BERNINA Stitchout App

BERNINA Stitchout App

Övervaka ditt broderi

 • Översikt i realtid
 • Stygnräknare, trådchecklistor med mera
 • Ta emot meddelanden och uppdateringar

BERNINA Stitchout App – broderi alltid till hands


Med appen BERNINA Stitchout kan du spåra hela broderiprocessen på din anslutna BERNINA broderimaskin på din smarta mobila enhet. Med aviseringar i appen och statusuppdateringar i realtid blir det mer flexibelt och bekvämt att brodera. Ta reda på mer om appens funktionalitet och läs de vanligaste frågorna nedan.

Vilka fantastiska funktioner väntar dig?

Översikt över broderimotiv

Förhandsgranska motivet, inklusive dess storlek, se hur mycket av motivet som redan har sytts eller använd demoläget.

Översikt över trådar

Du kommer att kunna se vilken nuvarande och nästa trådfärg ditt broderi har eller hur många stygn per färg som återstår. Du kan också granska din stygnposition i artistisk vy.

Meddelanden

Ta emot meddelanden när ditt broderi är klart, när en trådfärg behöver ändras eller om den går sönder, när anslutningen går förlorad eller när din maskin har stannat.

Vanliga frågor

BERNINA Stitchout-app

 1. Är min maskin en BERNINA 790 PRO? Ingen annan modell har för närvarande den här funktionen.
 2. Är maskinens WiFi påslagen?
 3. Är maskinen ansluten till önskat WiFi? Jämför med smartphone. WiFi-namnet (SSID) måste vara helt identiskt på både smartphone och maskin.
 4. Är maskinen i sömnadsläge? Först då kan anslutningen mellan maskin och smarttelefon ske.
 5. I en gäst-WiFi kan enheterna eventuellt inte ansluta till varandra.
 6. Är maskinen och smarttelefonen inloggade på samma WiFi? Stäng av WiFi och sätt på maskinen och smarttelefonen igen. Försök igen.

1. Är maskinen i sömnadsläge?

2. Om detta händer ofta, ange maskinen manuellt med SSID och lösenord. Se bruksanvisningen ”Ställa in WiFi-anslutningar”

3. WiFi tilldelar regelbundet IP-adressen på nytt och hittar därför inte längre maskinen. Slå av och på maskinen eller välj WiFi igen och ange lösenordet.

1. Smarttelefonen har ingen internetanslutning, varken via WiFi eller direkt. Aktivera internetanslutning.

2. Har WiFi internetanslutning? Måste vara påslagen, försök eventuellt att stänga av och slå på (återställ) routern.

3. Maskinen har ingen WiFi-anslutning (längre). Aktivera eller stäng av och sätt på maskinen.

1. Om smarttelefonen var i viloläge under broderandet måste maskinen anslutas i appen eller så måste Stitchout-appen startas om.

2. Om din smartphone inte längre är inom ditt WiFi-nätverks räckvidd kan broderiförloppet inte längre visas, du får bara meddelandena.

3. Om antalet stygn i broderimotivet överstiger 100 000 kommer förhandsgranskningen av mönster inte längre att visas.

1. I en gäst-WiFi kan enheterna eventuellt inte ansluta till varandra. Gästnätverk är utformade för att ansluta enheter direkt till internet.

2. Är maskinen och smarttelefonen inloggade på samma WiFi?

3. Har andra gäster samma problem? Det beror på gästernas WiFi-inställning.

WiFi-anslutning

 1. Är min maskins WiFi aktiverat/inloggat?
 2. Är min router påslagen? Att kolla: Är min smartphone eller annan enhet ansluten till mitt WiFi-nätverk och fungerande? Indikeras vanligen med lysdioder på routern.
 3. Är min router aktiverad på 2,4 GHz? Om inte, slå på/aktivera 2,4 GHz på routern. Många smartphones visar i WiFi-inställningarna vilka frekvenser som är inställda. För att kolla, åtkomst via webbläsare är vanligtvis nödvändigt, annars kan tjänsteleverantören tillhandahålla information.
 4. Maskinen är för långt borta från routern! Jämför med din smartphone (Visa signalstyrkan på skärmen) och, om nödvändigt/möjligt, placera maskinen närmare routern. Detta är åtminstone för verifiering.
 5. Är min WiFi dolt SSID? Om så är fallet, ställ in konfigurationen på synlig, alternativt kan SSID matas in manuellt i maskinen, se instruktionerna för inställning av WiFi-anslutningar.
 6. Stäng av och slå på WiFi-routern igen.
 7. När du har bytt namn på maskinen i installationsprogrammet måste maskinen vara avstängd och påslagen så att anslutningen kan aktiveras och etableras.
 1. Har routern ett filter för MAC-adresser? I så fall,
 2. lägg till maskinen i MAC-adressfiltret eller
 3. aktivera/inaktivera MAC-adressfiltret i routern.
 4. Om WiFi-nätverket är ett företagsnätverk kan en starkare kryptering krävas, t.ex. WPA3 Enterprise. BERNINA-maskinen kan inte göra detta, den stöder WPA2 och WPA3 Personligt.
 5. Ange lösenordet för önskat WiFi-nätverk (SSID) igen.
 6. Stäng av och slå på WiFi-routern igen.
 7. När du har bytt namn på maskinen i installationsprogrammet måste maskinen stängas av och slås på för att anslutas.

OBS! MAC-adressen visas endast när WiFi är aktiverat i maskinen.

WiFi Beteckningen på standardiserad trådlös dataöverföring i LAN
LAN Lokalt datanätverk för datorer och andra digitala enheter
Router En enhet som ansluter LAN till internet
Relä En enhet som ökar det trådlösa avståndet i WiFi-nätverk utan att vara ansluten till routern med datakabel.
Åtkomstpunkt En enhet som utökar WiFi-nätverket. Enheten är ansluten till routern med en LAN-kabel
SSID Beteckningen på WiFi-nätverket
MAC-adress En unik kod för varje enskild enhet som är/kommer att vara ansluten till internet
IP-adress Den tilldelade unika datadressen för en enhet på internet.
DHCP Den dynamiska tilldelningen av IP-adresser i ett nätverk
WPA2, WPA3 Krypteringsmetoden för radiolänken i ett WiFi-nätverk.
2,4 GHz Ett definierat frekvensband med 11 till 14 kanaler (beroende på land)
IEEE 802.11 b/g/n Fastställande av standarder för trådlös datakommunikation som används för WiFiKänner du till BERNINA-appen?

Gör sömnaden lika mobil som du med BERNINAS allt-i-ett-app. Utforska hela produktsortimentet och få en överblick över tillbehör som du redan har eller vill köpa. Hitta din närmaste butik eller låt dig inspireras av bloggen.

Läs mer