Bild: Innovation

Innovation

Att alltid uppfinna symaskinen på nytt

BERNINA har haft modernt tänkande som företagsmotto sedan långt före dataåldern. Den långa listan över BERNINAs innovationer börjar med uppfinningen av den första hålsömssymaskinen som gjordes av Karl Friedrich Gegauf år 1893.

De snabba förändringarna inom ekonomi, teknik, miljö och samhälle uppfattas som en utmaning av BERNINA. BERNINAs svar lyder innovationskraft, flexibilitet och prestationsvilja. Framsteg är den viktigaste hörnpelaren för BERNINA för att kunna spela med i främsta ledet inom symaskins- och textilteknik. För utan nya idéer för produkter och teknik skulle snart symaskinerna tystna.

De snabba förändringarna inom ekonomi, teknik, miljö och samhälle uppfattas som en utmaning av BERNINA. BERNINAs svar lyder innovationskraft, flexibilitet och prestationsvilja. Framsteg är den viktigaste hörnpelaren för BERNINA för att kunna spela med i främsta ledet inom symaskins- och textilteknik. För utan nya idéer för produkter och teknik skulle snart symaskinerna tystna.

Bild: Innovation

Innovationsidéer

Sömnad innebär kreativitet och innovation – innovation är det som driver BERNINA. Det är därför vi är glada när du får möjlighet att inspirera oss med din egen erfarenhet genom att skapa nya produkter eller kurser.

Berätta för oss om dina idéer inom sömnad, broderi, kviltning, tillbehör, nya tekniker och kursidéer.

Innovationsidéer