Hållbarhet

Hållbarhet

BERNINA ekologisk medvetenhet och miljöskydd

BERNINA-gruppen vill vid all verksamhet ta hänsyn till att de naturliga förutsättningarna för liv bevaras. BERNINA är som ägarstyrt familjeföretag angeläget om att agera hållbart och förutseende även när det gäller ekonomin. Oundvikliga avfall återanvänds och återvinns miljöriktigt.

BERNINA är som ägarstyrt familjeföretag angeläget om att agera hållbart och förutseende även när det gäller ekonomin. Därför återinvesteras kassaflödet till stor del i utvecklingen av nya produkter. Sömnad har mycket att göra med hållbarhet, det får BERNINA-medarbetare ofta höra i sin konstanta dialog med kunderna. Den som syr själv istället för att köpa mode och accessoarer vill ha varaktighet och autenticitet. För dessa människor producerar BERNINA produkter som kännetecknas av äkta värden och som kan vara kunderna till nytta under många decennier.