Picture: Broderi Software ArtLink 6

BERNINA Broderi Software ArtLink 7

Ladda ned den gratis och sätt igång och brodera!

BERNINA Broderi Software ArtLink 7

Programvaran ArtLink för broderimaskinen erbjuder många användbara funktioner – ladda ned den gratis från BERNINA nu!

Bekvämt val av broderiram med ett musklick

Bekvämt val av broderiram med ett musklick

Till BERNINAs Broderi Software ArtLink 7 hör ett urval av broderiramar, där du kan välja en lämplig broderiram med ett musklick. Broderi Software visar dig en lista över lämpliga broderiramar och möjliggör på så sätt ett bekvämt direktval – en tidssparande funktion, som ser till att du alltid kan hitta passande ramar till ditt motiv och projekt.

Rutnät för största möjliga precision

Rutnät för största möjliga precision

Rutnätet hjälper dig att anpassa de utvalda broderimotiven noggrant och att redigera dem exakt. Dessutom visar broderiprogramvaran hjälplinjer, som gör att kan rikta in dina motiv exakt och känna igen dimensionerna på de valda motiven med ett ögonkast. Denna funktion garanterar en hög grad av kontroll under utformningen och hjälper dig till en korrekt bedömning av hur slutresultatet kommer att se ut.

Långsam omritning

Långsam omritning

Omritningsfunktionen på broderiprogramvaran BERNINA ArtLink 7 visar dig syförloppet på PC-bildskärmen, så att du kan kontrollera broderiförloppets gång redan före det första nålstygnet. På så sätt kan du ändra och korrigera stygnförloppet innan du genomför ditt projekt - ett praktiskt verktyg, som gör det möjligt för dig att undvika fel och som garanterar en optimal kontroll över broderiprocessen.

Skapa i broderivy

Skapa i broderivy

BERNINA boderiprogramvara BERNINA ArtLink 7 ger dig en rad redigeringsverktyg i broderivyn, som du kan använda för att redigera ditt broderimotiv. Redigeringen görs som i ett traditionellt grafikprogram och öppnas snabbt även för oerfarna användare, tack vare en översiktlig menynavigering. Därmed utgör BERNINA ArtLink 7 en optimal komplettering till din BERNINA broderimaskin och erbjuder dig dessutom kreativa verktyg för individuellt skapande i dina sy- och broderiprojekt. Rotering, ändring av skalan och spegling är klara med bara några få musklick och broderiprogramvaran låter dig att fritt zooma in och ut vyn för att enkelt korrigera detaljer eller bedöma helhetseffekten hos din design.

Justera trådfärger smidigt

Justera trådfärger smidigt

Broderiprogramvaran BERNINA ArtLink 7 är ett kraftfullt verktyg för visualisering och skapande av projekt, och passar brodöser med höga krav. Funktionerna för förhandsgranskning gör det möjligt för dig att säkert bedöma effekten hos dina färgkombinationer, innan du omsätter ditt verk i handling. Med de integrerade verktygen sker byte av trådfärg på nolltid, och vid urvalet av det rätta garnet stöder broderiprogramvaran dig genom att den visar garnindikatorer frånolika tillverkare på ett översiktligt sätt. På så sätt kan du vara säker på att resultatet motsvarar förhandsgranskningen – broderiprogramvaran säkerställer en perfekt matchning av design och genomförande.

Skriv ut förhandsgranskning av broderi

Skriv ut förhandsgranskning av broderi

Den gratis broderiprogramvaran BERNINA ArtLink 7 gör det möjligt för dig att skriva ut de utvalda motiven i originalstorlek. för att kunna bedöma deras effekt så verklighetstroget som möjligt. På så sätt kan du justera de valda färgerna innan du börjar brodera eller placera de utskrivna broderimotiven på ditt broderiarbete för att bättre kunna bedöma helhetsintrycket. Broderiprogramvaran skriver på kanten av grafiken ut de viktigaste uppgifterna gällande dina motiv, så att du också har en översikt över de nödvändiga garnen, när PC och broderimaskin är avstängda. På så sätt kan du, t ex när du planerar flera broderiprojekt samtidigt, även planera ditt materialbehov och påfyllningen av ditt garnförråd på bästa sätt. Dessutom innebär denna skrivfunktion ett utmärkt verktyg för att arkivera dina projekt eller byta ut med andra – särskilt praktiskt för framtida referens och återanvändning av dina broderimotiv.

Bild: Broderi Software ArtLink 6

Gratis nedladdningProgramvaran ArtLink för broderimaskinen erbjuder många användbara funktioner – ladda ned den gratis från BERNINA nu!

ArtLink 7

Support