Bild: Lansering av BERNINA 830: BERNINA presenterar ett sy- och broderisystem i toppklassen

Mediameddelanden

2011 arkiv

Lansering av BERNINA 830: BERNINA presenterar ett sy- och broderisystem i toppklassen

Topprestation från BERNINA: Det traditionsrika schweiziska företaget lanserar en sy- och broderidator i toppklassen.

BERNINA 830 är en oslagbar sy- och broderidator. Med en sy- och broderihastighet på mer än 1 000 stygn per minut, en längd på 60 cm och otaliga nya, patenterade egenskaper, som förenklar och berikar sömnad och broderi, är den större, snabbare och innovativare än alla andra BERNINA. Det tog 6 år att utveckla BERNINA 830. I april lanseras det nya flaggskeppet för den schweiziska symaskintillverkaren i Europa.

«BERNINA 830 är den bästa maskinen som någonsin lämnat vår fabrik», säger Claude Dreyer, VD i BERNINA Textile Group. Men BERNINAs historia är allt annat än innovationsfattig. Från 1892, då firmagrundaren Karl Friedrich Gegauf lanserade den första hålsömssymaskinen på marknaden, till 2002, då världens första sy- och broderidator med Windows operativsystem presenterades, väckte BERNINA om och om igen uppseende med produkter som låg före konkurrenterna med mer än en stygnlängd. Från den långa raden av enastående produkter som har gjort BERNINA till ett schweiziskt kultmärke sticker den nya BERNINA 830 klart och tydligt ut. «BERNINA 830 har en unik karaktär», säger Claude Dreyer. «De tekniska utmaningarna i utvecklingen var enorma. 50 miljoner schweizerfranc har vi satsat i utvecklingen av det nya flaggskeppet. Den 20 mars 2009 lanseras flaggskeppet vid mässan Haushalt & Hobby (Hushåll & hobby) i Köln. Från och med april räknar man med att symaskinen finns i den europeiska fackhandeln.

Sann storhet

Första kontakten med «åtta-trettio-maskinen»: När man öppnar kåpan på BERNINA 830:s framsida åker undertrådsspolen fram ur det belysta inre utrymmet med ett tyst surrande. Och vilken spole det är! Nästan 90 m av en standardsytråd får plats på trådbäraren som har iögonfallande svart-vit design – omkring 40 procent mer än spolen i den hittills största hushållssymaskinen. Även övriga mått spränger alla vardagliga ramar: Friarmen skjuter ut 40 cm från arbetsytan. Till höger om nålen finns mer än 30 cm fritt utrymme för att manövrera symaterialet. Därmed kan man utan problem breda ut och flytta på tyget under nålen. Vid brodering är «åtta-trettio-maskinen» också är normgivande: Broderiramen "Jumbo-Hoop" erbjuder en broderiyta på 40 x 26 cm. Det betyder att stora motiv kan broderas utan att ramen behöver bytas.
Man måste inte vara någon professionell sömmerska för att konstatera att BERNINA 830 är något utöver det vanliga. Designspråk, material och bearbetningskvalitet visar tydligt: Denna apparat är mer än en hushållshjälp. Det är en produkt, som står för äkta värden som framstående kvalitet, hög funktionalitet och lång livstid, som möjliggör gränslös kreativitet och som demonstrerar en särställning genom yttre storhet. Sin sanna storhet visar BERNINA 830 dock först när den träder i aktion. Även vid högsta hastighet  – 1 100 stygn per minut i syläget och 1 000 stygn per minut i broderiläget – ger den en perfekt stygnbild, typisk för BERNINA. Till de många ytterligare höjdpunkterna hör bland annat riktningssömnaden runt om (360 grader, som kan ställas in i 1-gradsenheter), syfotsregleringen med automatisk tygtjockleksdetektering, den programmerbara fästfunktionen, BERNINAs integrerade övermatare som kan fällas fram och tillbaka och som gör det barnsligt enkelt att sy ihop oregerliga material, den integrerade BERNINA StygnRegulator som reglerar stygnlängden beroende på syhastighet och sist men inte minst den helautomatiska nålträdaren: ett knapptryck, och övertråden förs som av en osynlig hand genom nålsögat.

Innovation som tradition

BERNINA har ryktet att tillverka sy- och broderisystem som håller i många generationer. Samtidigt förmår företaget om och om igen att entusiasmera kunderna med revolutionerande produkter. Den första symaskinen med integrerad styrkula, den första datorsymaskinen med Windows CE eller BSR-systemet, som reglerar stygnlängden beroende på syhastigheten, är exempel på exklusiva funktioner från företaget BERNINA. "Genom innovation lyckas vi försvara vår ställning på den starkt koncentrerade globala symaskinsmarknaden och stärka märket BERNINA", så beskriver VD Claude Dreyer betydelsen av kontinuerlig förnyelse. BERNINA 830 kommer att bidra med sin andel till att denna strategi lyckas. 2002 påbörjades utvecklingen av den. Med över 70 nya funktioner, 15 nya patent och innovativ programvara vittnar nu den färdiga maskinen om innovationskulturen hos traditionsföretaget i Steckborn. «Vi har inte backat för någon ansträngning»,

förklarar Claude Dreyer. BERNINAs strategi är inriktad på långfristighet och hållbarhet. «Om vi är övertygade om den strategiska och ekonomiska nyttan i ett projekt är vi även beredda att genomföra investeringar som kommer att löna sig först i framtiden.»

Det rekommenderade slutförsäljningspriset för BERNINA 830 i Tyskland är EUR 7 499,00. För detta belopp får kunden ett sy- och broderisystem som är normgivande vad gäller alla viktiga egenskaper.

Enastående kvalitet made in Switzerland

Som schweiziskt företag med internationell inriktning är BERNINA idag representerat i 50 länder med 1 110 medarbetare. I sätet i Steckborn kan de omkring 400 medarbetarna åtnjuta inte bara en modern infrastruktur inklusive moderna produktionslinjer och ett high-tech-mätrum för kvalitetssäkring, utan även det under hösten 2006 invigda Creative Center, en «sy-upplevelse-värld» med stort showroom, fackbibliotek och brett kursutbud. «I Steckborn är produktutveckling, tillverkning, kvalitetssäkring och marknadsföring koncentrerade till en enda plats», förklarar Claude Dreyer. «Denna enhet krävs för att framställa teknologi av hösta klass.» BERNINA 830 är ju också en till 100 procent schweizisk produkt, made in Steckborn, Switzerland.

Intervju med Claude Dreyer, VD för BERNINA Textile Group

Claude Dreyer, VD för BERNINA Textile Group, informerar i intervjun om BERNINA 830 och över den betydelse som det revolutionerande sy- och broderisystemet har för syvärlden och för BERNINA Textile Group.

Med BERNINA 830 lanserar du en sy- och broderidator som redan har kultstatus i USA, där den lanserades först. Vad gör 830 så speciell?
CD: Med BERNINA 830 har vi lyckats att ta fram ett sy- och broderisystem som är normgivande vad gäller alla viktiga egenskaper. Tack vare den enkla manövreringen, den höga funktionaliteten samt den överlägsna produktkvaliteten uppfyller BERNINA 830 alla behov och önskemål från sömmerskor, kviltare och broderare.

Vilken är enligt dig den viktigaste egenskapen hos BERNINA 830?
CD: Vad gäller stygnkvalitet, syutrymmets och broderiytans storlek, sy- och broderihastigheten, funktionaliteten, den enkla manövreringen, designen och intrycket av hög kvalitet är BERNINA 830 normgivande.

När började BERNINA med utvecklingen av BERNINA 830? Av vilken anledning och med vilket mål?
CD: Under 2002 utarbetade vi visionen för en ny generation av BERNINA-symaskiner. Målet var att bygga världens bästa sy- och broderisystem, som uttömmande uppfyller behoven och önskemålen från alla sömmerskor, kviltare och broderare. Följdriktigt var projektnamnet "New Generation".

Fanns det några kritiska moment under denna tid?
CD: Projektet New Generation hade en unik karaktär avseende krav, mångfald, tidslängd och kostnader. De tekniska utmaningarna var till att börja med enorma vid utvecklingen av den nya, fällbara griparen.

Fanns det särskilt glädjande moment?
CD: För mig personligen var presentationen av den nya BERNINA 830 vid BERNINA University i Kansas ett känsloladdat ögonblick. BERNINA University i USA är ett årligt evenemang med utbildningar för återförsäljare och produktpresentationer som pågår under flera dagar. Vi valde detta tillfälle för att presentera BERNINA 830 för allmänheten för första gången. Reaktionerna från återförsäljarna och slutkunderna var ytterst positiva. De höga förväntningarna från våra anspråksfulla kunder överträffades.

Under flera år var stora personella och finansiella resurser bundna till 830-projektet. 50 miljoner schweizerfranc investerades i utvecklingen. Är BERNINA ett särskilt riskbenäget företag?
CD: BERNINAs strategi är inriktad på långfristighet och hållbarhet. Om vi är övertygade om den strategiska och ekonomiska nyttan i ett projekt är vi även beredda att genomföra investeringar som kommer att löna sig först i framtiden.
Med BERNINA 830 har vi utvecklat en ny teknisk plattform för framtiden.

I förhållanden till vad den nya sy- och broderidatorn presterar verkar beteckningen "830" prosaisk. Var kommer namnet ifrån?
CD: Med beteckningen BERNINA 830 fokuserar vi medvetet på märkesnamnet BERNINA. BERNINA 830 är flaggskeppet för hela BERNINAs symaskinfamilj.

Slutförsäljningspriset för BERNINA 830 uppgår till USD 12 000 – ett ansenligt belopp för en symaskin …
CD: BERNINA 830 erbjuder ett oslagbart mervärde för användarna. Jag är övertygad om att kunder just i dagsläget föredrar en produkt som har starka, äkta värden såsom enastående kvalitet, enklast möjliga användning, hög funktionalitet och lång livslängd.

Vilken ekonomisk roll spelar BERNINA 830 för BERNINA Textile Group?
CD: BERNINA830 har stor ekonomisk betydelse för BERNINA Textile Group. På grund av dess höga konkurrensförmåga förväntar vi oss en god försäljning över hela världen. Som sysystem i toppklassen kommer BERNINA 830 genom imageöverföring att ha en positiv signaleffekt på hela BERNINAs symaskinssortiment. BERNINA 830 byggs i Schweiz. I och med den komplicerade konstruktionen och de därmed förbundna värdeskapande arbetena kan arbetsplatser skapas i Schweiz.

Claude Dreyer, 50 år, bosatt i Hemishofen, har varit VD i BERNINA Textile Group sedan januari 2008. Från 2001 till 2008 tjänstgjorde han som teknikdirektör på BERNINA. Dessförinnan var han VD på Lawson Mardon Neher (idag Alcan Kreuzlingen).