Fem hälsotips för din maskin

Fem hälsotips för din maskin

Hur du rengör din maskin och tråduppfångaren

Ibland kanske du har problem med oregelbunden trådspänning eller att trådklipparen inte fungerar korrekt. Det är ofta ett tecken på att det är dags att rengöra maskinen igen.

Följande fem tips visar hur du kan göra något bra för din maskin:


Regelbunden rengöring av sydatorn

Spår av tyg, tråd och damm blir kvar på maskinen, även inuti maskinen. Ju mer du syr, desto fler rester blir det. Det inverkar negativt på trådspänningen och på sömnadsresultaten. Rengöring ska utföras oftare vid brodering, när maskinen går länge på hög hastighet.

Rengör och smörj därför maskinen antingen efter ett projekt eller före nästa projekt. Om ett projekt fortsätter under flera veckor behöver du också rengöra och smörja maskinen under projektet. 

Videor om rengöring av sydatorn finns under ”Videovägledning” på sidan för din maskinmodell

 

OBS! Vissa modeller har instruktioner också på maskinen. Gå till ”Vägledning” och sedan ”Felsökning” och ”Rengöring av sydatorn” 

Se upp för trådrester

Kontrollera om det finns trådrester någonstans i griparen eller griparbanan. Var noga med att kontrollera griparen, särskilt om det finns hoptrasslade trådar i spolkapselområdet och/eller kugghjulen visas på skärmen. Du kan ta reda på hur du tar bort hoptrasslade trådar inuti maskinen här.

Ta först bort spolkapseln och griparen. Vägledningen för din maskin visar hur man gör.

Trådrester kan också trassla in sig i de två silverfärgade kammarna på griparens drivenhet. Ta bort dem försiktigt med pincett. Använd inte andra vassa eller spetsiga föremål som nålar eller saxar, eftersom det kan skada griparbanan.

Använd mikrofiberduk och borste

Det är bäst att rengöra griparen, griparskyddet, griparbanan och griparens nedre del med en ren, torr mikrofiberduk, eftersom olja och ludd skapar klibbiga rester som inte kan tas bort med borste. Torka av griparen framifrån och bakifrån med mikrofiberduken, och även det utvikta ringformade svarta griparskyddet.

En borste är bättre för rengöring under stygnplåten.

Det finns flera metoder för att sätta tillbaka griparen. Här är ett exempel. Det är viktigt att placera griparen korrekt på griparringen: den vänstra spetsen på griparen måste vara i linje med den vänstra spetsen på griparringen. När griparringen är hopvikt, flyttas griparen magnetiskt till rätt position och klickar på plats.

Rengör tråduppfångaren

Trådrester och ludd kan göra att tråden inte längre skärs av korrekt eller att den inte skärs av alls när trådklipp är aktiverat. Det är därför desto viktigare att rengöra tråduppfångaren regelbundet.

Ta först bort syfoten, nålen och stygnplåten och sänk mataren. Gå sedan till ”Inställningar” och välj ”Maskininställningar”, ”Underhåll/Uppdatering” och ”Rengöra tråduppfångaren”.

Steg-för-steg-vägledningar visas – tänk på att alltid följa rätt ordning. Om till exempel tråduppfångaren redan är utdragen men nålen ännu inte har tagits bort, kommer den att vara i vägen. 

OBS! För att förlänga tråduppfångaren är det viktigt att först trycka på länken och sedan på knappen Trådklipp på maskinen som du använder för att klippa tråden. Denna vägledning visar hur du gör detta. 

Använd inte tryckluftsspray!

Använd inte tryckluft för att rengöra maskinen eller tråduppfångaren eftersom det kan blåsa in smuts i oåtkomliga områden på maskinen och endast kan tas bort av en tekniker.
En mikrofiberduk och borste räcker.

Naturligtvis kan du också låta maskinen rengöras professionellt av en specialiståterförsäljare. De rengör också områden som du inte kan komma åt.

Regular news conveniently delivered to your mailbox

With our BERNINA Newsletter, we regularly inform you about upcoming events of BERNINA and our dealers. Simply subscribe to our newsletter and you will be informed immediately of each new offering.

Click here to subscribe