BERNINA PaintWork Software

Bekänn färg med din fantasi

Bild: BERNINA PaintWork Software

BERNINA PaintWork Software

Bekänn färg med din fantasi

Kreativitet i tre nya dimensioner

Med PaintWork Software kan individuella mönster, motiv eller bilder skapas och redigeras, som du därefter målar självständigt med din BERNINA sy- och broderimaskin. Din fantasi har inga gränser. För att komma till det målade slutresultatet behöver du utöver BERNINA med broderifunktion endast PaintWork-verktyget, som används istället för syfoten. Gå nya vägar och kombinera broderi med PaintWork. Du kommer att förbluffas över vilka fantastiska effekter du kan uppnå – oavsett om det är på kläder, tillbehör eller en kvilt.

BERNINA DesignWorks är en programvarusats, som består av tre moduler som kan användas helt oberoende av varandra. BERNINA DesignWorks stödjer det kreativa skapandet av mönster och former liksom redigeringen av färdiga motiv och design på datorn efter individuella önskemål. Till DesignWorks-familjen hör modulerna CutWork, PaintWork och CrystalWork.

  • Skapa egna motiv

    Skapa egna motiv

    Menylistan i DesignWorks Software erbjuder många verktyg, som hjälper till vid redigeringen av motivet och trollar fram individuella effekter. Den tydliga framställningen gör en enkel användning möjlig. En seriehanteringsfunktion talar om för dig i vilken ordning du ska måla linjer och mönster i motivet. Med ett fåtal steg blir det ett vackert målat motiv av din idé.
  • Bearbeta motiv

    Bearbeta motiv

    Rotera, spegelvänd, kopiera och placera motiv exakt. Skapa konturer eller fyllningar och bestäm den önskade tätheten och riktningen på strecken som ska målas direkt på datorn. Funktioner, såsom kloning- eller konturfunktioner, finns tillgängliga för oändliga variationer i mönsterredigeringen. Med hjälp av nivåer visualiseras de enskilda arbetsstegen, så att du alltid kan behålla överblicken.
Bild: BERNINA PaintWork Software

Måla med PaintWork-verktyget

Istället för en syfot sätts PaintWork-verktyget
fast på en BERNINA med broderifunktion – det är en
hållare för textilstift i fyra olika storlekar.
PaintWork-motivet kan med hjälp av USB-minnet laddas upp på
broderimaskinen. Med hjälp av
broderimodulen och PaintWork-verktyget målas motivet
enkelt av din BERNINA.

Till BERNINA PaintWork-verktyget

Är du redan en stolt innehavare av en BERNINA 830 eller en BERNINA 580? För att kunna använda DesignWorks Software-satsen samt verktygen, måste du först installera den senaste fasta programvaran på din symaskin!
Här kommer du till uppdateringen av den fasta programvaran till B 830
Här kommer du till uppdateringen av den fasta programvaran till B 580