BERNINA-fabriker

BERNINA-fabriker

Steckborn & Lamphun

BERNINA tillverkar sina symaskiner i två fabriker. I Steckborn, Schweiz, tillverkar vi symaskiner sedan 1893. Fabriken i BERNINA Thailand grundades 1990. I Thailand tillverkas BERNINA symaskiner från startnivå upp till 7-serien, medan BERNINA Schweiz fortfarande producerar toppmodern linjemaskiner och longarmmaskiner.
Manufacturing at BERNINA Thailand - Insights by Plant Manager Martin Rüetschi (04:31)

BERNINA i Steckborn, Huvudkontor

Steckborn-fabriken: tillverkning sedan 1893

Alla BERNINA:s symaskiner utvecklas, designas, förbereds som prototyper och testas i anläggningen i Steckborn.  Trots den starka schweiziska francen har inte Hanspeter Ueltschi, barnbarnsbarn till företagets grundare Karl Friedrich Gegauf, för avsikt att lämna denna produktionsanläggning. Den ömsesidiga närheten mellan utveckling, testning och montering är grundläggande för BERNINA-produkternas kvalitet.  Idag tillverkas alla symaskiner i övre prisklass i Steckborn-anläggningen och därifrån levereras de sedan över hela världen.  Förutom prototyper till symaskinerna i låg- och mellanprisklasserna tillverkas också delar till serieproduktion här.  Chassit till symaskiner i 8-serien görs också här.  Dessa produktionssteg sker på BERNINA Flextec-avdelningen där 20 standardpressarfötter och 130 pressarfötter för specialapplikationer också tillverkas.  Omkring en halv miljon pressarfötter produceras årligen vid Steckborn-anläggningen.

Över hela världen finns mer än 1200 anställda i BERNINA-familjen. Av dessa arbetar 300 i Steckborn (produktledning, forskning och utveckling, produktion, försäljning, marknadsföring, personal- och ekonomiavdelningarna samt styrelsen). Och de anställda ser sig också som medlemmar av BERNINA-familjen eftersom många har arbetat för BERNINA i 20, 30, 40 eller till och med 50 år.  Deras mångåriga erfarenhet visar sig i produkternas kvalitet.

Under 2012 moderniserades produktionen i Steckborn och byggnaden renoverades för att bli mer miljövänlig. Nya ergonomiska och tydligt arrangerade arbetsstationer gör arbetet mycket lättare. 

BERNINA Thailand

Swiss quality thanks to Swiss philosophy

BERNINA Thailand was founded in 1990. BERNINA Thailand produces the BERNINA sewing machines from entry level up to 7 Series, while BERNINA Switzerland still manufactures the top-of-the line machines B 880 PLUS. Also the smaller Q Series models are produced at BERNINA Thailand. In addition to producing sewing machines for the low and mid-range price ranges, the CNC production centres for parts production and the hook competency centre are located here. BERNINA Thailand is also able to maintain the high Swiss quality standards because the plant is under Swiss management on site. Strict quality checks are carried out in the assembly line and in a sewing lab. BERNINA Thailand works with the same Quality Value System as BERNINA International in Steckborn. Direct contact with the headquarters is a priority, despite the large distances involved.

Although BERNINA strives to keep production costs in general low and thus to weather the global economic challenges of today, BERNINA has a policy of social responsibility towards its Thai employees. Pay is above the minimum wage and BERNINA Thailand provides its employees with lunch and ensures a comfortable working environment through the use of air conditioning. A low staff turnover rate shows that the long-standing employees are satisfied with the conditions. Company owner Hanspeter Ueltschi decided to make Thailand a production location in 1990 due to its political stability.

BERNINA Thailand - Utökning av produktionsanläggningarna

Större, modernare, mer innovativt - BERNINA erbjuder produkter som alltid tillverkas med högsta kvalitetsanspråk och enligt senaste tekniska standarder. Därför värnar ägaren Hanspeter Ueltschi om att hans anläggningar alltid följer senaste produktionsstandarder, för att möjliggöra en innovativ, modern och snabb produktion. Det är anledningen till att BERNINA Thailand utökades med en tredje byggnad, som erbjuder ytterligare produktionsyta, som kan utökas på ett flexibelt sätt och som är effektivt och logistiskt optimerad.  Dessutom ger byggnaden ett förbättrat ESD-skydd och en energirik byggnadsstruktur. Den nya produktionshallen följer grundsatserna i "Lean-Manufacturing": okomplicerad, transparent tillverkningsprocess, korta transportvägar, enkel hantering, korta genomloppstider, låga mängder varor i arbete och pull-principen för tillhandahållande av material.
 
12 januari 2015 startades den nya tillverkningen tillsammans med hela familjen Ueltschi.

BERNINA Thailand – Installation av solcellspaneler

BERNINA Thailand har installerat 1 422 solcellspaneler på taket i sina produktionshallar. För BERNINA har skydd och bevarande av naturresurser hög prioritet. Vi är fast beslutna att bedriva verksamhet på ett ekonomiskt hållbart och framtidsorienterat sätt. Med en förväntad energiproduktion på 1 170 MWh/år och en förväntad systemlivslängd på 20 till 30 år kommer solpanelerna att avsevärt minska koldioxidavtrycket i vår verksamhet. Cirka 12 300 ton koldioxid kommer att undvikas under de kommande 25 åren.