Picture: BERNINA Symaskiner

BERNINA symaskiner

BERNINA symaskiner

BERNINA symaskiner går som regel i arv från generation till generation, och många av dessa gamla maskiner används fortfarande flitigt. Denna sektion innehåller de bruksanvisningar, som desvärre inte längre kan fås i tryck. Bruksanvisningarna kan laddas hem och printas ut, så du fortfarande kan få mest möjliga ut av ditt värdefulla arvegods! Notera att vissa bruksanvisningar enbart finns på engelska!