Bild: Hållbarhet

Hållbarhet

BERNINA - ekologisk medvetenhet och miljöskydd

För BERNINA är det av yttersta vikt att hushålla hållbart och ekologiskt. Miljöbelastningar, såsom utsläpp och avfall, hålls så små som möjligt.

BERNINA-gruppen vill vid all verksamhet ta hänsyn till att de naturliga förutsättningarna för liv bevaras. Resursförbrukning undviks och minskas för att minska hela verksamhetens miljöbelastning, som utsläpp och avfall. Oundvikliga avfall återanvänds och återvinns miljöriktigt. De naturliga resurserna skonas genom att även miljöaspekterna beaktas redan under planeringsfasen av produkt- och organisationsprojekt. Regelbundet publiceras information som är nödvändig för att förstå miljöprestationen.

BERNINA är som ägarstyrt familjeföretag angeläget om att agera hållbart och förutseende även när det gäller ekonomin. Därför återinvesteras kassaflödet till stor del i utvecklingen av nya produkter. Sömnad har mycket att göra med hållbarhet, det får BERNINA-medarbetare ofta höra i sin konstanta dialog med kunderna. Den som syr själv istället för att köpa mode och accessoarer vill ha varaktighet och autenticitet. För dessa människor producerar BERNINA produkter som kännetecknas av äkta värden och som kan vara kunderna till nytta under många decennier.