artista 730

artista 730: en sydator för de högsta anspråken

Picture: BERNINA artista 730

artista 730

artista 730: en sydator för de högsta anspråken

Denna produkt finns inte längre

Egenskaper och funktioner

  • Sömnad och kviltning
  • Broderi
  • Allmänna funktioner
Maximal syhastighet 900
Maximal stygnbredd i mm 9
Maximal stygnlängd 5
Nålpositioner 11
Sidomatning
Automatiskt knapphål/ Längdmätning för knapphål
Manuellt flerstegsknapphål
USB-port för USB-minne
Minne (korttidsminne)
Historik (de senaste stygnen som sparats)
Sömnadsguide
Funktion för mönsterbörjan/mönsterslut
Spegelvänd
Ändra mönsterlängd
BSR-funktion
Monogram (endast vid tvärmatning)
Antal sömmar totalt (inkl. alfabet) 1023
Sömnadsalfabet 6
Dekorsömmar totalt 396
Knappisyningsprogram
Knapphål (inkl. öljetthål) totalt 10
Nyttosömmar totalt 26
Dekorsömmar vid fullständig sidomatning 89
Kviltsömmar 31
Stoppningsprogram 2
Maximal broderihastighet (stygn per minut) 680
Friarmsbroderi
Integrerade broderimönster 21
Broderialfabet 10
Mönsterbearbetning på skärmen: spegla, rotera, skala
WordArt
Minne för egna broderimönster
Format för broderimönster .ART
Kontroll över broderiförlopp
Färgpekskärm
Multifunktionella vridknappar
Manuell trådavskärare 3
Stygnförändring medan du syr
Griparsystem RL

Griparsystem

Griparsystemen i BERNINAs symaskiner utvecklas ständigt år för år. CB-griparen, den traditionella BERNINA-mekanismen som ger BERNINAs legendariska stygnkvalitet med 5,5 mm bredd.

BERNINAs roterande gripare erbjuder samma stygnkvalitet vid 9 mm stygnbredd och övervakning av spoltråden.

Den innovativa BERNINA-griparen håller legendarisk BERNINA-stygnkvalitet på 5,5 mm och 9 mm stygnbredd. Spolkapseln går lätt att placera och har stor kapacitet, vilket är idealiskt.
Spola upp medan du syr/broderar
BERNINA frihandssystem (FHS)
BERNINA fotpedal med nålstoppsfunktion
Nålstopp uppe/nere
Automatisk trådavskärare
Undertrådsindikator
Övertrådsindikator
Sy med handledning
Hjälp på skärmen

Support för BERNINA artista 730

För att du ska ha glädje av din BERNINA så länge som möjligt, rekommenderar vi att du läser de detaljerade bruksanvisningarna. Mer supportinformation och uppdateringar av firmware finns på supportsidan.

LADDA NER MANUAL Supportsida BERNINA artista 730

Personlig rådgivning i din lokala BERNINA butik

Över 2 000 BERNINA butiker världen över erbjuder värdefulla tjänster till alla våra kunder. Din lokala BERNINA butik finns där för att hjälpa dig, med råd om vilka maskiner och tillbehör som passar bäst för dina behov, ett urval av BERNINAs broderiprogramvara samt för att serva din BERNINA.