Bild: BERNINA-certifikation

Certifierat företag

Översikt av BERNINA:s certifikat

BERNINA:s produktionsanläggningar, både i Steckborn och Lamphun, är ISO-certifierade.  BERNINA innehar följande certifikat:

Anläggningen i Steckborn

ISO 9001: 2008
BERNINA innehar ISO 9001-certifikatet eftersom det garanterar hög kvalitet och en hög kundvänlighet. Detta kvalitetsstyrningssystemet omfattar följande områden: ledningsansvar, resursförvaltning, produktframtagning, mätning, analys och förbättring.

OHSAS 18001: 2007
Detta certifikat anger normerna för hälsa och säkerhet. BERNINA sätter ett högt värde på välbefinnande hos medarbetarna och alla besökare på huvudkontoret i Steckborn. Tack vare genomförandet av OHSAS-standarderna har det exempelvis skett en väsentlig minskning av antalet olyckor, vilket även innebär färre driftstopp.
 
IQNet/SQS:
Detta certifikat bekräftar att BERNINA besitter ett omfattande ledningssystem vars kvalitet framgår av de certifieringar som redan nämnts ovan.

Anläggningen i Thailand

BERNINA Thailand har också ett omfattande system för kvalitetsstyrning och är likaså ISO 9001-certifierat.