Flerspolehållare

Snabbt och lätt att komma åt och att byta tråd

Bild: Flerspolehållare
.

Flerspolehållare

Snabbt och lätt att komma åt och att byta tråd

Hållaren för flera trådrullar kan utan några större ansträngningar fästas på olika symaskiner och utan problem även flyttas dagligen mellan två maskiner. Totalt har hållaren plats för 15 trådrullar och gör därigenom att du snabbt har åtkomst till trådar i olika färger. Om enstaka trådstift avlägsnas från hållaren ges vid behov plats för större trådrullar samt trådkoner. Sy-, broderi- och kviltprojekt kan förverkligas effektivt med hållaren.

Den snabba åtkomsten till ett brett färgsortiment av trådar underlättar oerhört, exempelvis vid broderimotiv i flera färger.

Ytterligare en fördel är trådstyrningen på trådrullehållaren, som kan justeras uppåt: Trådens väg fram till nålen är längre. Svåra trådar som metalltrådar kan då redas ut redan innan sömnad.

Obs!
Alla modeller och tillbehör är inte tillgängliga i alla länder. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i både funktioner och design.