaskinerna tystna.

De snabba förändringarna inom ekonomi, teknik, miljö och samhälle uppfattas som en utmaning av BERNINA. BERNINAs svar lyder innovationskraft, flexibilitet och prestationsvilja. Framsteg är den viktigaste hörnpelaren för BERNINA för att kunna spela med i främsta ledet inom symaskins- och textilteknik. För utan nya idéer för produkter och teknik skulle snart symaskinerna tystna.