Quilt "FÅGELFRÖ"

Design av Tula Pink för BERNINA.

Svårighetsgrad Avancerad
Tid att slutföra en vecka och mer
Skriv ut

Share

Bild: Quilt "BIRD SEED"

MATERIAL:

  • Gäss och frön - 27 fat quarters med tryck från Tula Pinks Moon Shine-kollektion för Free Spirit Fabrics
  • Bakgrund - (5) 91 cm vardera av vit, creme, blekgrå, ljusgrå, mellangrå eller 4,1 meter av ett enda enfärgat bakgrundstyg
  • 5,5 meter - Mycket lätt eller ultralätt strykbart mellanlägg endast strykbart på en sida, 50 cm brett Kantband - 57 cm
  • Baksida - 6,2 meter
  • Fyllnadsmaterial - 2 m x 2,3 m
  • Matchande trådar
  • Raderbar märkpenna

TILLKLIPPNING:
Från fat quarters-rutorna med tryck, skär till:
(4) rektanglar 12,7 x 25,4 från 20 fat quarters
(3) rektanglar 12,7 x 25,4, från övriga 7 fat quarters
(1) kvadrat 18,4 x 18,4, från varje fat quarter

Picture: Quilt "BIRD SEED"

 
Från bakgrundstyget, klipp ut totalt:
(102) kvadrater 16,5 x 16,5
(108) kvadrater 9,8 x 9,8
Rita en diagonal linje på baksidan av varje 9,8-kvadrat


Från strykbart mellanlägg:
På sidan som inte fäster, rita (102) frön enligt mall A
Klipp ut varje frö grovt och lämna minst 6 mm mellanlägg runt den ritade linjen, som klipps till noga efter att den sys.

TILLVERKNING AV FLYGANDE GÄSS:
OBS: Om du använder flera bakgrundstyger som i exempel-quilten, använd de mörkaste bakgrundsfärgerna på de mörkaste tryckta tygerna och de ljusaste bakgrundsfärgerna på de ljusaste tryckta tygerna. Det här ser bäst ut om du sprider ut dem på ett oväntat sätt.

Bild: Quilt "BIRD SEED"

1. Placera två 9,8 x 9,8-kvadrater i motsatta hörn av en tryckt 18,4 x 18,4-kvadrat, räta mot räta. Lägg dem så att den ritade diagonala linjen ligger i en linje över de båda 9,8-kvadraterna, ett hörn från vardera kvadrat kommer att ligga omlott.

2. Sy en minimal 6 mm-söm på båda sidor om den ritade linjen.

3. Klipp längs med den ritade mittlinjen.

4. Pressa ner sömmarna mot bakgrundstyget.

5. Placera en 9,8-kvadrat på hörnet av en av de enheter som skapades i steg 4, räta mot räta.

6. Sy en minimal 6 mm-söm på båda sidor om den ritade linjen.

7. Klipp längs med den ritade mittlinjen.

8. Pressa ner sömmarna mot bakgrundstyget.

9. Upprepa steg 5 till 8 med den återstående enheten som skapades i steg 4.

10. Steg 1 till 9 kommer att ge dig 4 enheter med flygande gäss.

11. Upprepa steg 1 till 9 med de återstående tryckta kvadraterna och mindre bakgrundskvadraterna för att skapa sammanlagt 108 enheter med flygande gäss.

TILLVERKNING AV FRÖN:
OBS: Den här metoden för att tillverka "frön", även kallade "skal", är en oäkta applikationsteknik. Medan detta innebär något mer förberedelser går det på det stora hela mycket snabbare.

Bild: Quilt "BIRD SEED"

12. Placera ett strykbart frö-mellanlägg, med sidan som fäster nedåt, på en 12,7 x 25,4-rektangel med tryck, med rätsidan upp.

13. Sy PÅ den ritade frölinjen.

14. Klipp bort överflödigt tyg och lämna 3 mm sömsmån.

15. Klipp en liten 5 cm skåra mitt i mellanlägget BARA, var mycket försiktig och klipp inte i tyget. Använd en syl eller spetsig sax.

16. Dra försiktigt tyget genom skåran och vänd på så sätt hela fröet med rätsidan utåt. Använd ett vändverktyg (jag använder en ätpinne) för att försiktigt trycka ut spetsarna upptill och nedtill på fröet och tryck med fingrarna mot fröets kanter.

17. Upprepa steg 12 till 16 tills du har skapat sammanlagt 102 frön.

18. Placera ett frö ovanpå en bakgrundskvadrat med sidan som fäster nedåt, centrera fröet och lämna en jämn sömsmån på 6 mm runt om ytterkanten. För att få fröet exakt i mitten av bakgrundskvadraten, vik kvadraten diagonalt på mitten och pressa försiktigt på vecket för att skapa en perfekt centrerad diagonal linje över kvadraten.

19. Pressa på plats, vänd och pressa från baksidan också.

20. Kantsy fast skalet med en matchande tråd.

21. Upprepa steg 18 till 20 för att skapa sammanlagt 102 frö-kvadrater. Om du använder flera bakgrundstyger, följ samma placeringsstrategi som med gässen, dvs. placera de mörkaste fröna på de mörkaste bakgrundstygerna och de ljusaste fröna på de ljusaste bakgrundstygerna.

TILLVERKNING AV QUILT-OVANSIDAN:
OBS: I täckquilten går en färg mjukt över i nästa. Lägg lite extra tid på att placera frön och gäss innan du syr ihop ovansidan. Det kommer att göra stor skillnad!

22. Fördela frö-kvadraterna och gässen enligt monteringsdiagrammet.

23. Sy tvärs över var och en av de tretton raderna först.

24. Sy sedan ihop raderna, börja upptill och sy nedåt.

25. Lägg den färdiga quilt-ovansidan, fyllnadsmaterialet och baksidan ovanpå varandra.

26. Quilta och sy fast kantband med den metod som du föredrar.