Broderinål

za broderi.

Lämpliga maskiner
Lämpliga material Vävt tyg (lätt, medel, tungt)
Lämpliga projekt Broderi
Nåltjocklek NM 75/11 - 90/14
Obs!
Alla modeller och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i både funktioner och design.