Placera ett broderimönster

Placera ett broderimönster

Nio supertips

Hur placerar jag ett broderimönster för att det ska hamna exakt rätt? Dessa nio tips visar dig olika metoder för hur du får ett precist resultat med hjälp av mallar och funktioner, som placering med fyra skärningspunkter.

1. Använd broderimallen

1. Använd broderimallen

Du kanske har undrat över vad den transparenta mallen som medföljer alla broderiringar är till för. Den används för att spänna upp tyget så att det blir plant. Den indikerar broderiområdets mitt och yttre gräns. Instruktionsfilmen visar exakt hur mallen används.

På maskiner med funktionerna placering med två eller fyra skärningspunkter är det inte lika viktigt att tyget sitter exakt i ringen, eftersom det kan kompenseras av dessa två funktioner. För alla maskiner utan dessa funktioner gäller att ju rakare och mer precist tyget sitter i ringen, desto enklare blir placeringen.

Observera

Funktionerna i tips 2–5 är tillgängliga på alla broderi-kompatibla BERNINA-maskiner.
 

2. Aktivera motivets mitt

2. Aktivera motivets mitt

När tyget sitter spänt i ringen och ringen sitter i maskinen finns olika alternativ för att kontrollera och ändra mönstrets position. Med alternativet val av ring kan du aktivera motivets mitt. Markören hoppar från mönstrets början till dess mitt. Det hjälper om mönstrets mitt är markerat på ditt projekt.

Broderimönstret kan nu flyttas med hjälp av multifunktionsknapparna och placeras i önskad position. Om båda punkter är inriktade placeras broderimönstret exakt i mitten.

Därefter avaktiveras motivets mitt, annars kan de enskilda punkterna inte längre väljas i redigeringsskärmen (se tips 4).
 
En annan funktion i valet av ring är rutnätet: Om denna funktion är aktiverad visas en stor rosa markör först, som indikerar mitten av ringen. Om funktionen aktiveras en gång till visas ett rutnät. Rutnätet hjälper dig att flytta ett mönster (med multifunktionsknappar).

3. Kontrollera mönstrets storlek

3. Kontrollera mönstrets storlek

En annan praktisk funktion finns i informationsfönstret ( i ): En bock-symbol. Här kan du också välja motivets mitt (samma symbol som vid val av ring) och flytta mitten med hjälp av multifunktionsknapparna.

Pilarna uppe till höger kan användas för att följa mönstrets kanter i en rak linje (förutsatt att mönstret befinner sig inom broderiområdet) för att kontrollera storlek och position. Bli inte förskräckt om broderiarmen börjar röra på sig.

4. Absolut kontroll

4. Absolut kontroll

Med Absolut kontroll kan valfri punkt i mönstret väljas. Då placerar ringen sig själv så att nålen befinner sig exakt ovanför denna punkt.

Med utgångspunkt i att du vill kontrollera positionen för den översta snöflingan i mitten, välj denna punkt på skärmen. Som du kan se på bilden täcker markören området något, så det inte syns tydligt vilket stygn som är aktivt...

5. Zooma in

5. Zooma in

...Här kommer förstoringsglaset till användning! Du kan förstora mönstret fem gånger, så att du kan välja exakt de stygn du vill ha. Om ett annat stygn ska väljas som inte syns på grund av förstoringen kan vyn flyttas till motsvarande position, eller förminskas med förstoringsglaset med ett minustecken. Om symbolen med handen (över förstoringsglaset med ett minustecken) är aktiv flyttas endast vyn, inte broderimönstret. Om korset är aktiverat flyttas broderimönstret.

Observera

Funktionerna i tips 6–9 är endast tillgängliga på vissa broderi-kompatibla BERNINA-maskiner.
 

6. Placering med två skärningspunkter

6. Placering med två skärningspunkter

Denna funktion kan användas för att rikta in och rotera broderimönstret, vilket är perfekt om du inte har spänt tyget exakt i ringen. Filmen visar hur du använder funktionen placering med två skärningspunkter. Beroende på modell kan skärmen avvika från den som visas.

7. Placering med fyra skärningspunkter

7. Placering med fyra skärningspunkter

Med denna funktion kan du rikta in och rotera ett broderimönster, och även anpassa formen på broderimönstret efter projektet om hörnen inte passar helt. Det finns också en instruktionsfilm om denna praktiska funktion.

8. Laser

8. Laser

Lasern gör det enkelt och praktiskt att kontrollera var stygnet ska placeras. Nu slipper du vrida på ratten för att sänka nålen och se var stygnet är! Och eftersom lasern är så precis och fin har den fått namnet BERNINA Pinpoint Laser.

9. Oändligt broderi

9. Oändligt broderi

Oändligt broderi gör att du kan rikta in upprepningen av broderimönstret med referenspunkter. För broderikanter rekommenderar vi BERNINA Mega Hoop, som har utvecklats i detta syfte. Den är extra lång och har ett broderiområde på 150 x 400 mm, så att du inte behöver spänna lika ofta. ' För att se till att kanten är rak rekommenderar vi att du markerar linjer på tyget som gör det enklare att spänna upp projektet rätt. Användning av en broderimall rekommenderas för uppspänning (se tips 1).

 

När du har valt önskat broderimönster aktiveras funktionen oändligt broderi (symbol med tre fjärilar) i informationsrutan ( i ).

Maskinen beräknar automatiskt hur många upprepningar av broderimönstret som får plats inuti ringen och placerar dem där. Den lägger också till referenspunkter, som broderas sist och som fungerar som placeringsreferens (gula pilar).

Den första delen av kanten och referenspunkterna har nu broderats av maskinen. Tryck till slut på symbolen för oändligt broderi istället för på målflaggan.

Projektet måste nu spännas upp på nytt så att referenspunkterna fortfarande befinner sig i den övre delen av ringen. Bekräfta med den gröna bocken.

När projektet har spänts upp på nytt och ringen har satts in i maskinen kan nålen (eller lasern) placeras exakt över referenspunkterna. Se instruktionsfilmen om oändligt broderi för mer detaljerad information.

Letar du efter ännu mer inspiration?

Registrera dig då för det inspirerande nyhetsbrevet, det kostar inget, och missa inte nya mönster!

Gå till prenumeration på nyhetsbrev