Fem tips för att smörja din symaskin

Fem tips för att smörja din symaskin

Hur du smörjer din BERNINA

Här kan du ta reda på hur, hur ofta och var du ska smörja din BERNINA och vilken olja du ska använda. Smörjning utförs på olika ställen, beroende på griparsystem – oavsett om det är en BERNINA-, CB- eller roterande gripare.

Hur smörjer jag min symaskin?

Innan smörjning måste maskinen rengöras. Se inlägget ”Välmående för din symaskin”. Ta först bort spolkapseln och spolen (i 8-serien, endast spolen). Både BERNINA-griparen och CB-griparen kan tas bort. På maskiner med den roterande griparen och på 8-serien, kan detta endast göras av en auktoriserad återförsäljare, men det betyder inte att du inte kan rengöra och olja dem.

För nästan alla modeller finns det videor som visar hur man rengör och smörjer dem. På vissa modeller kan du se hur du smörjer dem direkt i maskinvägledningarna (till exempel B 790 Plus). För att göra detta, gå till ”Inställningar”, ”Maskininställningar”, ”Underhåll/Uppdatering”, ”Olja maskinen”.

OBS! Videor om rengöring och smörjning av din maskin finns under ”Videovägledningar” på sidan för din maskinmodell

Hur ofta ska jag smörja symaskinen? 


Den frågan finns det inte något egentligt svar på. Olika faktorer spelar roll: vad du syr och hur länge, om du broderar i höga hastigheter.
Det är viktigt att du smörjer din maskin regelbundet och inte bara när maskinen säger till dig att göra det. Om maskinen låter högt är det dags för lite underhåll! Du kan göra detta antingen efter ett projekt eller innan du startar ett projekt eller, om du arbetar på ett projekt under mycket lång tid, även under projektet.Var bör jag smörja min symaskin? 

Det beror på griparen i din symaskin. Om du inte är säker på vilket griparsystem din BERNINA har kan du jämföra spolkapseln och spolen i din maskin med illustrationerna på den här översiktssidan 

  • BERNINA gripare på maskiner i 4-, 5- och 7-serierna: i detta fall kan griparen tas bort. Även om hålen under stygnplåten ser frestande ut ska du INTE droppa olja dessa hål. En droppe (varken mer eller mindre) ska appliceras i griparbanan och en droppe vardera på den borttagna griparens filt. Denna video visar hur du gör detta.

  • För maskiner med roterande gripare, smörj maskinen enligt på bilden till höger.

  • BERNINA 8-serien: anvisningar om hur du smörjer din BERNINA 880 PLUS korrekt finns i denna video

 

 

Vilken olja ska jag använda på min maskin?


Använd alltid originaloljan från BERNINA. Det är en hartsfri och syrafri olja av hög kvalitet och med rätt konsistens. Om du har slut på oljan som medföljde ska du köpa en ny från din BERNINA-återförsäljare.

Om du använder matolja kommer du att göra mer skada än nytta för din symaskin eftersom oljan förvandlas till en tjock, klibbig massa efter applicering, vilket innebär att griparen inte längre kan gå smidigt och enkelt. Vi rekommenderar inga andra maskinoljor från återförsäljare eller nätbutiker. 

Viktigt:

Oljans konsistens varierar något beroende på gripare, så oljan till BERNINA-griparen ska inte användas till exempelvis roterande gripare. Om du har en overlockmaskin också, är oljan för den annorlunda än konventionell symaskinsolja.

 

Efter att du har smörjt din symaskin

Det är bäst att sy på en stuvbit efter smörjning. Ibland kan lite för mycket olja av misstag hitta vägen in i maskinen, och sömnad absorberar överskottsoljan. Om du inte har några stuvbitar till hands kan du ta bort nålen och tråden och sedan aktivera sömnadsfunktionen för att fördela oljan. På vissa modeller kan det vara nödvändigt att stänga av trådbevakningen. 

Naturligtvis är det nödvändigt att sätta tillbaka griparen och spolkapseln med spolen. Det sista inlägget om rengöring av din maskin visade en enkel metod för att sätta tillbaka griparen. Du kan se en annan metod i videon här.

Viktigt: Hålet i griparen måste vara i linje med den grå markeringen i griparbanan. Det är enklast om den markeringen är nära ”klockan 6”. Om den inte är det, kan du enkelt flytta den dit genom att trycka på nålstoppknappen två gånger (vissa modeller). Håll griparen på insidan med höger och vänster pekfingrar, med hålet i griparen vänt nedåt. Luta griparen något nedåt och för in den i griparbanan, där den fästs magnetiskt.

Regular news conveniently delivered to your mailbox

With our BERNINA Newsletter, we regularly inform you about upcoming events of BERNINA and our dealers. Simply subscribe to our newsletter and you will be informed immediately of each new offering.

Click here to subscribe