Stoppfot # 9

För quilting och lagning av hål

Bild: Stoppfot # 9

Stoppfot # 9

För quilting och lagning av hål

Med stoppfot # 9 lyckas stoppningsarbeten på mindre hål och rispor nästan av sig själva. Tack vare hoppmekanismen med den vertikala fjädern trycker foten fast tyget. Därigenom förhindras att materialet dras upp och en snygg stygnbild garanteras.

Stoppfot # 9 lämpar sig tack vare den speciella formen även mycket bra för frihandsbroderi, kviltning samt för tillverkning av attraktiva spetsar och monogram.

Upptäck din stoppfot # 9 för stoppning och broderi i det omfattande tillbehörssortimentet från BERNINA.

Obs!
Alla modeller och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i både funktioner och design.