Nånyadimensioner med DesignWorks-verktygen

Nånyadimensioner med DesignWorks-verktygen

Upptäcknyamöjligheter

  • Det är bara att installera verktygen istället för nålen
  • Kreativa projekt med broderimodulen 
  • Måla med PaintWork-verktyget
  • Klipp med CutWork-verktyget
  • Strassmönster i CrystalWork
Video abspielen
Lär dig hur du kananvända din sy- ochbrodermaskinförattklippaut former, målafärggladamönsterellerskapapersonligamotiv med strass
Image: DesignWorks Tools

BERNINA DesignWorks Software-paket

Upptäck ännu fler kreativa möjligheter med DesignWorks Software-paketet!

Först skapar du eller redigerar dina motiv på datorn och använder sedan specialverktyget för att måla eller klippa ut mönstret på din maskin.

BERNINA DesignWorks Software-paket

Nå nya dimensioner med DesignWorks-verktygen

DesignWorks-verktygen är enkla att installera på sy- och broderimaskiner – det är bara att installera verktyget i stället för nålen. Använd sedan broderimodulen för att öppna nya kreativa dimensioner – du kanske själv blir förvånad!