Börja sy utan trådtrassel

Börja sy utan trådtrassel

Fem tips för en smidig start

När du börjar sy eller fortsätter att sy efter att tråden gått av, kan tråden ibland trassla sig under tyget. Maskinen kan till och med låsas och kugghjulsikonen kan visas på skärmen.

Följande tips kan hjälpa dig att avhjälpa problemet eller till och med undvika det helt. 


Är övertråden korrekt trädd?

Trådtrassel inträffar under tyget, så du kanske tror att undertråden är problemet och kontrollerar om spolen är korrekt placerad i spolkapseln eller till och med byter ut spolen. Men det brukar inte hjälpa eftersom orsaken vanligtvis inte är undertråden, utan övertråden!

Kontrollera därför alltid om övertråden är korrekt trädd. Med andra ord, är den korrekt placerad i förspänningen på övre delen av maskinens baksida, i trådspänningsbrickorna och i trådtilldragaren? Om den inte är det kommer övertråden inte att ha någon spänning utan dras ner med det allra första stygnet.

Du hittar videovägledningar om hur man träder maskinen på sidan för din maskinmodell

Hur du placerar övertråden korrekt

Om du använder den horisontella trådrullshållaren, se till att det inte finns något mellanrum mellan skumplastdynan, trådrullen och spolbrickan, för annars kan tråden lindas runt trådhållaren framför eller bakom trådspolen.

När du använder den vertikala trådrullshållaren måste skumplastdynan placeras under. Tråden kan annars dras ner av sin egen vikt och sedan lindas runt trådhållaren. 

OBS! I båda fallen går övertråden av och du kanske glömmer att höja syfoten när du trär tråden igen så övertråden kan hamna mellan trådspänningsbrickorna igen.

Var försiktig med knäspaken

Knälyft är ett praktiskt tillbehör som gör det möjligt att lyfta syfoten bara genom att trycka knäet mot knäspaken. Om man sitter för nära knäspaken kan man råka trycka lite på den, vilket kan innebära att syfoten alltid är lite lyft och övertråden spänns då inte tillräckligt. 

Ytterligare information om knälyft finns här.

Stänga av fäststygnsfunktionen

Maskinen är inställd på att sy fäststygn när du börjar sy. Det innebär att om du trycker på Trådklipp och sedan börjar sy igen, gör maskinen automatiskt fyra fäststygn på plats. 

För tunna tyger, kan det leda till att tyget dras ner precis vid kanten när du börjar sy.

Du kan dock stänga av fäststygnsfunktionen i inställningarna.
För att göra det, välj installationsprogrammet och gå sedan till ”Syinställningar”, ”Programmera Funktions-knappar/funktions-fält”, ”Trådklipp” och inaktivera fäststygn.

På maskiner i 8-serien

Den automatiska nålträdaren kan inte användas när du använder en tjockare tråd som övertråd eller när du använder tvillingnålen. När du börjar trä tråden visas ett fönster på skärmen med ikonen ”Manuell trädning” som du måste trycka på.

Tryck sedan på knappen ”Automatisk nålträdare” och trä därefter övertråden i nålen manuellt. En animering av hur det görs finns i maskinvägledningen under ”Trädning”, ”Trä tvillingnål”.
 

Ett litet tips för alla som börjar med en maskin i 8-serien: Skyddet ovanför nålen kan tas bort med det medföljande multifunktionsverktyget. Det gör det mycket enkelt att fastställa om övertråden verkligen befinner sig i upplockarspaken vid påträdning.

What should I do if the machine is still blocked?

Bild: Vändbar bomberjacka

  • Dra inte i tyget eller trådarna, eftersom det kan skada känsliga delar, till exempel trådklipparen.
  • Om möjligt, ta först bort syfoten och nålen.
  • Klipp sedan försiktigt av trådarna eller tyget ovanför stygnplåten med sax.
  • Öppna spolkapselområdet och ta bort spolkapseln. Vägledningen ”Rengöring av sydatorn” för din maskin visar dig hur. 
  • Kontrollera om det finns tilltrasslade trådar i spolkapselområdet genom att ta ut griparen.
  • Försök försiktigt att frigöra blockeringen genom att vrida handhjulet framåt.
  • Ta bort stygnplåten och kontrollera om det finns tilltrasslade trådar under stygnplåten och ta i så fall bort dem.
  • Sätt tillbaka griparen, spolkapseln, spolen och stygnplåten. 
  • Kolla att övertråden är korrekt trädd, om inte, trä om den.

Regular news conveniently delivered to your mailbox

With our BERNINA Newsletter, we regularly inform you about upcoming events of BERNINA and our dealers. Simply subscribe to our newsletter and you will be informed immediately of each new offering.

Click here to subscribe