Stretch tvillingnål

za dekorsömnad.

Lämpliga maskiner
Lämpliga material Stickat
Lämpliga projekt Fållar och kantstickning , Dekorsömnad
Nåltjocklek NM 75/2.5, 75/4.0
Obs!
Alla modeller och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i både funktioner och design.