Hittaen BERNINA symaskinsomärrättför dig

Oavsett om detärensymaskinförnybörjareellerenavanceradsymaskin med broderifunktionförkrävandesyfantasterkan du härhitta den perfektasymaskinenförattuppnådinamål.

Upptäckmaskinernafrånbernette

Du kanske har massa idéer, men ingen symaskin som kan hänga med i din kreativitet. Här kommer de nya bernette-modellerna precis i tid!

Läs mer på bernette.com