Vanliga frågor om DesignWorks-uppdatering V7571

Vilken DesignWorks-version är kompatibel med mitt operativsystem?

BERNINA har två DesignWorks-versioner tillgängliga för nedladdning:

 • V7570 Full version för Windows XP, Vista 7 och 8.1
 • V7571 Uppdatering för Windows 10, men också kompatibel med Windows 7 och 8.1
Den senaste DesignWorks-uppdateringen (V7571) installeras utöver den fullständiga versionen (V7570). Den innehåller ett nytt urval av enheter och har lagt till broderiramarna Midi och Maxi bland valen.

Picture: FAQs for DesignWorks

Hur fungerar de nya enhetsvalen?

Enhetsvalen har reviderats helt och hållet. Nu kan du välja bland alla fyra överföringsalternativ:

 • EXP – Överför till USB-minne
 • Needle – Direkt överföring till maskinen via USB-kabel
 • Deco – Överför till USB-minnet för Deco-maskiner
 • Serial Port – Direkt överföring till maskinen via serieport
 
CutWork är kompatibel med alla maskiner med broderikapacitet, medan PaintWork och CrystalWork endast är kompatibla med vissa maskiner. Ytterligare information om kompatibilitet finns i den senaste BERNINA-tillbehörskatalogen.
 
OBS! Det går inte att ansluta till artista 200/730, även om nålikonen inte är gråtonad. För att överföra motivet till maskinen måste du exportera mönstren till ett USB-minne.

Varför kan jag inte välja ikonen Fyll i objektegenskaperna?

Så länge du inte har valt någon fyllnadsfärg kan du inte välja fyllningen. Fyll därför objektet med en färg från paletten för att kunna välja den.

Varför har färglådorna i paletten två områden?

För att de är multifunktionella. Med det övre området kan du färga konturen och med det nedre kan du fylla ditt objekt.

Picture: FAQs for DesignWorks

Hur exporterar jag ett CrystalWorks-motiv?

För CrystalWork är ikonerna Spara och Exportera till BERNINA gråtonad eftersom de inte fungerar i det här fallet. Använd istället dialogrutan Fil > Exportera > Crystals till maskin ...

Picture: FAQs for DesignWorks

Vad kan jag göra när mina exportikoner är gråtonade?

I vissa sällsynta Windows 8.1-installationer finns det ”Rättighetsproblem” som inte tillåter BERNINA DesignWorks och EConPC-programvaran att kommunicera. Genvägen som kan hämtas nedan kör programvaran med administrativa rättigheter, vilket löser problemet omedelbart.
 
Genväg Windows 8.1 64 bit
Genväg Windows 8.1 32 bit

 1. Extrahera genvägen från zip-filen på skrivbordet och kör programvaran genom att dubbelklicka på den.
 2. Tillåt Windows att köra programvaran.
 3. Därefter kan du exportera till BERNINA-maskinen via EConPC.
 
VIKTIGT: Radera INTE BERNINA DesignWorks aktuella skrivbordsgenväg som installationen lagt till. Genvägen behövs för att programvaran ska fungera korrekt.

Picture: FAQs for DesignWorks

Hur skickar jag motiv direkt från dator till maskin?

Genom enhetsvalet kan du direkt skicka mönster till maskinen med hjälp av en USB-kabel.
 
Om du får felmeddelandet ”Anslutningen misslyckades” måste du manuellt starta datorn via maskingränssnittet, kallat Universal Communication Server (UCS). Gå till Aktivitetshanteraren > Tjänster > UCS > Högerklicka > Starta.
 
För artista 200- eller artista 730-maskiner som använder Windows Mobile Device Center måste du följa stegen nedan:

 1. Gå till Windows Start och skriv ”cmd” på kommandoraden.
 2. Högerklicka på ”cmd.exe” och ”Kör som administratör”.
 3. Gå till den första raden och tryck på Enter. 
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f
 1. Gå till den andra raden och tryck på Enter.
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm /v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f
 1. Starta om datorn. Detta gör det möjligt för Windows Device Center att fungera. Om det inte fungerar startar du UCS-tjänsten som beskrivs ovan.

Picture: FAQs for DesignWorks

Varför är det inte möjligt att skicka motiv till artista 200 eller artista 730 via USB-kabel?

Dessa maskiner behöver ART-formatet för direktbroderi. Eftersom DesignWorks endast exporterar EXP fungerar inte direktanslutningen och felmeddelandet ”Funktionen stöds inte” visas. Lösningen för att överföra motivet till din artista-maskin är att exportera motivet till ett USB-minne på 1 GB.

Varför ser jag namn på gamla broderiramar i slutet av listan?

Problemet påverkar broderiramarna Maxi och Jumbo eftersom de döptes om i uppdateringen. Motiven som sparades av DesignWorks behåller viss raminformation i den sparade filen. Innan uppdateringen som ändrade namn på broderiramarna i listan, sparades motiven med de gamla ramnamnen. När du öppnar en äldre fil med ett gammalt ramnamn, matchar programmet därför inte något av de nya namnen utan lägger bara till det gamla ramnamnet som en anpassad broderiram.
 
För att ändra det gamla namnet väljer du bara den nya broderiramen och sparar motivet.