artista 640

Sy, brodera och kvilta med precision

Bild: BERNINA artista 640

artista 640

Sy, brodera och kvilta med precision

Denna produkt finns inte längre

BERNINA artista 640 – sy, brodera och kvilta i precision

artista 640 är en högutvecklad symaskin med omfattande nytto- och dekorsömsprogram för sömnad. Med broderimodultillvalet och en BERNINA broderiprogramvara blir den till det perfekta broderisystemet. Tack vare tillvalet BERNINA StygnRegulator är maskinen också en förstklassig kviltare. Dessutom erbjuder artista 640 ett, jämfört med artista 630, större utbud av stygntyper, stygnmönster och alfabet. Den har även en automatisk trådavskärare samt en undertrådsindikator. Attraktiva dekorsömmar med upp till 9 mm stygnbredd kan sys och därmed är artista 640 en högutvecklad symaskin.

 • BERNINA StygnRegulator (tillval)

  BERNINA StygnRegulator (tillval)

  Den sensationella världsnyheten, som förenklar frihandskviltningen: BSR, BERNINA StygnRegulator. Denna syfot garanterar en jämn stygnlängd också vid en variabel syhastighet. Det speciella är att BSR-foten dessutom kan sy sicksacksöm!
 • Stor pekskärm i färg

  Stor pekskärm i färg

  Visar all viktig information på varje meny: stygnbredd och -längd, syfotstryck, matar- och nålposition. Animeringar i användargränssnittet möjliggör en intuitiv användning.
 • Broderianimering

  Broderianimering

  Med hjälp av broderianimeringen kan du följa alla steg stygn för stygn på färgbildskärmen, även mönsterkanten visas för dig.
 • Multifunktionsknappar

  Multifunktionsknappar

  Sy och brodera på det lätta sättet – via multifunktionsknapparna kan stygnlängder och stygnbredder justeras. Inom broderiområdet kan du steglöst ändra mönstrets skala, positionera, rotera och även arbeta med det i handledningen online. Med det nya användargränssnittet är alla inställningar synliga med detsamma.
 • Start-/stoppknapp och hastighetsreglage

  Start-/stoppknapp och hastighetsreglage

  Perfekt: start-/stoppknappen och hastighetsreglaget På så sätt kan du sy utan fotpedal - en riktig lättnad vid långa sömmar och kviltningsarbeten. Med hastighetsreglaget kan du justera hastigheten efter dina egna behov.